Přednášky/semináře/diskuse 
 

Přednáška Gordona Calleji na FSV UK

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK s radostí oznamuje, že 22. října 2014 na půdě FSV UK vystoupí Gordon Calleja z University of Malta.

Calleja je ředitelem Institutu digitálních her na maltské univerzitě a autor vlivné knihy In-Game: From Immersion to Incorporation (MIT Press, 2011), v níž prezentuje nový způsob uvažování o zážitku hráče počítačových her a o takzvané imerzi, tedy ponoření se do simulovaného světa. Jeho přednáška rozvine argumenty prezentované v jeho knize. Bude se konat v rámci předmětu Počítačové hry jako nové médium 22. října od 14:00 do 15:30 v místnosti 215 v budově FSV UK na Smetanově nábřeží (Hollar).


Pozvánka na přednášku Stuarta Allana, Ph.D.

Mezi 21. a 23. říjnem 2014 bude hostem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Stuart Allan z Cardiff University, jeden z předních odborníků v oboru journalism studies. Jde o zajímavou příležitost setkat se s přední osobností oboru. Stuart Allan bude mít 21. října 2014 přednášku v rámci kurzu Alice Němcové Tejkalové ve 215 od 9.30.

abstrakt přednášky


Seminář: Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky

Kdy: 21. října 2014, 13.00–15.30

Kde: Zelená posluchárna, 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1

více informací a registrace

 
  
 Insignie: FSV UK hledá heslo a motiv pro své žezlo 
 

FSV UK hledá motiv pro své žezlo – navrhněte ho!

FSV UK hledá své heslo – navrhněte ho!

INSIGNIE – soutěžte o 44 tisíc Kč

Předmětem soutěže jsou

*Návrh motivu žezla

*Návrh fakultního hesla

Cílem soutěže je pojmenovat jednotící rámec oborů pěstovaných na fakultě a nabídnout stručné, obecné a jednoduché vyjádření podstaty činnosti FSV UK, které získá svůj obraz ve fakultním žezlu. FSV UK se hlásí k vzdělávací i vědecké tradici Univerzity Karlovy – žezlo by mělo navazovat na soubor univerzitních insignií a zároveň vystihovat charakter Fakulty sociálních věd jako moderní, dynamické vzdělávací instituce a symbolizovat obory zde pěstované.

Podrobné informace o soutěži najdete na webových stránkách insignie.fsv.cuni.cz.

 
  
 FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity 
 

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení, vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Hledáme texty, které dokážou neotřelým způsobem zkombinovat teoretické zázemí některého z oborů, které jsou na fakultě pěstovány, s empirickou analýzou fungování fakulty. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod.

Práce by měly splňovat etablované standardy akademického textu. Současně by se mělo jednat o původní tvůrčí počin umožňující pochopit fungování fakulty v nových, nečekaných souvislostech. Soutěž je otevřena zaměstnancům, doktorandům i studentům, přičemž studenti mohou do soutěže předložit i svou bakalářskou či diplomovou práci nebo její část. Požadovaná délka soutěžních příspěvků je 20 až 30 normostran. Seznam zdrojů a odkazy na ně se budou řídit chicagskou citační normou ve formátu „author-date“ (viz http://www.chicagomanualofstyle.org).

Soutěžní texty budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou děkanem fakulty. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu (1. místo – notebook v ceně 20000 Kč, 2. místo – tablet v ceně 15000 Kč, 3. místo – smartphone v ceně 10000 Kč). Symbolicky oceněny (poukázkou na nákup odborné literatury) budou i další práce. Sejde-li se dostatečný počet kvalitních textů, bude jejich soubor vydán jako fakultní publikace.

Své texty posílejte na adresu 25let@fsv.cuni.cz do 28. února 2015. Těšíme se na vaše nápady!

 
  
 Třetí setkání absolventů, studentů, pedagogů a přátel oborů „Veřejná a sociální politika“ a „Public and Social Policy“ 
 

Katedra veřejné a sociální politiky ISS FSV UK si vás dovoluje pozvat na již tradiční setkání všech absolventů/ek, studentů/ek, pedagogů/ožek i příznivců/kyň oborů "Veřejná a sociální politika" a "Public and Social Policy", které se uskuteční v pátek 21. listopadu 2014 v 19 hod ve Studentském klubu (Celetná 20, Praha 1 - sklepní prostor v budově FF UK).

Prosíme o potvrzení účasti do 1. 11. 2014 na e-mail: absolventi.vsp@fsv.cuni.cz

událost na Facebooku

pozvánka

 
  
 Zahraniční styky 
 

Vládní stipendia pro rok 2015/2016

Oddělení zahraničních styků informuje  o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí v akademickém roce 2015/2016 na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv. Více informací najdete na webových stránkách OZS:http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335.html#2

 
  
 Fotogalerie 
 

Fotografie z konference „Giovanni Sartori: 90 Years of a Political Scientist "

V pátek 26. září 2014 se ve slavnostních prostorách barokní kaple Italského kulturního institutu v Praze uskutečnila pod záštitou italského velvyslance Pasqualeho D´Avina a rektora UK prof. Tomáše Zimy konference "Giovanni Sartori: 90 Years of a Political Scientist". Za FSV byla akce pořádána společně Institutem mezinárodních studií a Institutem politologických studií. 

Fotogalerie z konference

 
  
 Pozitivní pátek v Jinonicích 
 

Dne 17. října 2014 se v Jinonicích uskuteční "Pozitivní Pátek v Jinonicích".

Součástí Pozitivního Pátku bude filmová projekce i epická cyklojízda z Jinonic bez aut, více informací: plakát - Pozitivní Pátek v Jinonicích

 
  
 Externí nabídky 
 

Program statistických konzultací MFF UK

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK zahajuje program statistických konzultací zdarma, určený především pro studenty a zaměstnance UK, kteří potřebují poradit s použitím statistických metod k řešení problémů v jejich oboru. Informace o konzultačním programu jsou uvedeny na webových stránkách http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kpms/?vyber=konzultace.


Pozvánka na školení Marker CS

Asociace neformálního vzdělávání pořádá školení "Marker CS", které je zaměřeno na zvýšení kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží v ČR a SR. Veškeré informace včetně pozvánky jsou na webu https://sites.google.com/site/skolenimarker/, uzávěrka pro přihlášky je již 10. 10. 2014.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter+unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter+subscribe@fsv.cuni.cz.