PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCI DĚKANA AKADEMICKÉ OBCI

Akademický senát FSV UK zve všechny členy akademické obce fakulty na setkání s kandidáty na funkci děkana FSV UK, které proběhne 7. října 2013 od 18:00 v Jinonicích v místnosti J1037.

Další informace o volbě děkana FSV UK, včetně koncepcí jednotlivých kandidátů, jsou k dispozici na stránce http://volbadekana.fsv.cuni.cz/.

 
  
 Přednášky/semináře/diskuse 
 

Seminář "Budoucnost Eurozóny ve světle výsledku voleb v Německu“

Institut ekonomických studií FSV UK zve všechny zájemce na seminář Budoucnost Eurozóny ve světle výsledku voleb v Německu, v rámci kterého vystoupí prof. Oldřich Dědek (pedagog na IES), prof. Michal Mejstřík (pedagog na IES), Ing. Miroslav Zámečník (ekonomický expert) a PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (pedagog na IES).

Seminář se koná ve čtvrtek 10. října 2013 v 17:00 v místnosti 109 na IES.

Po semináři bude následovat neformální diskuse s přednášejícími u malého občerstvení.


Finanční regulace v EU. Pomáhá, nebo překáží?

Institut ekonomických studií FSV UK a Zastoupení Evropské komise v ČR si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem Finanční regulace v Evropské unii. Pomáhá, nebo překáží?

Přijďte diskutovat s těmi, kdo hýbou světem financí! Na Vaše dotazy se těší přední ekonomové a odborníci z Ministerstva financí, ČNB, Národní banky Slovenska, Evropské komise, Světové banky a další.

Vstup zdarma, podmínkou účasti je registrace na konference.ies@fsv.cuni.cz, kam můžete také posílat své dotazy.

Seminář se koná 15. října 2013, 16:00 - 19:00 v budově IES FSV UK, Opletalova 26.


LLP-Erasmus aneb Jak na to?

Dne 8.10. 2013 od 13:00 pořádá Informační a poradenské centrum UK seminář "LLP-ERASMUS A JAK NA TO". Seminář je určen všem studentům Univerzity Karlovy, kteří by v průběhu svého studia rádi absolvovali studijní pobyt na zahraniční univerzitě, a to prostřednictvím programu LLP-Erasmus.

registrace

 
  
 Konference 
 

Demokracie v časech krize

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci Demokracie v časech krize, kterou pořádá Institut politologických studií FSV UK spolu s Ústavem politologie FF UK. Konference se bude konat 14. a 15. listopadu 2013.

 
  
 Věda a výzkum 
 

GAUK 2014

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2014. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže

Vstup do aplikace

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 8. října 2013

Termín elektronického podání na oddělení vědy: 8. listopadu 2013.


Cena Josefa Vavrouška 2013

Vyhlášení výsledků 18. ročníku Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd UK, naleznete zde: Cena Josefa Vavrouška, 18. ročník.

Ocenění bude vítězům předáno dne 13. listopadu 2013 ve 14:00 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK.


Nové číslo časopisu Acta Politologica

Dozvíte se v něm o místních samosprávách ve Velké Británii, které ve svém článku popsala Karolína Šurda Malcová. Jan Čopík píše o proměně lokálních politických mechanismů v případě českých samospráv. Studii zaměřenou na středočeskou obec v tomto čísle publikovala Kateřina Vojtíšková. Ilona Kruntorádová se ve svém textu zabývá zprostředkováním zájmů regionálním patronem a Jaroslav Čmejrek píše o demokratickém deficitu na lokální úrovni. Číslo uzavírají autoři Petr Šašek a Alice N. Tejkalová, kteří rozvíjejí téma rámcování tématu státního zadlužování.

Přečtěte si více na webu časopisu Acta Politologica.


Národní portál pro evropský výzkum

MŠMT informuje o novém webovém Národním portálu pro evropský výzkum, který bude shromažďovat informace o evropském výzkumu a vývoji.

Web portálu: http://www.evropskyvyzkum.cz/cs

 
  
 Publikace 
 

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru

Petr Teplý a kol.   

Karolinum, 2013

200 stran

ISBN: 978-80-246-2287-3 

 

 

více informací


Politická komunikacePolitická komunikace

Od res publica po public relations

Jan Křeček 

Grada, 2013

176 stran 

ISBN: 978-80-247-3536-8

 

více informací 


Understanding Ethnopolitical ConflictUnderstanding Ethnopolitical Conflict

Karabakh, South Ossetia, and Abkhazia Wars Reconsidered

Emil Souleimanov 

Palgrave Macmillan, 2013 

264 stran 

ISBN: 9781137280220 

 

 

více informací

 
  
 Ocenění 
 

Student IPS FSV UK Martin Kryšpín Vimmr získal v konkurenci studentů z jedenácti evropských zemí ocenění nejlepšího účastníka mezinárodní letní školy POLLOC a získal tak měsíční stáž v Evropském parlamentu a účast na letní škole International Summer School on Regulation of Local Public Services v Turíně.


Absolventky IPS FSV UK Mgr. Terézia Nežiková a Mgr. Eva Sladičekova uspěly v prvním kole soutěže o nejlepší diplomovou práci s tematikou EU. Sylaby jejich prací budou publikovány mezi deseti sylaby nejkvalitnějších prací společně s údaji o autorovi ve sborníku vědeckého typu. Terézia Nežiková se úmistila na 3. místě a bude navíc odměněna hodnotnou cenou.

 
  
 CFA Institute University Recognition Program 
 

Dva programy IES FSV UK se jako první v ČR kvalifikovaly do prestižního CFA University Recognition Programu od společnosti CFA Institute. Konkrétně uznání získaly český bakalářský program ekonomie a finance a český magisterský program ekonomie a finance.  Status uznaného programu získává škola, pokud daný program pokrývá alespoň 70% tzv. Candidate Body of Knowledge (CBOK), vedoucího k profesnímu titulu CFA Charter (tzv. CFA Program). CFA Charter je celosvětově nejuznávanější profesní kvalifikace pro finanční sektor.

Díky účasti v programu máme možnost udělovat každý rok tři stipendia CFA Program Awareness Scholarships dle následujícího schématu: Awareness Scholarship Official Rules.

Více informací zde 

 
  
  
 

Institut amerických studií zaměřený na Národní bezpečnost USA

Komise J. W. Fulbrighta nabízí možnost přihlásit se k účasti na šestitýdenním institutu amerických studií zaměřeném na téma "Národní bezpečnost USA" v termínu od 7. března 2014 do 19. dubna 2014. Uzávěrka přihlášek je 20. října 2013. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana.

Institut bude probíhat na Institute for Training and Development (ITD) v Amherstu ve státě Massachusetts.

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové uprostřed své kariéry (ve věkovém rozmezí 30-50 let), vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic zaměřující se na americká studia, mezinárodní vztahy a příbuzné obory, kteří jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o daném tématu do své další pedagogické i odborné práce.

Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru.

Nutným předpokladem při podání žádosti o účast v tomto institutu je výborná znalost angličtiny.

Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní, a neměli zatím možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat.

více informací

 
  
 Provoz budov 25. 10. 2013 
 

V pátek 25. října 2013 je děkanské volno a budovy Hollar a Opletalova budou uzavřeny.

Uzavřeny budou také obě knihovny FSV (Hollar a Opletalova).

 
  
  
 

Soupis navrhovaných potrestání vzešlých ze zasedání disciplinární komise 25. září 2013 

1x         PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ ZE STUDIA SE ZKUŠEBNÍ LHŮTOU NA TŘI ROKY

1x         PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ ZE STUDIA SE ZKUŠEBNÍ LHŮTOU  NA DVA ROKY

1x         VEŘEJNÉ NAPOMENUTÍ 

2x         KOMISE NENAVRHUJE ŽÁDNÝ POSTIH

2x         odloženo do příštího zasedání disciplinární komise FSV UK

 
  
 Festival JINOnice JINak 
 

6. října 2013 od 14 hod. se v areálu UK v Jinonicích uskuteční festival JINOnice jinak.

Na festivalu se představí například sdružení Zachraňme Jídlo nebo Auto*Mat; vystoupí držitelé Anděla Please the Trees, garage-folkový písničkář J., ochotnické spolky Teritoriální tyjátr a Divadlo FHS.

Aktuální informace najdete webových stránkách www.jjinak.cz.

facebook event

leták

 
  
 Fotogalerie 
 

Nová specializace „Václav Havel EUROPAEUM MA Programme“

Za velké pozornosti akademické veřejnosti a médií proběhla ve čtvrtek 26. září 2013 ve Vlasteneckém sále Karolina slavnostní akce otevření studijní specializace Václava Havla na FSV UK. Program nese název „Václav Havel EUROPAEUM MA Programme“.

fotogalerie a článek


Setkání absolventů Institutu mezinárodních studií FSV UK 2013

V úterý 24. září 2013 se v kavárně Pavilon Grébovka v Praze uskutečnilo tradiční setkání absolventů všech oborů Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

fotogalerie


Konference: The Prague Agenda in 2013 – Challenges and Prospects

Institut politologických studií FSV UK se spolupodílel na organizaci konference The Prague Agenda -  Challanges and Prospects, která se konala 5. a 6. září 2013 v Černínském paláci. 

fotogalerie

 
  
 Externi nabidky 
 

Přednáška prof. Piera Luigi Sacca

Ministerstvo kultury zve na přednášku prof. Piera Luigi Sacca Differences in the approach to the Cultural and Creative Sectors overall European Union, která proběhne 9. října 2013 od 15:00. Účast potvrďte na e-mail yvona.brazdova@mkcr.cz do 7. října 2013.


Projekce filmu a debata: Anna v přední linii

Člověk v tísni, o.p.s. a VŠE zvou na projekci filmu Anna v přední linii a následnou debatu s Irinou Laguninou (RFE/RL). Akce se koná u příležitosti sedmého výročí zavraždění Anny Politkovské, 7. října 2013.

pozvánka


Diplomky na stojáka

Naučte se prezentovat myšlenky a závěry své vědecké práce. Nabídněte své poznatky veřejnosti a pokuste se je přenést do praxe!
Do 31. října 2013 vyplňte přihlášku na www.diplomkynastojaka.cz. Z přihlášených studentů odborná porota vybere 16-20, pro které je připraven seminář k přípravě prezentace.
Samotné prezentace se uskuteční v termínech 20. a 27. listopadu, 4. a 11. prosince.
Studenti mohou získat zajímavé ceny - například finanční podporu jejich studijních cest atp.


Energy Economics Contest vol. 3

Institut energetické ekonomie ve spolupráci s partnery (ČEPS, a.s., Power Exchange Central Europe, a.s., Czech Coal, a.s. a PRE a.s.) a mediálními partnery (EURO, E15, PRO-ENERGY, Studentský list a Economix) vyhlašuje soutěž Energy Economics Contest vol. 3 o nejlepší práci a prezentaci z oblasti energetické ekonomie.

Přihlásit do soutěže lze bakalářské, diplomové práce, ale i seminární práce, odborné články a příspěvky na blogu IEE.

více informací

Uzávěrka soutěže je 17. 11. 2013. Podmínkou přijetí je, že zaslaná práce musí být napsána v roce 2013.


Kurz investigativní žurnalistiky

Zaostřeno ve spolupráci s Českým centrem pro investigativní žurnalistiku pořádá Kurz investigativní žurnalistiky.
Kurz začíná 16. října 2013 a trvá do 15. ledna 2014. Je určen studentům všech mediálních oborů a čerstvým absolventům.
Přihlášky včetně krátkého motivačního dopisu posílejte nejpozději do 5. října 2013 prostřednictvím webového formuláře na www.zaostreno.org/studenti, kde také naleznete více informací.


Projekt Stínování manažerů

Bussines Leaders Forum nabízí studentům možnost účasti v Projektu Stínování manažerů.

Do projektu jsou vybíráni studenti magisterských ročníků všech českých vysokých škol a univerzit. Student se během stáže stane ,,stínem‘‘ manažera v renomované firmě, pozná manažerskou praxi a získá praktické zkušenosti, které pak může porovnat s teoretickými znalostmi nabytými ve škole.

informační leták


L´Oréal - REVEAL 2013

Společnost L’Oréal pořádá soutěž v období od 1. října do 31. října 2013.

Reveal je online hra, která simuluje uvedení nového produktu, počínaje vývojovou fází a konče samotným uvedením, jako v reálném životě. Tato simulace umožní studentům otestovat si své schopnosti na reálném případě, naučit se něco navíc ve „studijním centru“, které bylo zpracováno spolu s profesory a odborníky v daném oboru, a získat hodnotnou a detailní zpětnou vazbu včetně doporučení pro zlepšení. Nejlepší studenti budou pak oceněni a pozváni na pohovor a mají možnost získat nabídku stáže či zaměstnání.

Pro bližší představu navštivte web www.reveal-thegame.com.

leták

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.