Slovo děkana 
 

Vážení a milí studenti, pedagogové a zaměstnanci fakulty,

srdečně Vás vítám v plném nasazení akademického roku 2012/2013 a doufám, že to bude rok plný radosti ze studijních i pracovních úspěchů.

A do všeho dalšího Vám přeji,

ať se daří ještě lépe, než byste si sami přáli.

 

S pozdravením,

Jakub Končelík

 
  
 Přednášky/semináře/diskuse 
 

Seminář LLP - Erasmus

IPC UK zve všechny, kteří mají chuť během svého studia absolvovat studijní pobyt na zahraniční univerzitě, na seminář LLP–Erasmus aneb Jak na to...., který se uskuteční 15. října 2012, od 14.00 v Zelené posluchárně, Celetná 20, Praha 1. facebook


Otevření knihy Anny Markowitz "Medaile za ztraceného Boha"

15. října 2012 v 19.00 v divadle Na prádle na Malé Straně Praha 1, Besední 3, otevírá prof. David Jan Novotný (IKSŽ) rituálně knihu Anny Markowitz "Medaile za ztraceného Boha". pozvánka


Prague Enlargement Dialogue

22. října 2012 se v Černínském paláci uskuteční "Prague Enlargement Dialogue"; pozvánka

 
  
 Konference 
 

Mezinárodní konference: Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií a Zelený kruh, asociace ekologických nevládních organizací, ve spolupráci s MOSUR, Mezioborovou sítí udržitelného rozvoje a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe vás zvou na mezinárodní konferenci Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech. Konference se uskuteční 25. října 2012 na Univerzitě Karlově v Praze, Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1.

Hlavním cílem konference je otevřít širokou diskusi na téma různorodé podoby a rolí vědění a expertizy v rozhodovacích procesech v soudobých společnostech. Případné dotazy směřujte na konference@vedavakci.cz.

Program

Více informací


Forum 2000: Média a demokracie

Nadace Forum 2000 Vás zve na 16. konferenci Forum 2000 s názvem „Média a demokracie“, která se uskuteční ve dnech 21.–23. října 2012 v Praze.  

pozvánka, webové stránky , www.facebook.com/forum.2000, http://twitter.com/forum_2000

V případě zájmu o účast na konferenci se zaregistrujte na adrese registration@forum2000.cz nebo na tel. +420 233 310 536. Registrace probíhá do 11. října 2012, nebo do zaplnění kapacity akce.

 
  
 Soutěže a ocenění 
 

Cena Josefa Vavrouška 2012

Vyhlášení výsledků 17. ročníku Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd UK naleznete zde: Vyhlášení výsledků 17. ročníku Ceny Josefa Vavrouška. Ocenění bude vítězům předáno dne 14. listopadu 2012 ve 14:00 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK. 


Cena Josefa Hlávky 2012

Mgr. Zuzana Machová z Institutu politologických studií FSV UK získala Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky za svou práci s názvem "Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití", prestižní ocenění bude předáno 16. listopadu 2012 v 15.00 hodin na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy 2012

Cena se každoročně uděluje studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Každoročně je cena udělena jednomu studentovi bakalářského a jednomu studentovi magisterského studijního programu.

Návrhy podávají ředitelé institutů na oddělení vědy. Termín pro podání návrhů je nejpozději do 28. 10. 2012.


Cena Mladý Evropan a Evropanka 2013

Cena je určena pro mladé lidi mezi 18-26 lety, kteří se zabývají tématem evropské integrace a vzájemného porozumění v různorodém evropském prostředí a dosáhli v tomto směru viditelných výsledků.

Bližší informace a formulář pro nominace.

Termín zasílání nominací je nejpozději do 31. října 2012 na adresu Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, Sophienstrasse 28-29, 101 78 Berlin, Germany.


Soutěž Iberoamerická cena

Cílem soutěže je upevňování kulturních vazeb a podpora poznávání zemí Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova. Je určena českým vysokoškolským studentům bakalářského a magisterského studijního programu. Tématické oblasti esejí jsou: umění, věda, kultura, ekonomie, historie, literatura, politika a společnost iberoamerických zemí.

Informace o náležitostech příhlášek včetně adresy, na kterou mají být přihlášky zaslány

Termín uzávěrky přihlášek je do 15. listopadu 2012 na adresu Velvyslanectví Brazílie v České republice.


Vyhlášení 19. ročníku soutěže Mladý ekonom roku

Termín pro zaslání soutěžní práce: 15. října 2012.

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci bienální konference ČSE, kde budou výsledky soutěže vyhlášeny.

Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na www.cse.cz. Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu cse@cse.cz.

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 25.000 Kč, finančně budou oceněné i práce na druhém a třetím místě. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Přihlášky


Druhý ročník soutěže RENOMIA o nejlepší studentskou práci

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci se společností RENOMIA, a. s. vyhlašuje druhý ročník soutěže RENOMIA o nejlepší studentskou práci, která se věnuje tématu souvisejícímu s ekonomickým rozvojem, chudobou či nerovností.

Vítězné práci bude udělena Cena RENOMIA v hodnotě 30 tisíc Kč.

Více informací: RENOMIA AWARD IN DEVELOPMENT ECONOMICS a RENOMIA, a. s.


L´Oréal – REVEAL

Od 1. do 31. října 2012 probíhá studentská soutěž REVEAL pořádaná společností L’Oréal.

Reveal je online hra, která simuluje uvedení nového produktu, počínaje vývojovou fází a konče samotným uvedením, jako v reálném životě.

Tato simulace umožní studentům otestovat si své schopnosti na reálném případě, naučit se něco navíc ve „studijním centru“, které bylo zpracováno spolu s profesory a odborníky v daném oboru, a získat hodnotnou a detailní zpětnou vazbu včetně doporučení pro zlepšení.

Nejlepší studenti budou pak oceněni a pozváni na pohovor a mají možnost získat nabídku stáže či zaměstnání.

Více na: www.reveal-thegame.com.

 
  
 Zlatý kurz FSV UK 
 

Dne 2. října 2012 se při příležitosti zasedání Akademického senátu FSV UK uskutečnilo další předávání ocenění Zlatý kurz za vedení kurzů, které byly nejlépe hodnoceny při tradičním hodnocení kurzů.

Za letní semestr akademického roku 2011/2012 ocenění získali:

RNDr. Michal Johanis, Ph.D., Mgr. Pavel Ludvík, Mgr. Martin Rmoutil, Mgr. Václav Vlasák, Ph.D., Roman Horváth, Ph.D., PhDr. Jozef Baruník, Ph.D., PhDr. Jaromír Baxa, PhDr. Jiří Kukačka, PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová Ph.D., PhDr. Kryštof Kozák, Ph.D., PhDr. Veronika Mistrová, Mgr. Petra Levrincová, Ph.D., PhDr. Kamil Švec, PhDr. Jitka Gelnarová, Bc. Eva Fínková, M.Pol.Sc., Mgr. Eva Schlosáriková, Mgr. Jiří Remr, Ph.D., Bc. Eva Balážová, Bc. Vendula Bláhová, Bc. Daniel Böhm, PhDr. Martin Buchtík, Mgr. Johana Chylíková, Bc. Tereza Přibáňová, Bc. Petra Sadílková, Bc. Martina Svobodová, Mgr. Romana Trusinová

Ocenění je spojeno s finanční odměnou, vedení fakulty je z ocenění včetně finanční odměny vyjmuto.

pravidla pro udělování ocenění

podklady za uplynulý semestr

fotogalerie z předávání

 
  
 Grantová agentura UK  
 

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2013. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Informace pro žadatele

Pravidla soutěže a vstup do aplikace pro zpracování projektů

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 8. října 2012. Termín elektronického podání na odd. vědy: 9. listopadu 2012

 
  
 Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14 
 

Fulbrightova komise vyhlásila nové kolo soutěže o Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14. O stipendium mohou žádat studenti a vědečtí pracovníci, kteří jsou činní ve veřejném a občanském životě (např. členství v AS či práce v neziskové organizaci). Podmínkou žádosti je pozvání americké strany.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání žádosti o stipendium: 1. prosince 2012.

 
  
 Politologický kongres v roce 2015 
 

Institut politologických studií FSV UK získal na kongresu v Hradci Králové společně s Ústavem politologie FF pořadatelství Politologického kongresu v roce 2015. Při této příležitosti byla předsedkyní České společnosti pro politické vědy zvolena prof. Blanka Říchová (IPS), místopředsedou doc. Michal Kubát (IMS).

 
  
 Stáže/projekty 
 

Antikomplex hledá 5 on-line redaktorů pro Portal of Good News

Projekt začne jednotýdenním workshopem v Křížové/Krzyżowa v Polsku na téma média a lidská práva.

Na programu jsou filmové, fotografické, žurnalistické a workshopy z oblasti nových médií. Cílem setkání bude motivovat účastníky k psaní vlastních článků a reportáží na „Portal of Good News“.

Datum workshopu: 29.10.-04.11.2012

Náklady: 45€/ca. 1.100 Kč na osobu, náhrady cestovného ve výši 70 % (max. 90€/ca. 2.200 Kč)

Pro další informace a přihlášky kontaktujte: Corinnu (malecha@antikomplex) nebo Johannu (lindner@antikomplex.cz).

Přihlásit se můžete do 15. října 2012.

leták

 
  
 25. 10. 2012 - zrušení výuky v Hollaru 
 

Dne 25. 10. 2012 dojde v budově Hollar k odpojení el. energie. V tento den zde bude proto zrušena výuka - pouze v budově Hollar. Zrušení výuky se netýká jiných budov.

Zaměstnanci děkanátu budou pracovat z domova, bude tedy uzavřeno i studijní oddělení, oddělení zahraničních styků, apod.

 
  
 Fotogalerie 
 

TEDxCharlesUniversity

Ve čtvrtek 27. září 2012 od 17:00 se ve Velké aule v areálu UK Jinonice uskutečnil premiérový TEDxCharlesUniversity event s podtitulem "Sociální vědy". Svou myšlenku hodnou šíření přednesli Martin Buchtík, Dana Fajmonová, Michal Osuský, Kryštof Kozák, Denisa Kasl Kollmannová a Tomáš Sedláček. Kapacita byla omezena na 100 míst. Event organizovala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

fotogalerie

 
  
 Inspirátor: úspěšné projekty a aktivity studentů FSV UK 
 

Inspirátor je odpolední festival, jehož cílem je prezentovat úspěšné projekty a aktivity studentů FSV UK. Tato přehlídka se uskuteční 18. října 2012 od 16 hodin v prostorách budovy Hollar na Smetanově nábřeží a bude formou krátkých a svižných prezentací. Kromě toho budou pro návštěvníky připraveny interaktivní workshopy, hudební a divadelní představení a bazárek.

Můžete se těšit na prezentaci Markethingu, DebatIES, Creative Mornings, MojeMóda, Jirky Skuhrovce, spisovatelky Báry Baronové a dalších. 

Více informací na www.inspirator-fsv.cz, kontakt: inspirator.fsv@gmail.com.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.