Přednášky/semináře/diskuse 
 

Sto let od rozpoutání první světové války

Univerzita Karlova v Praze pořádá čtvrté Setkání u kulatého stolu na téma stého výročí od rozpoutání první světové války. Ve středu 10. prosince 2014 od 17. hodin v rámci kulatého stolu vystoupí: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF UK), doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. (FF UK), Pplk. Mgr. Otakar Foltýn (Generální štáb Armády ČR). Moderátor: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy UK v Praze.

Kulatý stůl bude probíhat v českém jazyce.

více informací


Seminář ERASMUS - POZOR ZMĚNA 

Z důvodu velkého zájmu studentů o seminář 'Studentské výměny v programu ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16' byl seminář přesunut na pátek, 12. prosince od 9.30 ráno do budovy IES, Opletalova 26, místnost 109

Seminář je určen všem studentům FSV, kteří by v průběhu akademického roku 2015/2016 rádi absolvovali studijní pobyt na zahraniční univerzitě prostřednictvím programu ERASMUS+. OZS přítomné seznámí nejen s aktuálními náležitostmi vlastních studijních pobytů (poradí jak se přihlásit, na koho se obracet, jak se připravit na výběrové řízení, atd.), ale dostatečný prostor bude zejména dán na odpovědi všech otázek studentů FSV. 

K účasti na semináři je nutná registrace na e-mail svoz@fsv.cuni.cz. Stávající registrace na předchozí termín jsou platné, zájemci obdrží nové potvrzení e-mailem.


VEČERY S ABSOLVENTY aneb jak se uplatnit po studiu na IPS

Lenka Vašíčková: Researcher v mezinárodní korporaci CBRE: Česká republika – Realitní poradenská společnost

Institut politologických studií FSV UK zve nejen své studenty na další setkání z cyklu Večery s absolventy, které poskytují současným studentům IPS možnost diskutovat s úspěšnými absolventy o odborných i kariérních otázkách.

Hostem třetího letošního setkání bude Lenka Vašíčková, která od roku 2011 pracuje na pozici Researcher v mezinárodní korporaci CBRE: Česká republika – Realitní poradenská společnost.

Setkání se koná v Jinonicích v místnosti 4020 od 18:30 ve středu dne 10. prosince 2014.

Více informací nejen o Večerech s absolventy naleznete na otevřené facebookové skupině: Alumni IPS FSV UK.

 
  
 Nové webové stránky studujIES.cz 
 

Tento týden byly spuštěny zcela nové webové stránky studujIES.cz určené pro zájemce o studium na Institutu ekonomických studií FSV UK.

 
  
 Foto a videogalerie 
 

Návrat „uneseného“ Západu: střední Evropa po pádu berlínské zdi

Na Institutu mezinárodních studií FSV UK se v polovině listopadu uskutečnil workshop s University of Toronto k 25. výročí sametové revoluce "Návrat „uneseného“ Západu: střední Evropa po pádu berlínské zdi".

fotografie z workshopu


 

Konference Regulace českých médií II.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze ve spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstvem kultury uspořádal ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 v pořadí již druhou konferenci s názvem Regulace českých médií.

Tematické panely

Po kliknutí na název kteréhokoliv z panelů si můžete přečíst jeho stručnou charakteristiku, prohlédnout fotografie či zhlédnout videozáznam.

1. Česká mediální legislativa: čas na změnu?

2. Kontrolní orgány médií

3. Komunitní média v ČR - konečně start?

4. Politika, volební kampaně a politický marketing

5. Sexismus a gender v reklamě

6. Bezbranná oběť reklamy. Regulace reklamy cílené na děti

 
  
 Provozní doba během vánočních prázdnin  
 

Ve dnech 22. prosince 2014 až 1. ledna 2015 budou budovy Hollar a Opletalova uzavřeny.

 
  
 FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity 
 

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení, vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Hledáme texty, které dokážou neotřelým způsobem zkombinovat teoretické zázemí některého z oborů, které jsou na fakultě pěstovány, s empirickou analýzou fungování fakulty. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod.

Práce by měly splňovat etablované standardy akademického textu. Současně by se mělo jednat o původní tvůrčí počin umožňující pochopit fungování fakulty v nových, nečekaných souvislostech. Soutěž je otevřena zaměstnancům, doktorandům i studentům, přičemž studenti mohou do soutěže předložit i svou bakalářskou či diplomovou práci nebo její část. Požadovaná délka soutěžních příspěvků je 20 až 30 normostran. Seznam zdrojů a odkazy na ně se budou řídit chicagskou citační normou ve formátu „author-date“ (viz http://www.chicagomanualofstyle.org).

Soutěžní texty budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou děkanem fakulty. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu (1. místo – notebook v ceně 20000 Kč, 2. místo – tablet v ceně 15000 Kč, 3. místo – smartphone v ceně 10000 Kč). Symbolicky oceněny (poukázkou na nákup odborné literatury) budou i další práce. Sejde-li se dostatečný počet kvalitních textů, bude jejich soubor vydán jako fakultní publikace.

Své texty posílejte na adresu 25let@fsv.cuni.cz do 28. února 2015. Těšíme se na vaše nápady!

 
  
 Externí nabídky 
 

Pozvánka na přednášku: Předvánoční výlohy v New Yorku: Efektivní marketing i kulturní událost

KDY: 11. prosince 2014, 17:30

KDE: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana 

Fulbrightova komise a Americké centrum si zvou na další ze série přednášek, kterými seznamují širokou veřejnost s Fulbrightovým programem i více než dvacetiletou činností Fulbrightovy komise v ČR. Představují vám celou řadu českých stipendistů, kteří měli možnost v USA studovat a prohlubovat tak svoje odborné znalosti. Dnes patří mezi špičky ve svém oboru. Na nadcházejícím setkání vystoupí absolventka Fulbrightova programu dr. Denisa Hejlová (IKSŽ FSV UK)

více informací a registrace 


Diskuze: Intelektuální vlastnictví – Pátý jezdec infokalypsy

KDY: 7. prosince 2014, 16:00

KDE: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Necháme si líbit rozmach cenzury a omezování svobody šíření informací na internetu pod záminkou ochrany práv duševního vlastnictví? / Diskuze je součástí doprovodného programu k výstavě MODY DEMOKRACIE. Hosté: Ondřej Profant (Pirátská strana), Zuzana Stuchlíková (advokátka, SLegal), moderuje: Martin Leskovjan (FairArt).

Vstup ZDARMA, rezervace: stern@dox.cz

více informací


Přednáška WORK & TRAVEL v USA

Ve středu 10. 12. 2014 v 17.00 (učebna H 112) se uskuteční přednáška na téma pracovní prázdniny v USA. 

více informací


Nabídka stáže v Odboru publicity EU (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Odbor publicity EU nabízí neplacenou stáž pro studenty vysokých a vyšších odborných škol.

více informací


Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky

Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Googlem vyhlašují Cenu Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky. Cena je určena studentům a mladým lidem do 30 let, kteří se přihlásí se zajímavým nápadem, jak využít a zanalyzovat veřejná data a najít v nich nové souvislosti, jež unikají každodennímu zpravodajství a přitom jsou důležité pro veřejnost.

více informací


Vánoční charitativní trh Siriri znovu zavítá do Jinonic

Stejně jako v minulých letech se i letos studenti, zaměstnanci a návštěvníci Univerzity Karlovy mohou díky podpoře Fakulty humanitních studií zapojit do charitativní činnosti neziskové organizace Siriri, jejímž posláním je rozvojová pomoc „dárcovským sirotkům“ – tedy chudým zemím ležícím mimo zájmy ostatních organizací i oficiální pomoci, které se však bez pomoci „zvenčí“ neobejdou (především se jedná o Středoafrickou republiku).

Učinit tak bude možné přímo ve vestibulu areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích, kde se v termínu 8.–12. prosince 2014 uskuteční vánoční charitativní trh, kterého se zúčastní představitelé organizace Siriri a také studenti FHS UK.

více informací


Připomenutí: Zúčastněte se trendence Graduate Barometer 2015 – European Edition!

Nedávno jsme Vás pozvali k účasti na studii v oblasti vzdělání a kariéry trendence Graduate Barometer 2015 – European Edition.  V dotazníku jsou studenti tázáni na to, jak jsou spokojeni se svým studiem a co očekávají od svého budoucího zaměstnání. Výsledky průzkumu jsou velice důležité pro univerzity a přední zaměstnavatele v celé Evropě!

V případě, že jste se již zúčastnili a dotazník odeslali, chtěli bychom vám poděkovat. Jestliže jste této možnosti ještĕ nevyužili, je toto vaše poslední příležitost. Po vyplnění dotazníku můžete porovnat své odpovědi s průměrnými výsledky ostatních studentů v Evropě. Mimoto získáte šanci vyhrát některou z následujících cen:

5 x dárkový poukaz od BestChoice Europe eShop v hodnotě 500 €

10 x dárkový poukaz od BestChoice Europe eShop v hodnotě 200 €

Pro Vaši účast na studii klikněte, prosím, zde: http://www.trendence-gradbarometer.eu

Průzkumu trendence Graduate Barometer se můžete zúčastnit do začátku února 2015.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter+unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter+subscribe@fsv.cuni.cz.