25 let Fakulty sociálních věd UK 
 

V letošním roce si Fakulta sociálních věd UK připomíná 25. výročí svého založení.

Ve středu 21. října 2015 se ve Vlasteneckém sále historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 uskuteční slavnostní setkání, na které naváže konference, kde vystoupí zástupci součástí FSV UK. 

pozvánka, program

Po oficiální části oslav v Karolinu proběhne oslava 25 let fakulty i ve studentském klubu Na Hollaru. Studenti fakultě k narozeninám věnují symbolický dar. Přijďte ve středu večer do studentského klubu Na Hollaru a dozvíte se,  jaké ovoce ponese fakulta i v dalších 25 letech.

událost na Facebooku


Další akce k výročí:

3. listopadu 2015 Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK v Praze pořádá kritickou rozpravu „Vize a skutečnost“ nad publikací CESES Vize rozvoje České republiky do roku 2015, vydanou v roce 2001, a dále vernisáž „15 let CESES FSV UK“. pozvánka a program

4. listopadu 2015 pak Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK v Praze pořádá sympozium „Vize rozvoje České republiky do roku 2030“. Záměrem sympozia je oživit veřejnou rozpravu o vývojových ohroženích, rozvojových příležitostech, vizích a strategických volbách pro Českou republiku v příštích patnácti letech. pozvánka a program

 
  
 Přednášky/semináře/konference 
 

Konference „Od Mnichova k březnu: 167 obyčejných dní“

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK spolu s Metropolitní univerzitou Praha a Goethe-Institutem pořádá ve dnech 19. – 20. října 2015 konferenci „Od Mnichova k březnu: 167 obyčejných dní: Konference k politickému, kulturnímu a mediálnímu klimatu druhé republiky". Konference proběhne v prostorách Goethe-Institutu (Masarykovo nábřeží, Praha 1).

více informací


Pozvánka na křest knihy Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a Nakladatelství Masarykovy Univerzity si vás dovolují pozvat na křest učebnice autorů Petra Marše, Ladislava Rabušice a Petra Soukupa, Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS.

KDY: 20. října 2015, od 9:00

KDE: v místnosti J1037, areál UK v Jinonicích

pozvánka

Knihu bude možné zakoupit na katedře sociologie každý den od 9,00 do 15,00h za zvýhodněnou cenu uvedenou v pozvánce.


Mladí a připojení: říjnové Rozpravy se zaměří na mladé tvůrce a konzumenty médií

První Rozpravy o českých médiích v tomto akademickém roce se konají ve čtvrtek 22. října 2015 od 17:30 hodin v místnosti 215 (budova Hollar, IKSŽ FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1). 

Tentokrát se zaměříme na mladé lidi jako na uživatele médií (jak média používají, co sledují) i jako na samotné tvůrce mediálního obsahu (čím jako tvůrci zaujali své publikum, na koho cílí a na jakých projektech se podílejí). Zamyslíme se ale také nad tím, jaký mají mladí lidé vliv na vznik nových mediálních formátů a jak ovlivňují tvorbu velkých mediálních organizací.

Diskutovat přijdou: Nejfake, Iva Jonášová, dramaturgyně nových formátů (ČRo), Martin Ondráček, ředitel digitálního obsahu MAFRA, zodpovědný za projekt Playtvák.cz, Kateřina Svatoň Gillárová, socioložka z FSV UK. Diskusi moderuje Alice Němcová Tejkalová z IKSŽ.

Rozpravy o českých médiích je název pro sérii diskusí, které Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pořádá pravidelně na aktuální nebo nadčasová témata z oblasti médií. Diváci se mohou ptát osobně na místě, nebo elektronicky (rozpravyomediich@gmail.com). Diskusi streamujeme na web Rozprav (http://rozpravy.fsv.cuni.cz/), PRESSpektiv a YouTube kanálu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Mediálním partnerem akce jsou PRESSpektivy (ČRo).

událost na Facebooku


Přednáška: přední odborník na korupci Adam Graycar

Na pozvání katedry marketingové komunikace a PR IKSŽ FSV UK přijíždí 21. - 23. října 2015 do Prahy přední odborník na problematiku korupce, australský profesor Adam Graycar. Přednáška pro studenty se uskuteční ve čtvrtek 22. října v budově Hollar (místnost č. 14) od 17:00 hodin.

Kapacita je již téměř naplněna, v případě zájmu o účast napište dr. Denise Hejlové: denisa.hejlova@fsv.cuni.cz.

tisková zpráva


Diskuse: Rusko v Sýrii: Kam se ubírá syrská krize?

Politologický klub FSV UK zve na debatu „Rusko v Sýrii: Kam se ubírá syrská krize?“. Debata se uskuteční ve středu 21. října 2015 od 17:30 v místnosti č. 112 v budově FSV UK Hollar.
více informací


Debata o kladech a rizicích švýcarské přímé demokracie

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK vás srdečně zve na debatu o současných problémech švýcarské přímé demokracie.

Hostem bude švýcarský dokumentarista Thomas Isler.

KDY: 23. října 2015 od 12:30

KDE: areál UK v Jinonicích

více informací, událost na Facebooku


Přednáška: The EU foreign policy-making: is the EU a "real" international actor?

Katedra evropských studií IMS FSV UK vás srdečně zve na přednášku prof. Christiana Lequesna (IEP, Paris) na téma "The EU foreign policy-making: is the EU a "real" international actor?", která je součástí  cyklu přednášek hostujících vyučujících KES IMS. Přednáška se bude konat v pátek 23. října 2015 v čase 9:30 – 12:20 v Rytířské 31 (místnost 201, II. patro) a proběhne v anglickém jazyce.

Kontaktní osoba: Eliška Tomalová (tomalova@fsv.cuni.cz)


Týden otevřeného přístupu na UK - Open Access Week: 19. - 25. 10. 2015

Příští týden proběhne na Univerzitě Karlově několik akcí na podporu otevřeného přístupu k výstupům vědy. Zúčastnit se můžete promítání filmu, scholastické disputace či celé řady zajímavých přednášek.

více informací

událost na Facebooku


Mezinárodní workshop k výročí sjednocení Německa

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK připravila k výročí sjednocení Německa ve dnech 29. – 31. října 2015 "Internationaler Workshop zum 25. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands"

Ve čtvrtek 29. 10. 2015 v 17.00 začínáme v Goethe-Institutu přednáškou známého německého historika Ulricha Herberta (mj. autora nejnovější syntézy německých dějin "Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert") na téma "Die Mühen der Ebene. Deutschland nach der Wiedervereinigung". Následující den a v sobotu pokračuje v Hollaru (m.č. H212) samotný workshop. 

Vstup na úvodní přednášku profesora Herberta je pro všechny zájemce volný.

Studenti, kteří by se rádi zúčastnili pátečního a sobotního programu se mohou přihlásit na adresu: tomas.malinek@fsv.cuni.cz.

Pracovním jazykem je němčina.

program, plakát

 
  
 Zahraniční styky 
 

Nabídka studijních a učitelských stáží v programu CEEPUS - LS 2015/2016 - Maďarsko

více informací

 
  
 Daruj krev s UK 
 

Daruj krev s UK je velká celouniverzitní akce pořádaná Studentskou unií UK a některými dalšími studentskými spolky na UK ve spolupráci s transfuzními oddělení pražských nemocnic, transfuzním oddělením fakultní nemocnice v Plzni a transfuzním oddělením fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Akce probíhá od 19. října 2015 do 20. listopadu 2015

Cílem projektu je přilákat na transfuzní oddělení PRVODÁRCE z řad studentů UK.

více informací

událost na Facebooku

 
  
 Zařízení pro videokonference – informace pro zaměstnance 
 

Centrum informatiky a výpočetní techniky FSV UK v letošním roce zakoupilo zařízení Logitech pro menší videokonference do každé z hlavních budov FSV.

Jedná se o zařízení, které na vzdálenosti několika metrů zajistí bezproblémový přenos zvuku i obrazu a je určeno k zapůjčovaní pro malé videokonference do kanceláří (např. pohovor na dálku či projektová schůzka).

Zařízení je možné zapůjčit v každé z hlavních budov fakty po domluvě a zaškolení se zaměstnanci uživatelské podpory.

 
  
 Studentské aktivity 
 

Babbie léto 2015 aneb noční orientační běh Jinonicemi

Dovolujeme si vás pozvat na 4. ročník orientačního běhu (či chůze) napříč Jinonicemi. Akce pod názvem Babbie léto se koná v úterý 27. října 2015 od 19:45, sraz a zápis běžeckých dvojic bude probíhat před fakultní budovou v Jinonicích. Bližší informace se můžete dozvědět na stránkách www.babbie-leto.webnode.cz či události na Facebooku.


Unie IKSŽ zve ke Kulatému stolu 

20. října 2015 od 18:30, místnost č. 13

Unie iKSŽ je nová studentská platforma, která mj. spravuje prostor Na Holaru nebo podporuje studentské iniciativy. Schází se jednou za měsíc u Kulatého stolu, kde diskutuje, plánuje a rozhoduje. První taková schůzka se uskuteční 20. 10. a pak vždy poslední středu v měsíci. Informace o Unii i možnosti členství najdete na stránkách: www.unie-iksz.cz

 
  
 Říjnové slevy v Nakladatelství Karolinum 
 

Nakladatelství Karolinum poskytuje každoročně celý říjen slevu 20% na veškeré své tituly, sleva platí jak v kamenném, tak internetovém knihkupectví.

Dále také umožňuje „půjčování“ elektronických publikací zdarma.

více informací

 
  
 Externí nabídky 
 

Diskuse: Česko-německý strategický dialog – Energetika, ochrana klimatu a životního prostředí

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody, výstavby a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo si vás dovolují pozvat na panelovou diskuzi „Cesta k Energetické unii a COP 21: jak to vidí Berlín a Praha“ organizovanou v rámci česko-německého strategického dialogu dne 20. října 2015 od 14.15 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha 1). Panelová diskuze bude probíhat v anglickém jazyce bez tlumočení.

více informací

Registrace byla prodloužena do 18. října 2015, svou účast prosím potvrďte na olhova@mpo.cz.


Přednáška: Plynárenské rozcestí Ukrajiny

Institut energetické ekonomie VŠE vás zve na svou druhou přednášku semestru. Tentokrát bude cílem rozebrat situaci v plynárenství na Ukrajině. Jaký je historický vývoj a kam odvětví směruje? Jakým rozhodnutím Ukrajina nutně čelí a co můžeme očekávat my jako důsledek? Těmito oblastmi Vás provede Andrea Čirličová z EY již v úterý, 20. října 2015 od 18,00 v místnosti č.208 Staré budovy v areálu VŠE na Žižkově.


Seminář: Applying for Graduate School in the Social Sciences and Humanities

Americký stipendista Fulbright-Haysova programu Peter J. Tunkis, doktorand na Department of Political Science na Ohio State University, se podělí o své rady ohledně přihlašování na americké univerzity do navazujících programů (magisterských a hlavně doktorských) v sociálněvědních a humanitních oborech.

Bezplatný seminář se koná ve čtvrtek 22. října 2015 od 16.30 v Poradenském centru Fulbrightovy komise v Karmelitské 17, Praha 1. Kvůli omezenému počtu míst prosíme zájemce o účast o nahlášení jména na e-mail advisor@fulbright.cz.


Konference: Bulvarizace českých médií

Česko-slovenský institut, Asociace nezávislých médií a spolek Aréna si dovolují Vás pozvat na konferenci Bulvarizace českých médií.

Termín a místo: 21. října 2015 od 14 hod Konírna Ministerstva kultury ČR, Maltézské nám., Praha 1 - Malá Strana.

více informací

 
  
 Externí nabídky - stáže 
 

Nabídka stáže v Českém rozhlase v Praze

Centrum zpravodajství Českého rozhlasu v Praze nabízí studentům vysokých a vyšších odborných škol novinářskou tříměsíční stáž v Domácí a Zahraniční redakci.

Přijímací pohovory se konají v pondělí 19. října od 13 do 15 hod. nebo ve čtvrtek 22. října od 10 do 12 hod. či v pátek 23. října od 10 do 12 hod. v budově Českého rozhlasu, vchod z Římské ulice 13, Praha 2 (uchazeče si vyzvednou lektoři Oddělení vzdělávání v recepci rozhlasu).

Stáž v Českém rozhlase může být uznána jako povinná praxe při studiu. Úspěšným absolventům programu může být do budoucna nabídnuta spolupráce s Českým rozhlasem.

Přihlášku na vybraný termín pohovorů a případné dotazy posílejte na e-mailovou adresu: vzdelavani@rozhlas.cz do 16. října 2015.
více informací


ČT start - znáte svůj cíl, známe váš start

Studenti posledních ročníků magisterského studia (čtvrtého/pátého ročníku) nebo prvního ročníku doktorandského studia se mohou opět přihlásit na pozice napříč celou Českou televizí a získat tak důležitou praxi ve svém oboru. Dveře do České televize budou v příštím roce otevřeny pro 18 nových studentů. 

Studenti, kteří budou mít zájem se do programu dlouhodobých stáží přihlásit, tak mohou učinit přes kariérní stránky ČT, kde jsou jednotlivé pozice vypsány.

Na kariérních stránkách jsou rovněž uvedeny veškeré požadavky pro zařazení do výběrového řízení.


Nabídka placené stáže - festival Týden vědy a techniky 2015

více informací


Nabídka stáže v oddělení BMW Motorrad Central & Southeastern Europe v Salzburgu

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (6 měsíců) s možným prodloužením. Pozice je vhodná i pro absolventy. 

více informací


Soutěž: Hledá se šéf MF Dnes

Do 25. října 2015 se můžete hlásit do soutěže Staň se na jeden den šéfredaktorem MF DNES.. Odborná porota vybere nejzajímavějšího uchazeče, který si po dobu jednoho dne vyzkouší práci šéfredaktora MF Dnes.

více informací

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter+unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter+subscribe@fsv.cuni.cz.