Přednášky/semináře/diskuse 
 

Přednáška Velvyslankyně ČR ve Francii: Současná Francie a česká diplomacie

IMS FSV UK Vás srdečně zve na přednášku Velvyslankyně ČR ve Francii Marie Chatardové na téma Současná Francie a česká diplomacie, po které bude následovat debata k tématu. Setkání se uskuteční v pondělí 14. května 2012 v učebně J1031 v čase 14:00 – 15:20. Kontaktní osoba: Eliška Tomalová (eliska@tomalova.cz)


Přednáška ministra zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny
 
IMS FSV UK zve všechny zájemce na přednášku pana Zlatka Lagumdžije, ministra zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny, která se uskuteční v úterý 15. května 2012 od 15:30 hod. v Hollaru v místnosti 115.

Seminář: Kohezní politika: očekávání a příležitosti

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás zve na další seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR. Na semináři vystoupí Miroslav Daněk z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Radomír Špok z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Seminář se koná ve středu 16. května 2012, od 17:00 do 19:00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Účast prosíme indikativně potvrdit na: seminare@europeum.org nebo na telefonu 224 186 207.


Přednáška profesora Zamagniho: "What economists have learnt from the present crisis"

Dne 17. května 2012 udělí Vědecká rada Univerzity Karlovy na svém slavnostním zasedání ve Velké aule Karolina titul „doctor honoris causa“ profesoru Stefano Zamagnimu z Boloňské univerzity.

V pátek 18. května 2012, v sídle IES FSV UK, Opletalova 26, Praha 1, pronese profesor Zamagni přednášku na téma What economists have learnt from the present crisis. Přednáška a následující diskuse s novým čestným doktorem UK se uskuteční v „malé aule“ ve 2. patře č. 314 v čase 9:30 - 10:50.


Přednáška Vladimíra Dlouhého: "Česká republika a krize Eurozóny"

E-klub zve všechny zájemce na přednášku Vladimíra Dlouhého, která se uskuteční ve čtvrtek 17. května 2012 od 12:30 v aule č. 314 na IES FSV UK, Opletalova 26.


Přednáška předního odborníka na severoamerické indiánské kultury

Katedra amerických studií IMS FSV UK zve v pátek 18. května 2012 od 12:30 do místnosti J1031 na přednášku předního odborníka na severoamerické indiánské kultury Dr. Andrew Giarelliho "Cheyenne Narratives", ve které kriticky zhodnotí posledních 120 let antropologického bádání týkající se tohoto kmene. Přednáška bude v anglickém jazyce.


Seminář: Značka Česká republika

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny PČR a Podvýbor pro styky s krajany, prezentaci ČR v zahraničí a vnější ekonomické vztahy si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Značka Česká republika“ pořádaný pod záštitou místopředsedkyně vlády Karolíny Peake.

Seminář se uskuteční v pondělí 21. května 2012 od 14 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1, místnost č. 205.

Cílem semináře je otevřít jeden z bodů Exportní strategie, kterou schválila Vláda ČR. Konkrétně si klademe za cíl rozvinout diskuzi o jednotné komunikační strategii České republiky v zahraničí a o možném zefektivnění vynakládaných finančních prostředků na prezentaci a vytváření dobrého jména naší země. Budeme hovořit i o tom, jak cílená a promyšlená prezentace může podpořit zahraniční obchod a turistický ruch v České republice, a jestli by například vytvoření pracovní skupiny pod Úřadem vlády napomohlo koordinaci prezentace na úrovni státních institucí.

Seminář bude platformou pro výměnu názorů mezi politiky, úředníky i akademickou sférou a poskytne prostor pro příklady dobré praxe ze zahraničí. Společné závěry budou sloužit jako podklad pro možné usnesení Zahraničního výboru.

 
  
 Konference 
 
Mezinárodní konference "Evropská bezpečnost a obrana na křižovatce"
Středa 16. května 2012, 9:00 - 17:30
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1
Registrace na sbp@fsv.cuni.cz do pondělí 14. 5. 2012
 
Cílem konference je přiblížit klíčové body současného vývoje evropské bezpečnosti, která se jen velmi nesnadno vyrovnává s dopady hospodářské krize a s politickou krizí Evropské unie. První blok je věnován vyhlídkám hlubší bezpečnostní a obranné integrace EU v situaci zvládání hospodářské krize. Druhý blok se zabývá nadcházejícím summitem NATO v Chicagu a předpokládané roli Evropy v transatlantickém spojenectví, dotýká se ale i aktuálních otázek plynoucích z nasazení sil evropských států při operaci v Lybii. Poslední, třetí blok se věnuje tématu v současnosti opomíjenému, a sice prevenci konfliktů, která je potenciálně jedním z výrazných a efektivních nástrojů v rukou EU při zajišťování bezpečnosti ve svém blízkém i vzdálenějším okolí. Mezi vystupujícími budou špičkoví odborníci z Dánska, Německa, Švédska, Francie, vysocí představitelé orgánů Evropské unie, generální tajemník OBSE a řada diplomatů, vojáků a vědců.
 
  
 Veřejná soutěž v programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity 
 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity.

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře jsou zveřejněny na webu Ministerstva kultury ČR. Termín oddělení vědy: 15. června 2012.

 
  
 Czech Journal of Economics and Finance - nové vydání 
 

A new issue (2/12) of the Czech Journal of Economics and Finance has been released and brings the following papers:

 
  
 Studenti pražských univerzit 1882–1939 
 

Ústav dějin UK a archiv UK upozorňuje na on-line zpřístupněné matriky doktorů, v nichž je možné nalézt údaje o více než 22 tisících promovaných doktorech české univerzity v Praze.

Řada z nich je významně spjata s univerzitou a jejími fakultami a zároveň patří k významným osobnostem českého vědeckého, intelektuálního a politického života (např. Karel Čapek, Jaroslav Heyrovský, Edvard Beneš, Vladislav Vančura, Jan Patočka ad.). Prozatím byly zpřístupněny jen matriky do roku 1939, protože zveřejnění pozdějších knih není možné kvůli ochraně osobních údajů.

 
  
 YouTube kanál Magazínu Fleška 
 

Magazínu Fleška, který připravují studenti televizní specializace žurnalistiky IKSŽ FSV UK má vlastní kanál na YouTube - přihlaste se k odběru na youtube.com/FleskaFSVUK.

 
  
 Vernisáž Erasmus výstavy+ a Slavnostní cesta do Jinonic 
 

Erasmus výstava+

Přijďte na vernisář Erasmus výstavy+ v úterý 22. května 2012 do Jinonic!  Kromě fotek budou vystaveny i texty a stutusy z Erasmus pobytů studentů IMS. Plus vystoupí divadelní "teritoriální tyjátr" a zasazen bude bakalářský strom. Na vernisáž můžete přijet i vlakem díky akci "Slavnostní cesta do Jinonic"

Slavnostní cesta do Jinonic

K příležitosti odpolední Erasmus výstavy+ a dalších doprovodných akcí
se dne 22. května 2012 koná nultý ročník slavnostního průvodu a cesty do Jinonického areálu FSV. Trasa započne před budovou Hollaru ve 14.30 a symbolicky projde i kolem Karolina a další budovy fakulty v Opletalově ulici.
Poté zamíří k Hlavnímu nádraží, kde bude pokračovat cestou vlakem do Jinonic s přestupem na Smíchově. K účasti zveme všechny studenty a přátele fakulty.

 
  
 Studenti FSV UK 
 

Student 5. ročníku sociologie na FSV UK a judista, Jaromír Musil,  se v minulých dnech úspěšně kvalifikoval na OH v Londýně, blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů! 

Více informací: český svaz juda

 
  
 Charles University International Club hledá posily do svého týmu! 
 

Členy klubu IC CUNI jsou studenti UK, kteří dobrovolně pomáhají zahraničním studentům se zapojením do českého univerzitního života a navazováním kontaktů se zahraničními i českými studenty.

Důležitou součástí klubu je systém buddies - českých kamarádů, kteří si vyberou pár zahraničních studentů, kterým pak pomáhají s počáteční orientací v Praze. Během semestru pořádáme akce různého zaměření, od Orientation Weeku, přes výlety, exkurze, po pravidelná filmová promítání.

Pokud máte chuť zapojit se do Buddy programu nebo se aktivně podílet na organizaci akcí pro zahraniční studenty na FSV, napište nám na buddy@ic-cuni.cz. Více o IC CUNI se dozvíte na Facebooku nebo webových stránkách IC CUNI.

 
  
 Cyklojízda 
 

V rámci rektorského sportovního dne, ve středu 16. 5. 2012, se uskuteční třetí ročník cyklojízdy a inlinejízdy s vedením fakulty.

Účastníci se sejdou v 10,00 na Palackého náměstí před sochou (cyklisté), v 10,15 u dětského hřiště v Podolí (zast. tramvaje 3, 17, 21 „Podolská vodárna“, (bruslaři)).

Cyklisté, a od Podolí též in-line bruslaři, vyjedou společně po cyklostezce A2 (Vltava pravobřežní) směrem na jih z Prahy po trase Nové město-Podolí-Braník-Modřany-Komořany-Zbraslav. V průběhu akce budou zastávky (plánovaná místa: dětské hřiště Braník, břeh řeky Vltavy u stanice vlaku Modřany, případně restaurace u Modřanského biografu a Zbraslav u stánků na cyklostezce).

Registrace předem je nutná, max. počet účastníků: 100.

registrační formulář

 
  
 Soutěž o ceny: Co dělat... v krizových situacích 
 

Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství HZS, Institut ochrany obyvatelstva společně s nestátní neziskovou organizací Centrum pro bezpečný stát o.s. provádí průzkum znalostí a připravenosti studentů vysokých škol k řešení krizových situací. Průzkum je spojený se soutěží o zajímavé ceny. Soutěž probíhá od 1.5.2012 do 25.6.2012 na webových stránkách Co dělat... v krizových situacích.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.