Přednášky/semináře/diskuse 
 

Evropská unie před krizí a nyní. Stejná, nebo poučená? Přijďte diskutovat!

Institut ekonomických studií FSV UK a Zastoupení Evropské komise v ČR si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem "Evropská unie před krizí a nyní. Stejná, nebo poučená?

Přijďte se zeptat na vše, co Vás zajímá! Na Vaše dotazy se těší přední ekonomové a odborníci z Ministerstva financí, ČNB a Úřadu vlády. Moderuje prof. Oldřich Dědek. 

K účasti na semináři je nutná registrace na konference.ies@fsv.cuni.cz, kam můžete také posílat své dotazy. 

Seminář se koná 23. května 2013, 16:00 - 19:00 v budově IES FSV UK, Opletalova 26, Praha 1.

program


Diskuse o budoucnosti Evropy – je EU automat?

V pondělí 13. května 2013 se v Centru současného umění DOX konají diskuse o budoucnosti EU, které pořádá a spolupořádá Zastoupení Evropské komise v České republice.

Souběžně od 15:00 do 16:30 bude probíhat diskuze Úloha lidských práv ve vnější politice EU: Východní partnerství a západní Balkán, kterou pořádá DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, dále veřejná debata Budoucnost Evropské unie, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a analytické centrum Glopolis zve na veřejnou debatu Nezaměstnanost mladých, opravdu se nás to netýká?

Od 17: 00 se uskuteční Diskuse o budoucnosti Evropy Je EU automat?. Diskutovat s vámi budou:

Jan Bauer – předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR

Jan Březina – poslanec Evropského parlamentu

Štefan Füle – člen Evropské komise

John Perry – irský ministr pro podnikání a zástupce irského předsednictví Rady EU

Libor Rouček – poslanec Evropského parlamentu

Martin Tlapa – Úřad vlády ČR

Kapacita na večerní diskusi už byla bohužel naplněna, diskutovat však můžete už nyní i v průběhu diskuse na Facebooku Twitteru (#EUdeb8).

Více informací k debatám a registraci najdete v proklicích. Program celého odpoledne zde: program - Budoucnost Evropské unie

 
  
 Věda a výzkum 
 

Vyhlášení osmnáctého ročníku soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž o Cenu Josefa Vavrouška pro rok 2013.

Cena je vyhlašována každoročně a udělována studentům, doktorandům a pracovníkům českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť do 35 let na základě předložených prací na téma „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“.

Podrobnější informace: Cena Josefa Vavrouška pro rok 2013.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na pátek 28. 6. 2013 do 12:00 hod.


Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy
Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia.
Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: základní informace o studentovi/absolventovi, působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu, zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.
Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 23. května 2013.


Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu
Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.
Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat
: jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště, název studijního programu (oboru) a název vysoké školy (fakulty), kde byl studijní program uskutečňován, seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvúrčí činnosti a zdůvodnění návrhu na udělení ceny.
Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději 23. května 2013.


Grantová soutěž v programu GDN Regional Research Competition

CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku grantové soutěže v programu GDN Regional Research Competition. Projekt se má řešit v průběhu roku 2014 s tím, že maximální požadovaná částka je $20.000. Median přiděleného grantu vsak v minulých letech byl $8.000. Přednost dostanou projekty na tato témata:

I. Urbanization and Cities: Urban / Rural Policy, Migration, Demographics

II. Enterprise Development and Behavior including Corporate Governance and Restructuring

III. Labor Markets including Retirement, Social Assistance and Health Economics

IV. Globalization including Regional and International Economic Policy Coordination

V. The Reform Process including Public Finance, Fiscal Burden, and Taxation

VI. Education including Educational Policy, Reform, Funding and Outcomes

podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze projektu (ve čtyřech výtiscích): 24. červen 2013. Současně se na oddělení vědy zasílá jedna elektronická verze – všechny části dohromady v jednom .pdf souboru. V projektu nejsou žádné formuláře, ale musí obsahovat všechny části popsané ve výzvě. Je třeba mít při sestavování rozpočtu na paměti, že fakulta požaduje v souladu s pravidly CERGE režie z celkově požadované částky ve výši 10%. Dobrozdání fakulty zajistíme na oddělení vědy.


Možnost vydání oceněných prací v časopisu Student's best.

Pokud jste napsali vynikající bakalářskou/diplomovou práci, za kterou jste získali ocenění, můžete využít příležitosti a článek (výtah) z Vaší práce publikovat v periodiku Student´s Best, odborném časopise od studentů pro studenty. Detailní pokyny k publikování naleznete zde.

 
  
  
 

Rektorský den 16. května 2013

Ve čtvrtek 16. května 2013 je Rektorský den, budov Hollar bude v provozu od 8.00 do 13.30 hodin, budova Opletalova od 8.00 do 16.00 hodin.

Obě knihovny FSV (Hollar a Opletalova) budou uzavřeny celý den.

Studenti i zaměstnanci mohou volný čas využít ke sportovním aktivitám, podrobnosti na stránkách zde: Rektorský den UK.

 
  
 Cyklojízda 
 

Rektorský den: inline/cyklojízda

V rámci rektorského dne se ve čtvrtek 16. 5. 2013 uskuteční čtvrtý ročník cyklojízdy a inlinejízdy s vedením fakulty.

Účastníci se sejdou v 10,00 na Palackého náměstí před sochou (cyklisté), v 10,15 u dětského hřiště v Podolí (zast. tramvaje 3 a 17 „Podolská vodárna“, (bruslaři)).

Cyklisté, a od Podolí též in-line bruslaři, vyjedou společně po cyklostezce A2 (Vltava pravobřežní) směrem na jih z Prahy po trase Nové město-Podolí-Braník-Modřany-Komořany-Zbraslav. V průběhu akce budou zastávky (plánovaná místa: dětské hřiště Braník, břeh řeky Vltavy u stanice vlaku Modřany, případně restaurace u Modřanského biografu a Zbraslav u stánků na cyklostezce).

Registrace předem je nutná, max. počet účastníků: 100.

registrační formulář

 
  
 Publikace 
 

In the Shadow of Occupation

The Greek-German Relations During the Period 1940-2010

Kateřina Králová

Alexandria Publications, 2013

ISBN: 978-960-221-579-1 

 

 

více informací

 
  
 Party parník FSV 
 

Legendární plavba po Vltavě s hudbou, vašimi spolužáky, welcome drinkem na přivítanou a spoustou dalšího!

Informace k prodeji lísků a tématu večera: facebook event
Kdy: čtvrtek 23. května 2013

 
  
 Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy 
 

V neděli 12. května 2013 se uskuteční UNIVERZITNÍ MARATON, běh o pohár rektora Univerzity Karlovy v Praze. Bližší informace na www.runczech.com.

 
  
 Stipendia 
 

Studijní a badatelská stipendia do Německa

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) - Katolická akademická služba pro cizince - nabízí studijní a badatelská stipendia do Německa.

Uzávěrka pro další výběrové řízení bude 30. června 2013.

 
  
 Stáže 
 

Nabídka placené spolupráce v rámci interní komunikace.

Hledáme studenta vyššího ročníku žurnalistiky, který/á by měl/a zájem podílet se na vytváření a realizaci interní komunikační strategie pro nadnárodní potravinářskou společnost.

Co požadujeme:

  • všeobecný přehled a zájem o aktuální dění
  • perfektní znalost českého jazyka (vynikající písemný i slovní projev)
  • kreativitu a aktivní přístup
  • spolehlivost a časovou flexibilitu (nikoli na úkor studia – dle domluvy)
  • znalost anglického jazyka

Co nabízíme:

  • možnost dlouhodobé spolupráce
  • zkušenost práce v korporátním prostředí
  • benefity spojené s dobře odvedenou prací
  • spolupráci v příjemném kolektivu

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: magdalena.hrabcova@wrigley.com a jako předmět uveďte „PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST“.

Kontaktní osoba: Magdalena Hrabcová,  tel. +420 604 212 704


Parlamentní stáže 2013/2014

8 měsíců spolupráce s poslancem nebo senátorem v oblastech Vašeho zájmu (finance, právo, školství, zahraniční vztahy, EU, bezpečnostní a obranná politika, sociální politika …

•        Práce na rešerších a analýzách, účast na jednání sněmovních výborů a odborných konferencích, spolupráce na agendě poslance/senátora, atd.

•         Příležitost přispět svou prací k podobě a obsahu českého veřejného a politického života

•         Časově flexibilní interní či externí spolupráce (stáž je zahájena v zimním semestru 2013 a končí v červnu 2014)

•         Cyklus „Tváří v tvář“ plný setkání a diskuzí se zajímavými osobnostmi

Požadavky:

Aktivní zájem o veřejné dění

Výborná znalost češtiny a angličtiny

Administrativní poplatek 10.000 Kč (možnost udělení stipendia až do výše 90% )

Přihlášky podávejte do 12. 6. 2013. Více informací na www.parlamentnistaze.cz

 
  
  
 

Rozesílání newsletteru do konce května

Během příštích dvou týdnů newsletter z provozních důvodů nerozesíláme, pro aktuální informace sledujte webové stránky fakulty nebo stránku FSV UK na facebooku. Další informace o přednáškách, konferencích, stážích, apod. najdete na intranetu v sekci "nabídky pro studenty".

Informace ke zveřejnění zasílejte do 26. 5. na zapotilova@fsv.cuni.cz, poté opět na fiserova@fsv.cuni.cz, další vydání newsletteru rozešleme v pátek 31. 5. 

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.