Přednášky/semináře/diskuze 
 

Setkání s J. E. velvyslankyní Rumunska v České republice
Katedra ruských a východoevropských studií zve na setkání s J. E. paní Daneilou Gitman, velvyslankyní Rumunska v České republice, který se uskuteční v rámci otevřeného kurzu "Central European, Balkan and Eurasian diplomatic seminar"

Čas: 8. dubna 2013 v 17 h 
Místo: budova Hollar, místnost 212 (2. p).
Jazyk: angličtina

Toto setkání je součástí série setkávání s diplomaty, které se koná téměř každé pondělí v semestru na stejném místě ve stejný čas.

Dalšími akcemi tohoto typu jsou:
15.4. J. E. velvyslankyně Slovinska v Praze paní Smiljana Knež
22.4. bývalý velvyslanec České republiky v Moldavsku, p. Petr Kypr
13.5. J. E. velvyslanec Chorvatska v Praze, pan Frane Krnič

Prosíme za pochopení, že v rámci diskuse budou mít přednost studenti zapsaní do kurzu. Všechna setkání jsou vedena striktně v režimu Chattam House Rule.


Beseda s velvyslancem USA v ČR J. E. Normanem L. Eisenem

Studentská samospráva IMS FSV UK a Politologický klub FSV UK si Vás dovolují pozvat na besedu s velvyslancem USA v České republice J. E. Normanem L. Eisenem.

Beseda se uskuteční ve středu 10. dubna 2013 od 17.30 hodin v budově FSV Hollar, místnost 215. Akce se koná pod záštitou Institutu politologických studií FSV UK a Katedry amerických studií Institutu mezinárodních studií FSV UK, za podpory Akademického senátu FSV UK.

Po úvodním slovu J. E. velvyslance bude prostor pro Vaše dotazy. Tématy diskuse budou mimo jiné současné česko-americké vztahy a znovuzvolení prezidenta Baracka Obamy. Diskuse proběhne v anglickém jazyce.

Kapacita místnosti je omezená, potvrďte, prosím, svoji účast na adrese sims@fsv.cuni.cz. Děkujeme.

pozvánka


Přednáška doc. Kataríny Staroňové

Katedra veřejné a sociální politiky ISS FSV UK si vás dovoluje pozvat na přednášku doc. Mgr. Kataríny Staroňové, PhD. z Ústavu verejnej politiky, KU Bratislava, na témata Hodnotenie vplyvov ako súčasť analýzy verejnej politiky (RIA) a Štátna služba a udržateľnosť reforiem v štátnej službe: konceptuálny pohľad na štátnu službu (Európsky administratívny priestor) a inovatívne prvky reforiem na Slovensku a ich (ne)udržateľnosť.

Přednáška proběhne v rámci Doktorského semináře na Katedře veřejné a sociální politiky FSV UK a koná se 10. dubna 2013 v 16,30 hod. na CESES, místnost 216, Celetná 20, Praha.

pozvánka


Večery s absolventy IPS: Lenka Škrábalová: Co dělá EU v oblasti konkurenceschopnosti?

Již podesáté zve Institut politologických studií nejen své studenty na další setkání z cyklu Večery s absolventy, které poskytují současným studentům IPS možnost diskutovat s úspěšnými absolventy o odborných i kariérních otázkách.

Hostem nadcházejícího setkání bude Lenka Škrábalová, vedoucí oddělení evropských záležitostí Ministerstva průmyslu a obchodu, která bude se studenty diskutovat o evropské politice konkurenceschopnosti a samozřejmě také  o svých zkušenostech ze české státní správy.

Setkání se koná už tradičně ve středu, tj. 10. dubna 2013, v Jinonicích v místnosti 4019 od 17:00.


Seminář: Kdo nás bude bránit?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM si Vás dovoluje pozvat na další seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice. Diskutovaným tématem budou nové iniciativy EU v hospodářských otázkách, reforma ekonomického vládnutí a evropský semestr.

Na semináři s názvem Kdo nás bude bránit? vystoupí Jan Havránek, ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR, a Vít Střítecký, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2013, od 17:00 do 19:00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1

Organizátorem je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Účast prosíme indikativně potvrdit na: seminare@europeum.org nebo na telefonu 224 186 207.

Rádi bychom Vás upozornili, že semináře se natáčí. Budou přístupné k zhlédnutí na Youtube kanálu Zastoupení Evropské komise v ČR.


Politické vědy a ústavní právo ve Francii: příspěvek školy Bordeaux

Fakulta sociálních a věd UK a Francouzské Centrum pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) Vás srdečně zvou na přednášku francouzského profesora M. Slobodana Milacice na téma: Politické vědy a ústavní právo ve Francii: příspěvek školy Bordeaux (Science politique et droit constitutionnel en France :l´apport de l´École de Bordeaux), která se bude konat 15. dubna 2013 od 17 hodin v místnosti 201 v Rytířské 31.

Přednáška bude ve francouzštině.

 
  
 Konference 
 

Call for papers: Demokracie v časech krize

Cílem mezinárodní konference Demokracie v časech krize pořádané společně Institutem politologických studií FSV UK a Ústavem politologie FF UK je přispět k debatě o současném stavu a budoucích vyhlídkách (liberální) demokracie. Konference je otevřená badatelům v oblasti politické filosofie, politologie i dalších společenskovědních a humanitních disciplín.

Hlavní témata konference:

*Neoliberalismus a demokracie

*Krize demokratické levice a hledání alternativ k (neo-)liberálnímu paradigmatu

*Politično a depolitizace

*Moc, dominance a rezistence

*Krize demokratické reprezentace a její alternativní modely

*Budoucnost národního státu v kontextu evropské integrace a globalizace

*Populismus

Abstrakty navrhovaných příspěvků v angličtině, češtině nebo slovenštině posílejte do 17. 6. 2013 na emailovou adresu democracyintimesofcrisis@fsv.cuni.cz. Vybrané příspěvky budou uveřejněny ve zvláštním vydání časopisu Acta Politologica.

výzva k zasílání příspěvků

 
  
 Ocenění Zlatý kurz za ZS 2012/2013 
 

Dne 2. dubna 2013 se při příležitosti zasedání Akademického senátu FSV UK uskutečnilo další předávání ocenění Zlatý kurz za vedení kurzů, které byly nejlépe hodnoceny při tradičním hodnocení kurzů.

Za zimní semestr akademického roku 2012/2013 ocenění získali:

Mgr. Tomáš Adam, Mgr. Ing. Olga Angelovská, Bc. Jan Auředník, PhDr. Jaromír Baxa, Mgr. Pavel Bareš, Bc. Jan Farkač, Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D., PhDr. Jitka Gelnarová, Jakub Hankovský, Mgr. George Hays II, RNDr. Michal Johanis, Ph.D., Bc. Martina Kothajová, PhDr. Martin Lokšík, PhDr. Ing. Pavel Mička, PhDr. Veronika Mistrová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., Mgr. Martin Rmoutil, PhDr. Libor Stejskal, Mgr. Ivan Soukup, Mgr. Eva Tušková, Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D., RNDr. Václav Vlasák, Ph.D., Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D., PhDr. Petr Witz, Mgr. Robert Záruba

Ocenění je spojeno s finanční odměnou, vedení fakulty je z ocenění včetně finanční odměny vyjmuto.

Fotogalerie

pravidla pro udělování ocenění 

podklady za uplynulý semestr

 
  
 Věda a výzkum/Stipendia 
 

Stipendium pro výzkumné pracovníky a doktorandy na Tchaj-wan

Termín u poskytovatele: 30. dubna 2013


Roční stipendium Wirthova institutu kanadské Univerzity v Alberte pro doktorandy 

Termin u poskytovatele: 30. dubna 2013

 
  
 Publikace 
 

Nepokradeš!

Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938 - 1945

 

Hana Kubátová

Academia, 2013

 

Kniha pojednává o náladách a postojích většinového slovenského obyvatelstva k židovské otázce v průběhu let 1938–1945. Autorka se ve své analýze zaměřuje především na hospodářské a sociální aspekty tzv. řešení židovské otázky na Slovensku. Zkoumá zainteresovanost slovenské společnosti na ekonomickém a sociálním vyloučení Židů, a to v kontextu celé škály reakcí veřejnosti na protižidovskou politiku státu: od spolupachatelství, přes apatii a nezájem o osud Židů, až po aktivní pomoc židovským spoluobčanům.

 
  
 Den otevřených dveří na doktorských mediálních studiích 
 

Centrum doktorských studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky pořádá „Den otevřených dveří“ pro zájemce o doktorský studijní program mediální studia.

Informační schůzka proběhne v úterý 9. dubna 2013 v 16:00 v místnosti č. 212 v budově Hollar. Na programu bude představení oboru, studijních a výzkumných možností pro doktorandy a informace o přijímacím řízení. Více informací můžete získat na e-mailu Centra doktorských studií cds.iksz@gmail.com.

 
  
 Oslavy 665. výročí založení UK - Den otevřených dveří v Karolinu 
 

Po pěti letech se znovu otevřou prostory historického sídla Univerzity Karlovy – Karolina. Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 6. a v neděli 7. dubna 2013 při příležitosti 665. výročí založení první vysoké školy ve střední Evropě. Otevřeno bude vždy od 10 do 16 hodin.

Více informací

 
  
 Oživení areálu Jinonice 
 

Vážení uživatelé areálu Jinonice,

jste plně spokojeni s prostředím v areálu Jinonice? Nechybí vám něco? Překáží vám něco? Máte nápad, jak to tu vylepšit?

V tomto roce máme k dispozici 200 000 Kč, které poskytla Fakulta sociálních věd na zlepšení prostředí v Jinonicích. Zajímají nás tedy vaše podněty a nápady všeho druhu. Využijte této ojedinělé příležitosti a posílejte nám je na napady@fsv.cuni.cz nebo na Facebook do skupiny Oživme areál Jinonice, a to do pátku 19. 4. 2013.

Děkujeme za spolupráci!

Komise pro oživení Jinonic

 
  
 Fotogalerie 
 
 
Fotografie z besedy s taiwanskou ambasadorkou Její Excelencí Christine Hsueh, která proběhla ve čtvrtek 21. března 2013 v Areálu UK v Jinonicích. Besedu pořádal Institut politologických studií FSV UK ve spolupráci s Politologickým klubem FSV UK.

Fotogalerie z předávání Ocenění Zlatý kurz za ZS 2012/2013

 
  
 Nabídka pro studenty - Program Flat Buddy 
 

CIEE - nabídka ubytování pro studenty UK zdarma 

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.