Přednášky/semináře/diskuse 
 

Seminář: How to Explain Failure of Liberal Parties?

V pondělí 4. června 2012 se v institutu CEFRES, Štěpánská 35, Praha 1 uskuteční seminář na téma How to Explain Failure of Liberal Parties?


Přednáška: Metodologické väzby medzi analytickou sociológiou a multiagentovým modelovaním

Všichni zájemci jsou zváni na přednášku o multiagentovém modelování a jeho vazbách k analytické sociologii. Jde o jedno z aktuálních témat sociálně vědního výzkumu. Přednáší prof. Juraj Schenk a přednáška se uskuteční 5. června 2012 od 17:00 do 19:00 v Jinonicích v místnosti 2019, bližší informace v pozvánce.


Diskuse: Zahraniční politika USA v roce 2013: Co očekávat po volbách?

Kdy: 7. června 2012 - 17:30 - 19:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana

Účastníci debaty se zamyslí nad možnými vývoji americké zahraniční politiky jak na obecné rovině „velké strategie“, tak v konkrétních oblastech včetně střední a východní Evropy.

Prosíme, potvrďte účast na webové stránce programu. Více informací o programu zde. Program bude v angličtině.

 
  
 Konference/Sympozium 
 
Karl Deutsch Colloquium in Prague 2012

Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Americké ambasády v Praze Vás zvou na Karl Deutsch Colloquium in Prague 2012.

Datum: 6. - 7. června 2012


Konference: Krize veřejného prostoru

Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK Vás zve na multidisciplinární konferenci Krize veřejného prostoru, která se uskuteční 11. června 2012 od 12 hodin (vstup zdarma).

Konference se koná na Fakultě humanitních studiií UK, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice v místnosti 1031 v přízemí. Akci zaštiťují PhDr. Marek Skovajsa, M.A. Ph.D. a PhDr. Ivan Rynda.

Bližší informace získáte na facebooku.


Sympozium o participaci v nových médiích s profesorem Henrym Jenkinsem

18. června 2012 od 14 hodin proběhne ve velké aule FSV UK v Opletalově ulici sympozium Transmedia Generation: On Empowered and Impassioned Audiences in the Age of Media Convergence with Henry Jenkins.

Profesor Henry Jenkins z University of Southern California je jednou z nejvýznamnějších postav současných mediálních studií a ve své práci se zabývá aktivitami publika, fanouškovskými komunitami, populární kulturou, počítačovými hrami a komiksem.

Kromě něj vystoupí mj. Jenkinsova kolegyně Sangita Shresthova a Nico Carpentier (Belgie).

Pro účast je nutné se registrovat na emailu svelch@fsv.cuni.cz do 11. června 2012.

 
  
 Letní školy katedry žurnalistiky FSV UK 
 

Katedra žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK otevírá v období června až září 2012 letní školy pro středoškoláky, uchazeče o studium na FSV UK a mladé začínající novináře. V letošním roce se konají tyto kurzy:

Základy psané a obrazové žurnalistiky

Základy audiovizuální žurnalistiky s Václavem Moravcem

Jak se tvoří zpráva (jak ji napsat, namluvit, natočit)

Online žurnalistika s Milošem Čermákem a Adamem Javůrkem

Kurz videožurnalistiky

Maximální počet studentů v jednom kurzu je 15. Více informací o obsahu a délce kurzů, jejich cenách a termínech konání najdete na webu IKSŽ v sekci letní školy nebo na e-mailu stechova@fsv.cuni.cz.

 
  
 Letní škola energetické bezpečnosti KMVES 
 

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zve studenty FSV UK na první ročník mezinárodní letní školy energetické bezpečnosti, která se bude konat v Telči ve dnech 29. 7. až 4. 8. 2012.

Letní škola je zaměřena na srovnání atlantického a evropského přístupu ke klíčovým tématům energetické bezpečnosti. Lektory jsou John Banks (The Brookings Institution, USA), Arunas Molis (Vytautas Magnus University, Litva), Kirsten Westphal (Stiftung Wissenschaft und Politik, SRN) Dana Drábová (SÚJB), Václav Bartuška (MZV ČR), Michael Kranhold (50Hertz Transmission GmbH, SRN), Miloš Štěpanovský (JE Temelín), Petr Závodský (ČEZ, a.s.), Alois Tost.

Veškeré informace o programu, registraci, poplatcích, apod. naleznete na webových stránkách http://www.summer-school.cz/.

 
  
 Přednostní ubytování na kolejích UK 
 

Prezenční pregraduální studenti FSV UK, kteří se výrazně podílejí na vědecko-výzkumné práci fakulty, řešení grantů, projektů apod., mají přednostní právo na přidělení ubytování na koleji.

Naší fakultě je vyhrazeno 33 míst. Pokud máte zájem zažádat o absolutní kritérium děkana, vyplňte tuto žádost a doručte ji na sekretariát děkana nejpozději do 18. června 2012.

 
  
 Nové díly magazínu Fleška 
 

Tři nové díly magazínu Fleška, který připravují studenti televizní specializace žurnalistiky IKSŽ FSV UK jsou dostupné na: youtube.com/FleskaFSVUK.

 
  
 Letní provoz budov Opletalova a Hollar 
 

Budovy Opletalova a Hollar budou v červenci a srpnu otevřeny od 7.00 do 19.00 hod.

 
  
 Internet Effectiveness Awards 2012 
 

Internet Effectiveness Awards jsou ocenění udílená nejefektivnějším internetovým řešením na českém internetu. Soutěž, kterou pořádá Asociace dodavatelů internetových řešení - Asociace.BIZ, letos poprvé hledá nejlepší studentský projekt:

Ocenění získá projekt, který v teoretické nebo i praktické rovině nejefektivněji využívá internet nebo on-line média v kterémkoliv oboru. Nerealizované studentské projekty a práce mohou být přihlášeny pouze s přesně popsaným obchodním modelem a modelem návratnosti investic. Náklady na vytvoření projektu musejí být finančně vyčíslitelné. Měřítkem úspěchu je celkový předpokládaný obchodní nebo marketingový přínos vztažený k teoretickým nákladům na internetové řešení. Vyhodnocovány jsou předpokládané obchodní výsledky, zkvalitňování služeb či marketingové přínosy.

Přihlášky je možné podávat do 30.6. 2012, více informací na webu soutěže.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.