Přednášky/semináře/diskuse 
 

Setkávání s diplomaty: Jaké jsou základy diplomacie?

Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV UK zve na setkání s Mgr. Petrem Kyprem z oddělení strategie, analýzy a plánování ministerstva zahraničních věcí ČR, bývalým velvyslancem ČR v Moldavsku, který ukáže základní fungování diplomacie s bohatými příklady s praxe. Setkání je organizováno v rámci otevřeného kurzu "Central European, Balkan and East European Diplomatic Seminar".

Datum a čas: 18. 3. 2013 od 17 h

Místo: Hollar, místnost 212

Jazyk: angličtina 

Setkání je vedeno v režimu Chatham House Rule. 

Setkání je jedním ze série setkávání s diplomaty středoevropských, balkánských a eurasijských zemí. V nejbližší době jsou naplánovány ještě následující akce: 

25. 3. 2013 - J. E. velvyslanec Lotyšska

8. 4. 2013 - J. E. velvyslankyně Rumunska

15. 4. 2013 - J. E. velvyslankyně Slovinska


Studium v zahraničí – Freemovers

Kdy: 19. 3. 2013 od 14.00
Kde: Zelená posluchárna 1. patro, č. 141, Celetná 20, Praha 1

Kontakt: Stanislav Urbánek, stanislav.urbanek@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 744

Chcete vyjet do zahraničí, ale rádi byste studovali na vysoké škole, na kterou není možnost jet skrze program Erasmus a která ani nemá navázány fakultní či univerzitní dohody s UK? Pak je tu pro vás program Freemovers - díky němu můžete jet na VŠ, která se neúčastní výše zmíněných programů. Nikdo Vás sice nebude vodit za ručičku jako klasické „erasmáky“, o to rozmanitější možnosti se Vám ale otevírají.

Na přednášku jsou zváni studenti všech fakult UK, registrace, událost na facebooku


Rozpravy o americké a české investigativní žurnalistice

Přijďte se zapojit do unikátní diskuse s americkými a českými investigativními novináři!

Další mediální večer z cyklu Rozpravy o českých médiích se koná už ve středu 20. března 2013 od 17:30 v Hollaru (budova IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, místnost 215).

Hosté: KIM BARKER a ROBIN FIELDS z organizace ProPublica; MAREK WOLLNER z České televize; JANEK KROUPA z MFD; MILAN ŠMÍD z Katedry žurnalistiky (IKSŽ FSV UK); Moderátor: ERIK BEST

Rozpravy spolu s IKSŽ jako tradičně pořádá portál Česká média a Český rozhlas Plus. Výjimečně je spolupořadatelem i společnost Zaostřeno.cz, která účast amerických novinářek zprostředkovala.

Více: událost na facebooku


Cyklus přednášek Laure Neumayer

Katedra Západoevropských studií IMS FSV UK Vás srdečně zve na cyklus přednášek Laure Neumayer (Université Paris I Panthéon Sorbonne) na téma French Political Parties and European Integration, který se bude konat ve čtvrtek 21. 3. 2013 (14:00 – 16:50, Jinonice 1035  ) a v pátek 22. 3. 2013 (9:30 – 12:20, Jinonice 1035). Přednášky jsou součástí kurzu Hostující vyučující MM179/MM180 a proběhnou v angličtině.

Kontaktní osoba: Eliška Tomalová (eliska@tomalova.cz).

 
  
 Věda a výzkum 
 

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, postdoktorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2014.

Zadávací dokumentaci a vstup do aplikace na přípravu projektů naleznete v Aktualitách GAČR na http://www.gacr.cz/.

Stručný popis postupu při přípravě projektů je zveřejněn na http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403-version1-postupGACR_2014.pdf.

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 11. dubna 2013


MŠMT informuje o programu česko-francouzské spolupráce na období
2014-2015 (mobilita akademických pracovníků). Podrobnosti jsou k
nalezení na webu:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskeho
Nejzazší termín pro odevzdání dvou kompletních výtisků projektu na
oddělení vědy: 24. květen 2013

 
  
 Děkanské volno 29. března 2013 
 

V pátek 29. března 2013 je děkanské volno

budovy Hollar a Opletalova budou uzavřeny od 12:00.

Obě knihovny FSV (Hollar a Opletalova) budou uzavřeny celý den.

 
  
 Publikace 
 

Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu

 

Vilém Novotný 

 

Karolinum, 2013 

 

 

 

Autor považuje studium veřejných politik za specifickou subdisciplínu, kterou charakterizují všechny přístupy věnující se zkoumání veřejných politik. Jeho monografie, zpracovaná z umírněných konstruktivistických pozic, shrnuje poznatky získané v explorační fázi výzkumu vývoje českého studia veřejných politik, které pro lepší porozumění zasazuje do evropského kontextu. Dospívá k závěru, že české studium veřejných politik výrazně nezaostává za studiem francouzským a německým, nicméně jeho dalšímu rozvoji paradoxně brání relativní úspěch jednotlivých přístupů a absence společné odborné komunity.

 
  
 Výběrové řízení MZV ČR-juniorní diplomaté 
 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje veřejné výběrové řízení na pozice juniorních diplomatů-posluchačů Diplomatické akademie v akademickém roce 2013/2014. Uzávěrka pro podání přihlášek je 29. března 2013.

Výběrové řízení proběhne ve čtyřech vyřazovacích kolech a vybraný uchazeč bude po absolvování Diplomatické akademie (12 měsíců prezenčního studia) zařazen „na diplomatické systematizované místo v některém z útvarů ústředí.“

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách MZV ČR

S případnými dotazy je možné se obracet přímo na sekretariát Diplomatické akademie MZV:

E-mail: da_sekretariat@mzv.cz, Tel. 224 186 252.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.