Přednášky/semináře/diskuse 
 

Přednáška: Lucie Kocman: Co na internetu nenajdete aneb vše o značce Hermes

Katedra marketingové komunikace a PR IKSŽ FSV UK zve na přednášku přední PR manažerky značky HERMES Lucie Kocman na téma: Co na internetu nenajdete aneb vše o značce Hermes.

Kdy: 7. října 2014 od 17.00 hod do 18.30 hod

Kde: H014, budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1


Sociologické večery: Paul Blokker: The end of society? European capitalism and political critique

Dovolujeme si vás pozvat na úvodní Sociologické večery tohoto akademického roku, které budou zároveň inaugurační přednáškou nového člena katedry sociologie ISS FSV UK: Paul Blokker: The end of society? European capitalism and political critique.

Sociologický večer se bude výjimečně konat na domovské půdě ISS FSV UK v Jinonicích, a to v úterý 7. října 2014 již od 17:00 v místnosti J1031 (budova Jinonice - U Kříže 8, metro Jinonice).

událost na Facebooku


Seminář: ERASMUS+ aneb Jak na to?

Kdy: 7. října 2014, 13.00–15.30

Kde: Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1

Seminář pořádá Informační, poradenské a sociální centrum UK.

více informací a registrace


Seminář: Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy

Kdy: 14. října 2014, 9.30–12.00, 13.00–15.30

Kde: Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1

Seminář pořádá Informační, poradenské a sociální centrum UK.

více informací a registrace


Přednáška profesora Espena Aarsetha

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK zve na přednášku profesora Espena Aarsetha z IT University of Copenhagen.

Profesor Aarseth je jedním ze zakladatelů studia počítačových her coby vědecké discipliny, autorem vlivné knihy Cybertext: Perspectives on ergodic literature a dlouholetým šéfredaktorem vědeckého žurnálu Game Studies. Jeho přednáška se bude týkat počítačových her jako média a ponese název Are games a medium? Some media-ontological considerations. Bude se konat 9. října 2014 od 11:00 do 12:30 v místnosti 215 v budově FSV UK na Smetanově nábřeží (Hollar).

 
  
 Konference 
 

První ročník konference Central & Eastern European Game Studies

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK se podílí na organizaci prvního ročníku konference Central & Eastern European Game Studies (CEEGS2014), která se uskuteční 10. – 11. října 2014 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání akademiků, vývojářů a veřejnosti, aby společně diskutovali o fenoménu digitálních her v regionu střední a východní Evropy. Je to první akce tohoto charakteru v regionu střední a východní Evropy. Hlavním hostem a řečníkem bude Espen Aarseth (IT University of Copenhagen), světově proslulý odborník a jeden z otců-zakladatelů oboru herních studií. (Jeho přednáška na konferenci bude odlišná od té, kterou přednese 9. 10. 2014 na půdě FSV UK.) Mezi další hosty patří polský herní vývojář Sos Sosowski a další zástupci herního průmyslu v našem regionu.

Informace o konferenci najdete na stránce ceegs.cz.

událost na facebooku

 
  
 Věda a výzkum 
 

Na odd. vědy nastoupila nová pracovnice Ing. Pavlína Hillerová, MA, která má na starosti kompletní administrativní a finanční přípravu projektů v programu Horizont 2020 a v Česko-norském výzkumném program. V případě zájmu o podání projektů v těchto programech ji prosím kontaktujte na pavlina.hillerova@fsv.cuni.cz nebo na tel. 222 112 171.


Byla upravena opatření děkana – Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost (37/2014) a Podpora grantové činnosti (36/2014). Aktuální znění je zveřejněno na http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1232.html.


Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1–3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014


Norské fondy a fondy EHP vyhlásily dvě nové výzvy – k přípravné návštěvě a z programu Spolupráce škol.

Podrobné informace o přípravné návštěvě

Podrobné informace o Programu spolupráce a škola

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání vytištěné přihlášky: 21. října 2014


AKTION Česká republika – Rakousko informuje o dalším termínu pro předkládání společných projektů individuálních či institucionálních projektů ve výzkumu a vzdělávání.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy: 24. listopadu 2014


Cena Josefa Vavrouška 201​4

Vyhlášení výsledků 1​9. ročníku Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd, naleznete zde: Cena Josefa Vavrouška, 19. ročník.

Ocenění bude vítězům předáno dne 1​2​. listopadu 201​4​ ve 14:00 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK.

 
  
 Zahraniční styky 
 

Fond mobility UK
Oddělení zahraničních styků informuje o možnosti získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v letním semestru 2014/2015. Žádosti do Fondu mobility UK se podávají výhradně prostřednictvím oddělení zahraničních styků FSV do středy 8. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS

 
  
 FOTOSOUTĚŽ: Člověk a jeho svět očima budoucnosti 
 

Vedoucí CESES FSV UK prof. Martin Potůček vyhlašuje fotografickou soutěž k výzdobě prostor pracoviště CESES (Celetná 20, Praha 1, chodba v patře 2b) na téma „Člověk a jeho svět očima budoucnosti“. Uzávěrka soutěže: dne 15. prosince 2014.

Seriál snímků v počtu min. 10 kusů je nutno dodat v digitálním formátu na e-mail: klejnova@fsv.cuni.cz. Cena pro vítěze 7 000,- Kč a možnost vystavení fotografií s uvedením autora či autorky po dobu 12 měsíců. Náklady spojené s instalací výstavy budou autorovi či autorce uhrazeny do výše 3 000,- Kč.

Před podáním soutěžních návrhů doporučujeme zájemcům o účast v soutěži prohlídku prostor určených k výzdobě. Kontakt pro sjednání prohlídky prostor a případné dotazy: RNDr. Miroslava Klejnová, CSc. E-mail: klejnova@fsv.cuni.cz, tel.: 224 491 490

 
  
 Studentské peníze: deadline k podávání žádostí  
 

Studentská komora AS FSV UK plánuje přidělovat prostředky z fondu Studentských peněz na říjnovém zasedání. Uzávěrka pro podávání žádostí je v sobotu 4. října 2014 ve 12.00. Prostředky slouží k podpoře studentského života na FSV UK.

Žádosti podávejte v elektronické podobě na e-mail studentskepenize@fsv.cuni.cz. Součástí žádosti musí být návrh rozpočtu akce. Prezentace projektů proběhne před zasedáním AS FSV UK dne 7. října 2014.

více informací

 
  
 Delegace zástupců UK do RVŠ 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze byl požádán o delegaci zástupců Univerzity Karlovy v Praze do Rady vysokých škol na období let 2015 až 2017.

dopis PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., předsedy AS UK akademické obci fakulty

seznam pracovních komisí RVŠ

statut Rady vysokých škol

 
  
 Den celoživotního vzdělávání na UK - pro všechny od 3 do 99 let 
 

V sobotu 11. října 2014 od 9.00 do 16.00 h se v prostorách Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) uskuteční Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Návštěvníci se budou moci seznámit se širokou nabídkou vzdělávacích programů zájmových i profesních (pro učitele, lékaře, právníky…), určených pro občany ČR i pro cizince, či s možnostmi vzdělávání prostřednictvím internetu. Připraven je i bohatý doprovodný program – a to jak pro dospělé, tak pro děti.

Více informací naleznete na www.denczv.cuni.cz.

 
  
 Říjnové slevy v knihkupectví Karolinum 
 

Do 31. října 2014 je možné nakoupit v knihkupectví Karolinum tituly z nakladatelství s 20% slevou.

leták

 
  
 Říjnový jarmark v Karolinu  
 

Každoroční jarmark studentských spolků se letos koná na prominentní lokaci dvorů v Karolinu 14. října 2014 od 15:00 do 21:00.

událost na Facebooku

 
  
 Externí nabídky 
 

Stáž v rámci Týdne vědy a techniky na AV ČR

Akademie věd ČR nabízí stáž v rámci organizace interaktivní výstavy "Týden vědy a techniky na AV ČR".

více informací


Ústav mezinárodních vztahů nabízí stáže na pozici asistent/-ka manažera sociálních médií

Přijatí uchazeči/-ky budou asistovat manažerovi sociálních médií, ale i celému PR oddělení, a to v různých úkolech dle jejich profesní a osobní specializace, více informací.


Česko-bavorské kulturní centrum Bavaria Bohemia nabízí placenou stáž

Pro podporu týmu hledá Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) praktikanty. K úlohám patří spolupráce při organizaci akcí, jejich propagace a komunikace s veřejností, ale také pomoc v redakci dvojjazyčného kulturního portáluwww.bbkult.net. Těžištěm aktivit v příštím roce bude realizace projektu a marketing pro Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.

Přihlášky pro placenou stáž od ledna 2015 (nejlépe v době trvání 3 měsíce) je možné podávat okamžitě i průběžně později.

více informací


Firma Corinth hledá do svého týmu PR asistent(ka)

Firma Corinth, český start-up zabývající se vývojem vzdělávacích 3D pomůcek Corinth Classroom, hledá do svého týmu posilu na částečný úvazek na pozici: PR asistent(ka)


Achillova data III - Kurz investigativní žurnalistiky

Zaostřeno o.p.s. a České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. v úzké spolupráci s novináři z nezávislého newyorského newsroomu ProPublica pořádají tříměsíční kurz Achillova data III - Kurz investigativní žurnalistiky. Kurz začíná v listopadu 2014 a končí v únoru 2015.

Online přihlášky je potřeba poslat nejpozději do 19. října 2014 přes www.zaostreno.org, kde jsou také podrobné informace.


Open Square - Otevřené Palachovo náměstí

1. ročník festivalu Open Square proběhne 18. října 2014 od 10 do 20 hodin. Jeho smyslem je představit zejména mladým lidem významné kulturní a akademické instituce sídlící na pražském náměstí Jana Palacha.

Festival společně pořádají Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Více na www.opensquare.cz


L´Oréal - REVEAL 2014

Společnost L’Oréal pořádá soutěž v období od 1. října do 11. listopadu 2014.

Reveal je online hra, která simuluje uvedení nového produktu, počínaje vývojovou fází a konče samotným uvedením, jako v reálném životě. Tato simulace umožní studentům otestovat si své schopnosti na reálném případě, naučit se něco navíc ve „studijním centru“, které bylo zpracováno spolu s profesory a odborníky v daném oboru, a získat hodnotnou a detailní zpětnou vazbu včetně doporučení pro zlepšení. Nejlepší studenti budou pak oceněni a pozváni na pohovor a mají možnost získat nabídku stáže či zaměstnání.

www.reveal-thegame.com


Soutěž: Our Past and Present in the Shadow of the Cold War

Při příležitosti 25. výročí demokratických změn ve střední Evropě vyhlašuje Antall József Knowledge Centre esejistickou soutěž na téma "Our Past and Present in the Shadow of the Cold War".

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti magisterských a doktorských oborů univerzit v zemích Visegrádské čtyřky.

více informací


TEDxPragueSalon 2014: Poslouchám – slyším (aneb o muzice)

Kdy: v pátek 10. října 2014

Kde: v Českém muzeu hudby v Karmelitské 2, Praha 1 (otevřeno od 18.00, začátek programu v 19.00 hodin).

Studenti FSV UK mohou využít partnerskou slevu 35% ze vstupného při použití slevového kódu „TEDxFSV“ – sleva je platná pro prvních 20 zájemců.

událost na Facebooku 

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.