Volby do AS UK a AS FSV UK na volební období 2016-2019 
 

Ve dnech 25. - 27. listopadu 2015 proběhnou na FSV UK volby do Akademického senátu UK a Akademického senátu FSV UK.

Volby proběhnou elektronicky a budou zahájeny ve středu 25. listopadu 2015 v 10:00 a ukončeny v pátek 27. listopadu 2015 v 15:00.

Informace k volbám a odkaz na volební aplikaci

Lhůta pro podávání kandidátních listin je do 13. listopadu 2015 do 12:00 hodin.

Vyhlášení voleb do AS UK na Fakultě sociálních věd UK a Návrhový lístek kandidáta

Vyhlášení voleb do AS FSV UK a Návrhový lístek kandidáta

 
  
 Děkanské volno 16. listopadu 2015 
 

V pondělí 16. listopadu 2015 je děkanské volno a budovy Hollar a Opletalova budou uzavřeny.

Uzavřeny budou také obě knihovny FSV (Hollar a Opletalova).

 
  
 Přednášky/semináře/konference 
 

One Road One Belt: On New EU-China Relations. Issue & Study Forum 2015

Institut politologických studií FSV UK zve všechny zájemce o vztahy mezi EU a Čínou na mezinárodní konferenci zaměřenou na „New Silk Road Strategy“ – na ambiciózní plán prohloubení ekonomických a politických vazeb mezi Čínou a Evropou.

Celodenní akce se bude konat 13. listopadu 2015 od 9:00 v Hollaru v aule 212, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Presentations will be in English. Vstup je pro všechny zájemce zdarma.

Pozvánka s programem zahrnujícím 15 příspěvků na ekonomická a politologická témata


Semináře IPSC UK na podporu rozvoje kariéry

12. 11. 9:00 – 15:00 Assessment centrum nanečisto

26. 11. 9:00 – 16.00 Komunikace na pracovišti

3. 12. 14:00 – 15:30 Jak na CV a motivační dopis?


Debata s Petrem Kolářem, bývalým velvyslancem v USA a Rusku

Politologický klub FSV UK zve na debatu s bývalým velvyslancem České republiky v USA a v Rusku, Petrem Kolářem.

Debata se bude odehrávat 11. listopadu 2015 v budově Hollar, a začne v 17:00. 

více informací

 
  
 IPS FSV UK - výpomoc - European Consortium for Political Research 
 

Výpomoc při přípravě a v době konání kongresu výroční konference European Consortium for Political Research pořádané ve dnech 7. – 10. září 2016 v Praze

Institut politologických studií nabízí možnost participovat na přípravě výroční a jubilejní konference European Consortium for Political Research pořádané ve dnech 7. – 10. září 2016 v Praze s účastí  až dvou tisíc odborníků z celého světa.  Více informací najdete na webu institutu, ips.fsv.cuni.cz.

 
  
 Zahraniční styky 
 

OZS vyhlásilo výběrová řízení na letní a jarní školy v USA a Hong Kongu a výběrové řízení na jednoměsíční stipendia pro doktorské studenty na Universität zu Köln, Německo:

Vyhláška na měsíční pobyt pro doktorandy - Universität zu Köln, Německo - uzávěrka přihlášek 1. 12. 2015, formulář přihlášky 

*LŠ George Mason University, Washington, D.C.; červen-červenec 2016 - uzávěrka přihlášek 20. 11. 2015, podrobné informace o LŠ George Mason Universityformulář přihlášky

*LŠ Hong Kong Baptist University, Hong Kong, PR China; červen-srpen 2016 - uzávěrka přihlášek 27. 1. 2016, podrobné informace o LŠ HKBU 

*Kurz na United States Military Academy at West Point, NY; duben 2016 - uzávěrka přihlášek 20. 11. 2015

 
  
 Externí nabídky 
 

Konference: Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje (v ČR, EU a ve světě)

Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze, Česká republika, Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk  Medycznych im. Prof. Edwarda Lipiňskiego w Kielcach, a Fakulta sociálných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zvou na mezinárodní vědeckou konferenci  „Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje (v ČR, EU a ve světě)“, která se koná dne 27. listopadu 2015 v aule Soukromé vysoké školy ekonomických studií. 

Na konferenci je do 11. listopadu 2015 možné se přihlásit k aktivní účasti. více informací


Schodiště, přednáší Michal Bařina (Global marketing, Mediář.cz)

Agentury Konektor & PR.Konektor zvou na další ze série přednášek „Schodiště“ pro vysokoškolské studenty. Tentokrát  hostem ve středu 11. listopadu 2015 od 18:00 bude Michal Bařina, strategický partner a investor serveru Médiař.cz a jednatel společnosti Global Marketing. 

pozvánka a registrace


Možnost stáže u EULEX Kosovo v Prištině

Evropská služba pro vnější činnost nabízí řadu míst pro stážisty v rámci mise EULEX Kosovo. Volné pozice naleznete zde a příslušná pravidla zde. Hlásit se je nutno vyplněnou přihláškou přes Národní kontaktní místo MZV ČR na adrese nkm@mzv.cz nejpozději do středy 11. 11. 2015 do 16:00 hodin. Vybrané přihlášky budou postoupeny do ESVČ k dalšímu výběruKaždý účastník obdrží stipendium ve výši 500 EUR měsíčně. Další náklady na cestu - letenka, náklady na bydlení, místní dopravu, jídlo a další náklady související s pobytem v Prištině - jsou zodpovědností samotného účastníka.


Nabídka stáže v Českém centru Londýn

České centrum Londýn hledá stážisty, kteří by se stali silnou oporou týmu od června 2016, a to na dobu tří až šesti měsíců (delší doba stáže je vítána).

více informací


Energy Economics Contest vol. 5 

Institut energetické ekonomie ve spolupráci se svými partnery vyhlašuje již 5. ročník soutěže Energy Economics Contest vol. 5 o nejlepší práci a prezentaci z oblasti energetické ekonomie.Do soutěže je možné přihlásit bakalářské práce, diplomové práce, seminární a jiné odborné práce.

více informací


Summer School on Development Policy 2016 - University of Bonn, Germany

více informací 


Washington University in St. Louis: Summer Programs for 2016

více informací


univie: summer/winter schools 2016

summer school 2016 Scientific World Conceptions: Science, Values and Democracy?

winter school for cultural-historical studies  “The Discovery of Modernity – Vienna around 1900”

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter+unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter+subscribe@fsv.cuni.cz.