Přednášky/semináře/diskuse 
 
Sociologické večery

61. Sociologický večer s názvem "Publikum soap opery Ordinace v růžové zahradě: etnografická studie" se koná ve středu 9. května 2012 od 18:30 v budově Hollar, místnost 14.

Socioložka Iva Baslarová se ve své práci zabývá genderovým vztahováním se publika české soap opery Ordinace v růžové zahradě k zobrazeným postavám, jejich charakterům a jednáním v souvislosti s vlastním vnímáním a produkováním genderu. Vychází z paradigmatu interpretativní sociologie a využívá metod etnografického přístupu k genderu. Teoreticky se opírá o genderové teorie publik tzv. ženských žánrů, genderové poststrukturalistické teorie a o teorii sociální kritiky třídního vkusu v souvislosti s genderem.


Seminář: Will the Internet kill journalism? Online media and its business models
 
Fakulta sociálních věd UK a Syndikát novinářů ČR Vás zvou na seminář Will the Internet kill journalism? Online media and its business models.

Seminář, který je součástí konference The Prague Press Forum, se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2012 od 16:00, Senovážné náměstí 23, Praha 1, vchod D, 3. patro, místnost 348.

Pracovním jazykem semináře bude angličtina, registrace na e-mailu: osvaldov@fsv.cuni.cz.


Seminář o studiu na prestižních zahraničních univerzitách s Radkem Špicarem

Seminář se uskuteční 10. května 2012 od 11:00 ve velké aule v Jinonicích. Zaregistrujte se na webu yys.cz

Radek Špicar, ředitel české pobočky Aspen Institute, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a bývalý ředitel vnějších vztahů Škoda Auto, se s Vámi podělí o své zkušenosti se studiem na University of Cambridge ve Velké Británii.
Moderuje: Irena Kalhousová, Oxford & Cambridge Alumni Society

Přednáška: Sociální služby - otloukánek politiků a úředníků

CESES FSV UK vás zve na přednášku "Sociální služby - otloukánek politiků a úředníků", která se uskuteční v úterý 11. května 2012 od 17 hodin v Malém sále Městské knihovny, Mariánské náměstí 1, Praha 1.  


Seminář: Státní služba v měnící se společnosti
Úterý 22. května 2012, 8.30 - 13.30
Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác (vchod C2, 1. poschodí)
Registrace na kortusova@fsv.cuni.cz do pátku 18. 5. 2012
program
 
Smyslem tohoto semináře je umožnit výměnu zkušeností z oblasti modernizace státní služby v České republice a ve Francii a otevřít diskusi mezi zákonodárci, francouzskými a českými odborníky, zástupci občanské veřejnosti a dalšími zájemci k přípravě nové zákonné úpravy postavení úředníků v České republice.
 
  
 Konference 
 
Mezinárodní konference "Evropská bezpečnost a obrana na křižovatce"
Středa 16. května 2012, 9:00 - 17:30
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1
Registrace na sbp@fsv.cuni.cz do pondělí 14.5.2012
 
Cílem konference je přiblížit klíčové body současného vývoje evropské bezpečnosti, která se jen velmi nesnadno vyrovnává s dopady hospodářské krize a s politickou krizí Evropské unie. První blok je věnován vyhlídkám hlubší bezpečnostní a obranné integrace EU v situaci zvládání hospodářské krize. Druhý blok se zabývá nadcházejícím summitem NATO v Chicagu a předpokládané roli Evropy v transatlantickém spojenectví, dotýká se ale i aktuálních otázek plynoucích z nasazení sil evropských států při operaci v Lybii. Poslední, třetí blok se věnuje tématu v současnosti opomíjenému, a sice prevenci konfliktů, která je potenciálně jedním z výrazných a efektivních nástrojů v rukou EU při zajišťování bezpečnosti ve svém blízkém i vzdálenějším okolí. Mezi vystupujícími budou špičkoví odborníci z Dánska, Německa, Švédska, Francie, vysocí představitelé orgánů Evropské unie, generální tajemník OBSE a řada diplomatů, vojáků a vědců.

Mezinárodní konference "Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech"

Institut sociologických studií FSV UK a Zelený kruh, asociace ekologických nevládních organizací, ve spolupráci s Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe organizují mezinárodní konferenci "Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech", která se uskuteční v Praze, dne 25. října 2012.

pozvánka na konferenci a výzva k zasílání příspěvků

Invitation and Call for Papers

 
  
 Vyhlášení sedmnáctého ročníku soutěže o Cenu Josefa Vavrouška 
 

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž o Cenu Josefa Vavrouška pro rok 2012.

Cena je vyhlašována každoročně a udělována studentům, doktorandům a pracovníkům českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť do 35 let na základě předložených prací na téma „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“.

Podrobnější informace naleznete v zde.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na pátek 29. 6. 2012 do 12:00 hod.

 
  
 Studentské peníze: deadline k podávání žádostí  
 

Studentská komora AS UK FSV plánuje přidělovat další prostředky z fondu Studentských peněz na květnovém zasedání AS UK FSV. Deadline pro podávání žádostí je v úterý 8. 5. 2012 ve 12:00. Prostředky slouží k podpoře studentského života na FSV UK. Žádosti podávejte v elektronické podobě na mail studentskepenize[at]fsv.cuni.cz, součástí žádosti musí být návrh rozpočtu akce. Prezentace projektů proběhne před zasedáním AS UK FSV 15. 5. 2012.

 
  
 Party parník FSV 
 

Letošní Party parník FSV vyplouvá ve čtvrtek 17. května ve 20:00 od Rašínova nábřeží. Lístky je možné zakoupit v předprodeji - prodejní místa, časy a podrobnější informace naleznete na Facebook události.

 
  
 Květnový Sociál v prodeji 
 

Květen je tady a s ním i poslední Sociál tohoto semestru. Prozkoumejte, jaké jsou na FSV projekty, přečtěte si rozhovor se zakladateli webu Markething.cz, zjistěte, proč se letos nekoná tradiční Pavlač a prohlédněte si dvoufotostranu z Žurnafestu i Studentfestu. Sociál je jako vždy v prodeji na vrátnicích Hollaru a Opletalky a v bufetu a u stolečku v Jinonicích. Za 20 Kč.

 
  
 Cyklojízda 
 

V rámci rektorského dne, ve středu 16. 5. 2012, se uskuteční třetí ročník cyklojízdy a inlinejízdy s vedením fakulty.

Účastníci se sejdou v 10,00 na Palackého náměstí před sochou (cyklisté), v 10,15 u dětského hřiště v Podolí (zast. tramvaje 3, 17, 21 „Podolská vodárna“, (bruslaři)).

Cyklisté, a od Podolí též in-line bruslaři, vyjedou společně po cyklostezce A2 (Vltava pravobřežní) směrem na jih z Prahy po trase Nové město-Podolí-Braník-Modřany-Komořany-Zbraslav. V průběhu akce budou zastávky (plánovaná místa: dětské hřiště Braník, břeh řeky Vltavy u stanice vlaku Modřany, případně restaurace u Modřanského biografu a Zbraslav u stánků na cyklostezce).

Registrace předem je nutná, max. počet účastníků: 100.

registrační formulář

 
  
 Nápad roku 2012 
 

Do soutěže se může přihlásit kdokoliv se zajímavým nápadem na podnikání nebo projektem ve fázi startu. Přihlášené projekty bude hodnotit dvanáctičlenná odborná porota. Studenti mohou na svůj projekt získat investici až 5 milionů korun či některé z věcných cen v celkové hodnotě přes 500 tisíc korun. Více informací na www.napadroku.cz. Termín pro odevzdání přihlášek je 18.5.2012.

 
  
 Vize 2025: Lobbing 
 

Nadace Penta vyhlašuje nový ročník esejistické soutěže Vize 2025. Čeští, slovenští a polští studenti vysokých škol mohou se svou esejí na téma Lobbing 2025 vyhrát finanční odměny až do výše 5 tisíc eur. Soutěž je určena studentům prezenčního studia a interním doktorandům všech univerzit a vysokých škol v České republice, na Slovensku a v Polsku. Cílem je vytvořit prostor pro vznik a prezentaci tvořivých a originálních pohledů na zadaná témata. Více viz facebooková stránka soutěže.

 
  
 Různé 
 

Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 2012 probíhá v Kongresovém centru Praha mezinárodní konference IFA na téma „Stárnutí spojuje“. Organizátor konference, Sdružení ŽIVOT 90, hledá dobrovolníka/ci s řad studentů se znalostí anglického jazyka na pozici asistent(ka) konference.  Asistence by spočívala v účasti na semináři, workshopu, stažení materiálů od přednášejících a v případě diskuze její zaznamenání. Dobrovolníci získají Certifikát o účasti. Více informací o konferenci na: http://www.ifa2012.com/
V případě zájmu se ozvěte na e-mailovou adresu: kobosilova@fsv.cuni.cz nejpozději do 15.5. 2012.


17. – 20. května 2012 se na Výstavišti v pražských Holešovicích koná
18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival, z programu vybíráme dvě zajímavé prezentace: * 18. 5. 2012, Malý sál 15.00 – 15.50: Zrození televizního národa
Prezentace knihy Martina Štolla o historii televizního vysílání v Československu. Beseda s autorem a jeho hosty. * 19. 5. 2012, Autorský sál 10:00–10:50: Televize jako veřejná služba
Panelová diskuse o fenoménu televize a jeho možnostech v dravém mediálním světě.
Účastníci diskuse: členové Rady ČT Michal Jankovec a Radek Mezuláník, režiséři Petr Kaňka a Martin Štoll, publicisté, novináři a mediální odborníci Ondřej Aust, Jan Martinek a Jan Potůček. Moderuje Petr Kaňka


Máte kapelu? Napište nám!
Z rektorátu Univerzity přišla prosba o poskytnutí přehledu amatérských hudebních skupin, ve kterých hrají studenti/zaměstnanci fakulty. Na základě těchto údajů by pak mohl vzniknout projekt, na kterém by se tyto skupiny a kapely mohly prezentovat.

Napište nám tedy prosím nejpozději do 9. května na e-mail fiserova@fsv.cuni.cz název kapely, žánr, případně odkaz na webové stránky a kontakt na vás, ročník, obor, hudební nástroj, na který v dané kapele hrajete a informaci, zda jste v kapele jediným studentem FSV, nebo je kapela složena z více studentů fakulty či jiných fakult Univerzity. Zároveň napište, zda chcete být v budoucnu případně osloveni s nabídkou hraní v rámci akcí UK.
 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.