Přednášky/semináře/diskuse 
 

Pozvánka na přednášku Marci Shore (Yale University)

Institut politologických studií FSV UK zve všechny zájemce na přednášku prof. Marci Shore (Yale University) na téma Phenomenological Encounters: Hegel, Husserl and Heidegger under Communism, která se uskuteční v pondělí 14. dubna 2014 od 15:30 v místnosti J3014 v Jinonicích.

Bližší informace v pozvánce


Katedra západoevropských studií IMS FSV UK si vás dovoluje srdečně pozvat na přednášky hostujících vyučujících, kteří vystoupí v rámci programu Francouzských studií IMS:

Jméno vyučujícího:  Prof. Jacques Rupnik (IEP, Paris)

Název kurzu:  1. Evropa a jeji sousedé, 2.Francie v EU

Datum a místo konání: pondělí 14. dubna 2014 , 10:00-12:00 a 14:00-16:00, Rytířská 31, II. patro, místnost č.201

Jméno vyučujícího: Prof. Christian Lequesne (IEP, Paris)

Název kurzu: Practices of contemporary diplomacy

Datum a místo konání: čtvrtek 24. dubna 2014, 15:30 – 18:20 a pátek 25. dubna 2014, 9:30-12:20, Rytířská 31, II. patro, místnost č.201

Kontaktní osoba: Eliška Tomalová (eliska@tomalova.cz).


Přednáška: Instituce Evropské unie v roce 2014: Lisabonská reforma a krizová improvizace

CESES FSV UK vás zve na veřejnou přednášku doc. Šlosarčíka na téma Instituce Evropské unie v roce 2014: Lisabonská reforma a krizová improvizace, která se uskuteční ve středu 16. dubna 2014 od 15:30 v Malé aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

pozvánka

V případě vašeho zájmu o účast prosíme o vaši registraci na www.ceses.cuni.cz do 14. dubna 2014.


Pozvánka na vystoupení Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa, rakouského velvyslance v České republice

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK zve všechny zájemce na vystoupení DR. FERDINANDA TRAUTTMANSDORFFA, VELVYSLANCE REPUBLIKY RAKOUSKO V ČESKÉ REPUBLICE.
Po úvodní řeči pana velvyslance bude následovat diskuse o tématech vzájemných vztahů, rakouské politiky a střední Evropy. Akce se koná v rámci kurzu Československá/Česká zahraniční politika po roce 1990 (Vladimír Handl/Miroslav Kunštát) Ve středu 16. dubna 2014, v místnosti 4018 v Jinonicích.


Přednáška: American Indians in U.S. and European Visual Culture

Katedra amerických studií IMS FSV UK zve na přednášku hostující profesorky Joni Kinsey, která se uskuteční ve čtvrtek 17. dubna 2014 v místnosti J1031 v Jinonicích.

Did Karl May ever visit an Indian reservation? Who made the most famous paintings of American Indians? How did U.S. and European artists portray Indians in their visions of the American West? How do their pictures influence our own attitudes towards Native Americans today?

Recommended reading: Gyorgy Toth, “Tracing Karl May in the History of Transatlantic Indian Imagery.” Review essay of the exhibition titled Po stopě Karla Maye / Tracing Karl May in the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures, Prague, October 25, 2012 – April 30, 2013. Studia Territoralia, XIII, Number 3. 2013, 103-120. On SIS as “Toth review for Studia Territoralia" / "Toth exhibition essay” in Prof. Toth's course on American Indian History & Policy.

plakát


Diskuse o současné situaci na Ukrajině

Institut mezinárodních studií FSV UK vás zve na veřejnou diskusi o současné situaci na Ukrajině a možnostech jejího budoucího vývoje pořádanou z iniciativy doc. Luboše Švece Katedrou ruských a východoevropských studií. Téma uvede dr. Bohdan Zilynskyj, ruskou perspektivu problému představí dr. Karel Svoboda a své komentáře připojí moderátor diskuse dr. Jan Šír. O své bezprostřední zkušenosti s ukrajinskými událostmi posledních měsíců se rovněž podělí zástupce neziskové organizace Člověk v tísni.

Akce se uskuteční dne 23. dubna 2014 od 18:30 v Jinonicích v místnosti J1034.

 
  
 Ocenění 
 

Univerzita Karlova ocenila kampaň proti kouření v restauracích

Univerzita Karlova v Praze si v pondělí 7. dubna 2014 připomněla výročí 666 let od svého založení. U příležitosti oslav tohoto výročí předal rektor profesor Tomáš Zima Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.

První ročník Ceny Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy získal projekt „Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí“ týmu studentů oboru Marketingová komunikace a public relations na FSV UK pod vedením vedoucí katedry PhDr. Denisy Kasl Kollmannové, Ph.D. a výzkumné agentury Ipsos.

tisková zpráva: Univerzita Karlova ocenila kampaň proti kouření v restauracích

Univerzita Karlova oslavila 666 let od založení

 
  
 Děkanské volno 18. dubna 2014 
 

V pátek 18. dubna 2014 je děkanské volno a budovy Hollar a Opletalova budou uzavřeny.

Uzavřeny budou také obě knihovny FSV (Hollar a Opletalova).

 
  
 Stipendia 
 

Stipendia KAAD do Německa

KAAD, německá katolická stipendijní organizace, již 50 let poskytuje křesťanským mladým akademikům studijní a badatelská stipendia a od té doby má ve 117 zemích více než 7000 absolventů. Stipendistům a žadatelům o stipendium je k dispozici celosvětová kontaktní a partnerská síť.

více informací

 
  
 Rektorský den: inline/cyklojízda  
 

V rámci rektorského dne se ve středu 14. 5. 2014 uskuteční pátý ročník cyklojízdy a inlinejízdy s vedením fakulty.

Účastníci se sejdou v 10,00 na Palackého náměstí před sochou (cyklisté), v 10,15 u dětského hřiště v Podolí (zast. tramvaje 3 a 17 „Podolská vodárna“, (bruslaři)).

Cyklisté, a od Podolí též in-line bruslaři, vyjedou společně po cyklostezce A2 (Vltava pravobřežní) směrem na jih z Prahy po trase Nové město-Podolí-Braník-Modřany-Komořany-Zbraslav. V průběhu akce budou zastávky (plánovaná místa: dětské hřiště Braník, břeh řeky Vltavy u stanice vlaku Modřany, případně restaurace u Modřanského biografu a Zbraslav u stánků na cyklostezce).

Registrace předem je nutná, max. počet účastníků: 100. registrační formulář

Rektorský den Univerzizy Karlovy

událost na facebooku

 
  
 Návštěva rektora Univerzity Karlovy na CESES FSV UK 
 

Dne 8. 4. 2014 navštívil CESES FSV UK v doprovodu děkana Fakulty sociálních věd pana PhDr. Jakuba Končelíka, PhD. nově zvolený rektor Univerzity Karlovy, pan prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA. V hodinové rozpravě seznámil pracovníky CESES se svými záměry, motivovanými snahou zkvalitnit výuku i výzkum na naší univerzitě tak, aby se zařadila po bok těch nejlepších evropských a světových učilišť. Pracovníci CESES seznámili pana rektora s tím, jak mohou k tomuto úsilí přispět nejen ve výzkumu samotném, ale i v uplatnění jeho výsledků ve veřejném prostoru, v praxi řízení a správy země.

 
  
 Ubytování na Hlávkově koleji 
 

Pro Univerzitu Karlovu bude, podobně jako v minulých letech, v tomto roce vyhrazeno 60 míst na Hlávkově koleji. Místa jsou vyhrazena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladé akademické či vědecké pracovníky s výbornými studijními výsledky, kteří nemají byt v Praze, jsou nemajetní, nemají kromě stipendia jiný příjem než z pedagogické, vědecké, umělecké nebo publikační činnosti. Ve zdůvodněných případech lze předložit i žádost studenta magisterského  či bakalářského studijního programu.

Žádost je potřeba doručit do 28. 4. 2014 na sekretariát děkana.

 
  
 Fotogalerie 
 

IPS FSV UK na Sportisimo 1/2Maratoni 2014

Skvělých výsledků dosáhli na Sportisimo 1/2Maratonu Praha 5. Dubna 2014 běžci a běžkyně z Institutu politologických studií FSV UK. Studentská štafeta zajišťovaná Politologickým klubem obsadila skvělé 15. místo v čase 1:33:35, smíšená štafeta složená ze studentů, doktorandů i pedagogů dosáhla na obdivuhodné 46. místo a do nejlepší pětiny z celkem 426 štafet se na 76. místě vmáčkla i genderově vyvážená štafeta akademických pracovníků.

Fotogalerie

 
  
 Externí nabídky 
 

Pozvánka na křest knihy USA a Ruská federace, komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. zve na křest nové knihy Jana Eichlera a Lukáše Tichého "USA a Ruská federace, komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Křest se koná 14. Dubna 2014 od 16:00, Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1.

událost na facebooku


Přednáška: Humanitární a lidskoprávní krize ve Středoafrické republice

Děkan Fakulty humanitních studií doc. Ladislav Benyovszky a nezisková organizace SIRIRI o.p.s. vás srdečně zvou na přednášku misionáře ze Středoafrické republiky Aurelia Gazzery. Úvodní slovo k přednášce pronese prof. Václav Hampl. Vystoupení se uskuteční pod záštitou pana ing. Martina Tlapy MBA, náměstka ministra zahraničních věcí pro mimoevropské země a ekonomickou diplomacii

KDY: ve středu 23. dubna 2014 od 14-16 hodin

KDE: areál UK v Jinonicích, přízemí, aula 1034

událost na facebooku


Vize: jak by měla EU vypadat v roce 2019?

Think-tank Evropské hodnoty zve na předvolební debatu kandidátů do Evropského parlamentu na téma: Vize: jak by měla EU vypadat v roce 2019?

Pozvání přijali:

  • Ivan Bartoš, Česká pirátská strana
  • Petr Mach, Strana svobodných občanů
  • Jiří Paroubek, Národní socialisté – levice 21. století
  • Milena Vicenová, Liberálně ekologická strana  
  • Jana Volfová, Česká suverenita  

Kdy: středa, 23. dubna 2014

Čas: 19:00 – 20:40 (registrace od 18:30)

Kde: Kaiserštejnský palác, 2. patro, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1

registrace


Schodiště, přednáší Tomáš Braverman (Heureka.cz)

Konektor & PR.Konektor zvou všechny zájemce na další ze série přednášek "Schodiště" pro vysokoškolské studenty o lidské kreativitě.

Tentokrát bude hostem Tomáš Braverman, ředitel předního nákupního portálu Heureka.cz.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 18:00 v prostorách agentur Konektor a PR.Konektor na Náměstí Republiky.

registrace


Literární soutěž: „Co pro tebe znamená rozšířená EU?“

Evropská komise vyhlásila literární soutěž s názvem „Co pro tebe znamená rozšířená EU?“, která je určena pro mladé lidi z EU a zemí účastnících se procesu rozšíření. Výherci získají dvoudenní výlet do Bruselu a elektronickou čtečku knih.

Témata:

*Jak se může dnešní Evropská unie o 28 členských státech poučit ze své minulosti a přispět k lepší budoucnosti?

*Co pro tebe znamená rozšířená Evropská unie?

Účastníci mají napsat článek (max. 700 slov) nebo max. tři příspěvky na blogu (celkem max. 700 slov). Soutěž potrvá do 11. května 2014.

další informace o literární soutěži a podmínkách účasti


Hledá se redaktor webu Kamenožrout

Kamenožrout, geologický korespondenční seminář a zároveň nový geologický projekt Přírodovědecké fakulty UK, hledá redaktora pro svůj web.

více informací


ProfiKOMIKS hledá posily do svého týmu: Stážista mediální komunikace a PR

Nabídka pracovní stáže/praxe: Stážista mediální komunikace a PR


Praxe ve Spolkovém sněmu v Berlíně

Německý spolkový sněm společně s Humboldtovou univerzitou, Svobodnou univerzitou a Technickou univerzitou v Berlíně nabízí stipendijní pobyty, při nichž se uchazeči podrobně seznámí s prací Spolkového sněmu, a to v termínu od 1. března do 31. července 2015.

Podrobnosti: Praxe ve Spolkovém sněmu v Berlíně

Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. června 2014.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.