Slovo děkana 
 

Vážení a milí zaměstnanci,

děkuji Vám! Uplynulý týden byl velikou zkouškou z improvizace a odhodlání. Není samozřejmé, že jste - všem obtížím navzdory - udrželi naši fakultu v chodu. Není samozřejmé, že přijímací řízení proběhlo bezchybně - vždyť to samo o sobě představuje jednu z celoročně nejnáročnějších akcí. To vše je Vaše zásluha. Věřme, že letošní příděl potíží jsme si již vyčerpali a nadále nás čeká jen a pouze "slunečno".


Jakub Končelík

 
  
  
 

Povodně – poskytnutí nevratného finančního příspěvku zaměstnancům/studentům UK

Studentům a zaměstnancům univerzity, kteří jsou přímo postiženi aktuální povodní, nabízí UK alespoň částečnou finanční výpomoc. Tato pomoc může mít charakter přednostního ubytování v kolejích univerzity bez ohledu na vzdálenost trvalého bydliště, sociálního stipendia, resp. u zaměstnance přechodného poskytnutí ubytování a nevratného finančního příspěvku. Žádosti o pomoc je možné podávat do 15. července 2013 k rukám kvestora UK a musí obsahovat příslušné osobní údaje (nacionále, trvalé bydliště, fakulta), popis utrpěné újmy a měla by být doložena dokladem prokazujícím danou událost, ve zdůvodněných případech je možné přiložit pouze čestné prohlášení s tím, že příslušný doklad bude dodán později.

Úplné sdělení rektora Univerzity Karlovy k povodňové situaci z 3. června 2013

 
  
 Přednášky/semináře/diskuse 
 

Arabské jaro: Marocká perspektiva

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. a velvyslanectví Marockého království v České republice Vás srdečně zvou na veřejnou přednášku s diskusí s marockým premiérem.

Abdelilah Benkirane, premiér Marockého království: Arabské jaro: Marocká perspektiva.

Přednáška se koná v pondělí, 10. června 2013, 17:30. Místem konání bude Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1.

Pracovní jazyky: čeština / arabština (simultánní tlumočení zajištěno). Účast potvrďte e-mailem na registrace@iir.cz nejpozději do pátku 7. 6. 2013.


Workshopy a diskuze "Sociální reklama"

12. 6. od 18h v DOXu.

Hosté: David Brada, Marek Prchal a Lukáš Hejna uvedou příklady zajímavých sociálních reklam, okomentují aktuálně realizované kampaně českých neziskovek a s účastníky budou pracovat ve skupinových workshopech na zadání jimi vybraného tématu kampaně.

Večer je zdarma, pro studenty unikátní možnost spolupráce a setkání.

facebook event

 
  
 Přednostní ubytování na kolejích UK 
 

Studenti prezenčního pregraduálního studia, kteří se výrazně podílejí na vědecko-výzkumné práci fakulty, řešení grantů, projektů apod., mají přednostní právo na přidělení ubytování na koleji.

Naší fakultě je pro akademický rok 2013/2014 vyhrazeno 33 míst. Pokud máte zájem zažádat o absolutní kritérium děkana, vyplňte tuto žádost a doručte ji na sekretariát děkana nejpozději do 19. června 2013.

 
  
 Ocenění 
 
Česká cena za PR

 

Studenti z katedry marketingové komunikace a PR Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK získali zvláštní ocenění ve dvou kategoriích největší domácí soutěže v oblasti public relations za projekt Změna paradigmatu: kouření v restauracích lidem vadí.

Více informací v článku na Markething.cz a na stránkách soutěže: Česká cena za PR - kompletní výsledky 8. ročníku.

 
  
 Letní škola 
 

Letní Akademie Mises Institutu 2013

Ludwig von Mises Institut Česko & Slovensko si Vás dovoluje pozvat na již druhou Letní Akademii. Letošními tématy budou příčiny a řešení hospodářské krize, role centrálního bankovnictví, Bitcoin a nové měny, problematika duševního vlastnictví a další současné otázky. Lekce povedou prof. Josef Šíma, Lukáš Kovanda, Jaroslav Brychta a další přední odborníci. Zváni jsou nejen studenti ekonomických oborů, ale všichni zájemci o poznání rakouské ekonomické školy.

Letní Akademie se uskuteční 22. - 25. srpna 2013 v Týnci nad Sázavou. Více informací, program, informace o možnostech stipendia a přihlášku naleznete na www.mises.cz/lami.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.