Přednášky/semináře/konference 
 

Pozvánka na diskusi „Devizové intervence: rok poté“

Institut ekonomických studií FSV UK zve na diskusi Devizové intervence: rok poté, která se uskuteční dne 20. listopadu 2014 od 17:30 - 19:30 hodin v aule IES FSV UK v Opletalově ulici 26, Praha 1.

Hlavním hostem odborné diskuse bude Miroslav Singer, guvernér ČNB. Pozvání rovněž přijali a aktivně se zúčastní i hosté Petr Král, ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz, ČNB, David Marek, hlavní ekonom, ředitel v oddělení finančního poradenství, Deloitte a Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

Diskusi bude moderovat Roman Horváth, IES FSV UK.


Pozvánka na workshop: Rule of Law in New EU States and the Impact of the European Union

Katedra západoevropských studií IMS FSV UK vás srdečně zve na workshop s názvem “Rule of Law in New EU States and the Impact of the European Union”, který se koná 28. listopadu 2014 v rámci projektu BRIDGE.

Registrace je nutná na e-mailu adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz.

pozvánka


Pozvánka na workshop: Bankéři, investoři, ekonomové a ministři: Hledání morálních sentimentů?

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 pořádají Europaeum a IPS/IES FSV UK mezinárodní výzkumný workshop pro doktorské a magisterské studenty z universit sdružených v organizaci Europaeum. Téma workshopu je “Bankéři, investoři, ekonomové a ministři: Hledání morálních sentimentů?”.

Přednášející budou profesoři David Vines, Andrew Graham a Paul Flather (Oxfordská universita), Vladimír Benáček (IES FSV UK) a Jan Sokol (FHS UK), a také bankéři a ekonomičtí žurnalisté.

Doktorští a magisterští studenti, kteří mají zájem o normativní aspekty domácí a zahraniční ekonomiky a státní regulace ekonomické sféry, jsou obzvláště vítáni.

Workshop není otevřen pro veřejnost a počet míst je omezen. Pokud se budete chtít workshopu zúčastnit, nahlaste se co nejdříve Dr. Januszovi Salamonovi (IPS FSV UK) na e-mail janusz.salamon@univ-oxford.com s informacemi: a) jaká je vaše motivace pro účast na semináři, b) jaká je vaše zkušenost s tématem workshopu, c) zda se chcete zúčastnit pátečního nebo sobotního programu či obou částí.

Termín pro zaslání přihlášek je středa 19. listopadu 2014 do 17:00.

Workshop se bude konat v budově Institutu ekonomických studií (Opletalova 26, Praha 1).

Plakát s dalšími informacemi (Pozn.: podmínky přihlášení uvedené na plakátu nejsou závazné pro studenty Univerzity Karlovy!)


Pozvánka na přednášku: The European External Action Service and its search for European foreign policy

Ve středu 26. listopadu 2014 od 11:00 se v místnosti J2080 v areálu UK v Jinonicích uskuteční přednáška Evy Kordové z Ministerstva zahraničních věcí ČR s názvem "The European External Action Service and its search for European foreign policy". Přednáška s následnou debatou bude v angličtině.


Pozvánka na konferenci: Regulace českých médií

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK zve na v pořadí již druhou konferenci s názvem Regulace českých médií, kterou pořádá ve spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstvem kultury ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 v konferenčních prostorách IPSOS, s. r. o. (Slovanský dům, Na příkopě 22, Praha 1).

O aktuálních otázkách české mediální legislativy a s ní spojených problémech budou diskutovat akademici, zástupci státních orgánů, kontrolních orgánů médií, zástupci neziskového sektoru i novináři.

program

Registrace je nutná: registrovat se můžete online zde. Veškeré další informace ke konferenci najdete na webu IKSŽ v sekci Konference.

 
  
 Předávání pamětních medailí FSV UK a ocenění v soutěži o Cenu Josefa Vavrouška 2014 
 

Dne 12. listopadu 2014 se při příležitosti jednání Vědecké rady Fakulty sociálních věd UK uskutečnilo každoroční předávání pamětních medailí za dlouhodobou práci pro fakultu. 
V roce 2014 byly medaile za dlouhodobou práci pro fakultu uděleny prof. Ing. Michalu Mejstříkovi, CSc., doc. Ing. Tomáši Cahlíkovi, CSc., MUDr. Petru Hávovi, CSc., prof. RNDr. Janu Ámosi Víškovi, CSc., PhDr. Anitě Pelánové, Ph.D. 
Zároveň byla předána ocenění autorům vítězných prací soutěže o Cenu Josefa Vavrouška 2014.
fotogalerie

 
  
 Pozvánky na akce k výročí 17. listopadu  
 

Shromáždění pořádané u příležitosti 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu na Albertově

Univerzita Karlova v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Studentská komora Rady vysokých škol a vysokoškolské a univerzitní unie a spolky ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky České republiky Vás srdečně zvou na shromáždění pořádané u příležitosti 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989 na Albertově.

Shromáždění se uskuteční za účasti prezidentů středoevropských států Miloše Zemana, prezidenta České republiky, Bronisława Komorowského, prezidenta Polské republiky, Jánose Ádera, prezidenta Maďarska, Joachima Gaucka, prezidenta Spolkové republiky Německo, Andreje Kisky, prezidenta Slovenské republiky.

Těšíme se na setkání se všemi, kteří zde byli 17. listopadu 1989, i s těmi, kteří si chtějí tyto události připomenout i dnes.

Pondělí, 17. listopadu 2014, 14:30 hodin, Albertov 6, Praha 2

(před Přírodovědeckou fakultou UK).


Free Velvet - připijte si s námi na svobodu!

Studentský happening k výročí 25 let od Sametové revoluce

17. 11. 2014 na nádvoří a pavlačích budovy Hollar

událost na facebooku


Výstava Listopady/Novembers v Karolinu

V Karolinu bude od 17. listopadu 2014 otevřena výstava Listopady/Novembers. Půjde patrně o největší výstavu připravenou k letošnímu výročí studentského svátku. Věnovat se bude nejen sametové revoluci a listopadu 1939, ale také válečným událostem, které vedly k vyhlášení Mezinárodního dne studentstva a proměnám svátku za vlády KSČ.

Výstava k výročí 17. listopadu 1939 a 1989 bude v Karolinu (Křížová chodba) otevřena do 28. února 2015 denně od 10.00–18.00 hod (17. 11. od 15.00 hod.). Vstup na výstavu je zdarma. Výstava je v české a anglické jazykové verzi.


další pozvánky na akce k výročí událostí 17. listopadu

 
  
 FSV UK hledá heslo a motiv pro své žezlo – uzávěrka 1. kola 23. 11. 2014 
 

FSV UK hledá motiv pro své žezlo – navrhněte ho!

FSV UK hledá své heslo – navrhněte ho!

INSIGNIE – soutěžte o 44 tisíc Kč

Předmětem soutěže jsou

*Návrh motivu žezla

*Návrh fakultního hesla

Cílem soutěže je pojmenovat jednotící rámec oborů pěstovaných na fakultě a nabídnout stručné, obecné a jednoduché vyjádření podstaty činnosti FSV UK, které získá svůj obraz ve fakultním žezlu. FSV UK se hlásí k vzdělávací i vědecké tradici Univerzity Karlovy – žezlo by mělo navazovat na soubor univerzitních insignií a zároveň vystihovat charakter Fakulty sociálních věd jako moderní, dynamické vzdělávací instituce a symbolizovat obory zde pěstované.

Podrobné informace o soutěži najdete na webových stránkách insignie.fsv.cuni.cz.

 
  
 Externí nabídky 
 

AIESEC CUNI: Projekt SPEAK!

Absolvováním projektu Speak! má účastník možnost zlepšit se  v cizím jazyce bez nutnosti učebnic, zábavnou formou poznávat kulturu jiné země.

Tento projekt se skládá z kurzů vedených zahraničními stážisty, které jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků a mezikulturní vzdělanosti. Kurzy jsou dostupné především pro studenty vysokých škol a absolventy. Cílem kurzů je zvýšit konverzační úroveň cizího jazyka díky intenzivní interakci se zahraničními studenty v neformálním prostředí.

Termín podaní přihlášky 15. 11. 2014.

Více informací o projektu Speak!


Panelová diskuze „Lessons from Anticorruption“

CERGE-EI vás srdečně zve na panelovou diskuzi na téma korupce.
Místo: CERGE-EI, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1
Datum: 21. listopadu 2014
Čas: 10:00 - 11:30 hod

Pracovním jazykem bude angličtina. Počet míst je omezen, proto si prosím rezervujte své místo včas ZDE.


Výzva k podávání přihlášek: SPECQUE SIMULATION DU PARLEMENT EUROPÉEN - CANADA-QUÉBEC-EUROPE

18. ročník největší mezinárodní frankofonní Simulace Evropského parlamentu - SPECQUE se bude konat 2. až 9. srpna 2015 v severofrancouzském městě Lille. Univerzita Karlova plánuje vyslat již svoji čtvrtou delegaci a vy můžete být její součástí, více informací: SPECQUE 2015.


Nabídka dobrovolnictví - Křišťál pro Světlušku

Pro projekt Křišťál pro Světlušku shání Nadační fond Českého rozhlasu vždy 2 spolehlivé dobrovolníky na den, a to od 29. 11. 2014 vždy od 12.00 do 20.00 hod., kteří budou ve stánku v rámci vánočních trhů Václavské Vánoce prodávat křišťálové vánoční ozdoby vyrobené nevidomými. Výtěžek z prodeje půjde do sbírky pro těžce zrakově postižené a nevidomé Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte prosím koordinátorku projektu Olgu Velíškovou, tel. +420 725 779, e-mail: olga.veliskova@rozhlas.cz

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter+unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter+subscribe@fsv.cuni.cz.