Přednášky/semináře/diskuse 
 
Seminář: Evropský energetický program pro hospodářské oživení

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM si Vás dovoluje pozvat na další seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice.

Diskutovaným tématem bude Evropský energetický program pro hospodářské oživení.  Na semináři s názvem EEPR – cesta k energetické bezpečnosti EU? vystoupí Petr Binhack z Fakulty sociálních věd UK a Lukáš Tichý z Ústavu mezinárodních vztahů.

Seminář se koná ve středu 13. června 2012, od 17:00 do 19:00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Účast prosíme indikativně potvrdit na: seminare@europeum.org nebo na telefonu 224 186 207.


Panelová diskuze: Spojené státy v 21. století

European Movement in the Czech Republic a FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia Evropské hnutí v České republice, si Vás dovolují pozvat na panelovou diskuzi Spojené státy v 21. století, která se uskuteční ve čtvrtek 14. června 2012 ve 14.00 hodin v místnosti č. 217 v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1.

Účast potvrďte na e-mailu: fontes.rerum@seznam.cz


Diskuse: Přímá volba prezidenta republiky: jaké důsledky?

Francouzské velvyslanectví v České republice, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) a FSV UK Vás zvou ke kulatému stolu na téma Přímá volba prezidenta republiky: jaké důsledky?

Akce se bude konat ve čtvrtek 21. června 2012 ve 13:30 v budově FSV UK Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, v místnosti č. 215. Simultánní tlumočení mezi francouzštinou a češtinou je zajištěno.

 
  
 Konference/Sympozium 
 
Konference: Krize veřejného prostoru

Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK Vás zve na multidisciplinární konferenci Krize veřejného prostoru, která se uskuteční 11. června 2012 od 12 hodin (vstup zdarma).

Konference se koná na Fakultě humanitních studiií UK, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice v místnosti 1031 v přízemí. Akci zaštiťují PhDr. Marek Skovajsa, M.A. Ph.D. a PhDr. Ivan Rynda.

Bližší informace získáte na facebooku.


Sympozium o participaci v nových médiích s profesorem Henrym Jenkinsem

18. června 2012 od 14 hodin proběhne ve velké aule FSV UK v Opletalově ulici sympozium Transmedia Generation: On Empowered and Impassioned Audiences in the Age of Media Convergence with Henry Jenkins.

Profesor Henry Jenkins z University of Southern California je jednou z nejvýznamnějších postav současných mediálních studií a ve své práci se zabývá aktivitami publika, fanouškovskými komunitami, populární kulturou, počítačovými hrami a komiksem.

Kromě něj vystoupí mj. Jenkinsova kolegyně Sangita Shresthova a Nico Carpentier (Belgie).

Pro účast je nutné se registrovat na emailu svelch@fsv.cuni.cz do 11. června 2012.

 
  
 Letní školy katedry žurnalistiky FSV UK 
 

Katedra žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK otevírá v období června až září 2012 letní školy pro středoškoláky, uchazeče o studium na FSV UK a mladé začínající novináře. V letošním roce se konají tyto kurzy:

Základy psané a obrazové žurnalistiky

Základy audiovizuální žurnalistiky s Václavem Moravcem

Jak se tvoří zpráva (jak ji napsat, namluvit, natočit)

Online žurnalistika s Milošem Čermákem a Adamem Javůrkem

Kurz videožurnalistiky

Maximální počet studentů v jednom kurzu je 15. Více informací o obsahu a délce kurzů, jejich cenách a termínech konání najdete na webu IKSŽ v sekci letní školy nebo na e-mailu stechova@fsv.cuni.cz.

 
  
 Publikace 
 
Pozvánka na knižní prezentaci:

Autoři, Institut mezinárodních studií FSV UK, nakladatelství Dokořán a nakladatelství Karolinum srdečně zvou na prezentaci knih Kateřiny Králové, Konstantinose Tsivose a dalších: Vyschly nám slzy... Řečtí uprchlíci v Československu (Dokořán: 2012), & Kateřiny Králové: Nesplacená minulost: Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu (Karolinum: 2012), která se koná 21. června 2012 v 19 hodin v baru Krásný ztráty, Náprstkova 272/10, Praha-Staré Město.

 
  
 Studenti FSV UK 
 

Studenti IES FSV UK uspěli v soutěži Peak Time 2012

Tým studentů IES FSV UK (Jan Stříbrný, Tereza Koudelková, Jiří Šafka, Petr Pařízek) ve finále mezinárodní soutěže Peak Time 2012 získal skvělé 5. místo z 650 týmů.

 
  
 Přednostní ubytování na kolejích UK  
 

Prezenční pregraduální studenti FSV UK, kteří se výrazně podílejí na vědecko-výzkumné práci fakulty, řešení grantů, projektů apod., mají přednostní právo na přidělení ubytování na koleji.

Naší fakultě je vyhrazeno 33 míst. Pokud máte zájem zažádat o absolutní kritérium děkana, vyplňte tuto žádost a doručte ji na sekretariát děkana nejpozději do 18. června 2012.

 
  
 Upozornění - poslední vydání newsletteru 
 

Příští pátek, 15. června 2012, rozešleme poslední newsletter v tomto akademickém roce.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.