Přednášky/semináře/diskuse 
 

Přednáška: Mayové: Pravda a Mýtus o Konci Světa

Univerzita Karlova připravila cyklus přednášek na téma "Mayové: Pravda a Mýtus o Konci Světa". Nejbližší přednáška se koná v Modré posluchárně v Celetné 19. listopadu 2012 od 18:00 na téma "Tajemství mayské civilizace: Vzestupy, pády a konec světa": plakát


Debata prezidentských kandidátů o zahraniční a bezpečnostní politice

Katedra mezinárodních vztahů IPS UK FSV a Prague Security Studies Institute si Vás dovolují pozvat na debatu prezidentských kandidátů o zahraniční a bezpečnostní politice.

Debata se bude konat 28. listopadu 2012 od 18:30 v Modré posluchárně Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1.

Účast v debatě potvrdili – v abecedním pořadí –  Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka a Miloš Zeman.

Vzhledem ke kapacitě posluchárny je počet účastníků omezen. Registrujte se laskavě na adrese konference.ips@fsv.cuni.cz.

 
  
 Konference 
 

Problémy demokracie v lokálním politickém prostoru

Katedra politologie IPS FSV UK pořádá již popáté konferenci, v níž se zaměřuje na lokální úroveň politických systémů. Tematicky chce reagovat na diskuse, které jsou aktuální, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Datum konání: 30. listopadu 2012

Místo konání: Smetanovo nábřeží 6, Fakulta sociálních věd (Hollar), místnost 212

program konference

 
  
 Výsledky voleb do AS FSV UK  
 

AS FSV UK zve všechny členy akademické obce FSV k účasti ve volbách, v nichž budou zvoleni zástupci FSV UK do AS UK na období 2013–2016. FSV obsazuje v AS UK celkem čtyři mandáty (dva ve studentské a dva v pedagogické komoře).

Volby se uskuteční ve dnech: středa 28. 11. 2012 (10:00–17:00), čtvrtek 29. 11. 2012 (10:00–17:00), pátek 30. 11. 2012 (10:00–14:00). Volební místnosti budou otevřeny v Hollaru, v Jinonicích a v Opletalově ulici.

Seznam kandidátů najdete zde: kandidátní listina.

Více informací o organizaci voleb se dozvíte ve volebním a jednacím řádu AS UK či u předsedy dílčí volební komise Mgr. Radima Woláka (wolak@fsv.cuni.cz, 737 132 180).

 
  
 Grantová soutěž 
 

Byly vyhlášeny nové výzvy k podávání grantových žádostí z operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA).

podrobné informace

Termín odevzdání projektového záměru: 21. listopadu 2012 (formulář k vyžádání na renner@fsv.cuni.cz

Termín oddělení vědy pro odevzdání finální verze projektu: 2. ledna 2013.

 
  
 Doctoral and Post-doctoral Fellowships in Social Sciences 
 

Centre français de recherche en sciences sociales sídlící v Praze vypisuje stipendia pro doktorandy a post-doc pracovníky  na období leden-červenec 2013. Po dobu pobírání stipendia se budou úspěšní uchazeči podílet na výzkumu v rámci CEFRES.

Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2012.

Více informací o konkurzu naleznete na www.cefres.cz a v podmínkách výběrového řízení.

 
  
 Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška 
 

Dne 14. listopadu 2012 se při příležitosti jednání Vědecké rady Fakulty sociálních věd UK uskutečnilo každoroční předávání pamětních medailí za zásluhy o rozvoj fakulty a za dlouhodobou práci pro fakultu.

V roce 2012 byla medaile za zásluhy o rozvoj fakulty udělena prof. PhDr. Janu Křenovi, DrSc. Za dlouhodobou práci pro fakultu byli oceněni: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D, prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., PhDr. Martin Lokšík, Ing. Monika Hollmannová, prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. a prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

Zároveň byla předána ocenění autorům vítězných prací soutěže o Cenu Josefa Vavrouška 2012: Mgr. Tomáši Baďurovi, Mgr. Kateřině Dostálové, JUDr. Petře Humlíčkové, Mgr. Kamile Klemešové Ph.D. a Mgr. Lence Sobotové.

fotografie

 
  
 Publikace 
 

Dopady krize v euroatlantickém prostoru

Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol.

Dokořán, 2012

 

Křest knihy:

IMS FSV UK Vás zve na křest knihy Dopady krize v euroatlantickém prostoru, který se uskuteční 20. listopadu 2012 v kavárně Nová syntéza od 18:00 do 20:00, akademický program je zajištěn.

plakát

 
  
 Nová magisterská specializace evropských studií EUROPAEUM  
 

V akademickém roce 2012-13 otevírá Univerzita Karlova (IMS FSV UK) společně s Université Paris I Panthéon Sorbonne pod patronací EUROPAEUM novou magisterskou specializaci  evropských studií EUROPAEUM (evropská politika, soudobé dějiny Evropy, Evropa v mezinárodních vztazích).

EUROPAEUM je sdružení prestižních evropských univerzit (Oxford, Leiden, Bologna, Bonn, Ženeva, Paříž I, Praha, Helsinki, Krakov), jeho sekretariát sídlí při univerzitě v Oxfordu.V dalších letech se počítá s rozšířením o další partnerské univerzity. Absolventi specializace obdrží vedle magisterského diplomu domovské univerzity i certifikát vydaný konsorciem univerzit EUROPAEUM v Oxfordu. Odborným garantem specializace je prof. Lenka Rovná.

Uzávěrka prvního výběrového kola je 15. 12. 2012.

Další informace o specializaci a podmínky výběrového řízení

Kontaktními pracovníky IMS pro EUROPAEUM jsou Eliška Tomalová, Ph.D. (eliska@tomalova.cz) a Mgr. Jan Váška (jan.vaska@gmail.com).

 
  
 Pozvánka k účasti v projektu DebatIES 
 

Zúčastni se zábavně-vzdělávacího víkendu DebatIES! Zlepši své prezentační a argumentační dovednosti! Stačí do 16. listopadu 2012 poslat email na debaties@seznam.cz. Více o projektu v článku DebatIES vám dá sebejistotu.

 
  
 II. setkání absolventů oboru Veřejná a sociální politika FSV UK 
 

II. setkání absolventů oboru Veřejná a sociální politika FSV UK se uskuteční v pátek 23. 11. v 19:00 ve Studentském klubu K4 (Celetná 20, Praha 1).

pozvánka

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.