Přednášky/semináře/diskuse 
 

Pozvánka na debatu s Madeleine Albrightovou

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Knihovna Václava Havla a nakladatelství Argo vás srdečně zvou na debatu s Madeleine Albrightovou při příležitosti českého vydání její knihy Pražská zima.

Debata, kterou povede Martin Palouš, se bude konat v úterý 23. října 2012 od 15.00 hod ve Velké aule Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.


Možnosti zahraničních studijních pobytů pro doktorandy

Informačně-poradenské centrum UK zve na seminář Možnosti zahraničních studijních pobytů pro doktorandy, který se uskuteční v úterý 23. října 2012 od 14:00 v Zelené posluchárně, Celetná 20.


Jak zpracovat životopis a motivační dopis?
 

Seminář proti pravicovému extremismu

Ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2012 se uskuteční v příhraničním městě Bad Alexandersbad tématický seminář pro dobrovolné a profesionální pracovníky s mládeží z nejrůznějších oblastí (ale i pro individuální zájemce), jež se bude věnovat stavu a prevenci pravicového extremismu české a německé mládeže.

Seminář připravuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, které je metodicky vedeno MŠMT. Účastníci získají nové metodické a praktické informace a jak je na problém nahlíženo optikou expertů a pracovníků, kteří se tématu dlouhodobě věnují.

Více informací a on-line přihláška 

Víte-li o dalších možných zájemcích semináře, budeme velmi rádi, pokud jim tuto pozvánku/informaci předáte. V případě dotazů a připomínek se na mě neváhejte obracet. Těšíme se na Vás, Mgr. Michaela Veselá (vesela@tandem.adam.cz či 377634757)

 
  
 Konference/Sympozium 
 

Mezinárodní konference: Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií a Zelený kruh, asociace ekologických nevládních organizací, ve spolupráci s MOSUR, Mezioborovou sítí udržitelného rozvoje a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe vás zvou na mezinárodní konferenci Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech. Konference se uskuteční 25. října 2012 na Univerzitě Karlově v Praze, Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1.

Hlavním cílem konference je otevřít širokou diskusi na téma různorodé podoby a rolí vědění a expertizy v rozhodovacích procesech v soudobých společnostech. Případné dotazy směřujte na konference@vedavakci.cz.

Program, více informací


Forum 2000: Média a demokracie

21. října 2012 začíná 16. konference Forum 2000 s názvem Média a demokracie, která bude pokračovat až do středy 24. října v Praze i dalších městech.

Pokud jste se nestihli zaregistrovat na program v paláci Žofín, můžete se zúčastnit diskusí, které se budou konat na jiných místech a jsou otevřené veřejnosti bez předchozí registrace. Více na forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2012/jak-se-zucastnit

Hlavní část programu je možné sledovat také v přímém přenosu na webových stránkách Fora v sekci Videa.

Reportáž z průběhu celé konference můžete sledovat na sociálních sítích: facebook.com/forum.2000 twitter.com/forum_2000


Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika"

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na IV. Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika: Na prahu třetí dekády samostatné České zahraniční politiky

Sympozium se koná 31. října - 1. listopadu 2012, místem konání je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1.

Pracovní jazyk: čeština (středa 31. 10.), simultánní tlumočení čeština/angličtina (čtvrtek 1. 11.).

RSVP: Prosíme, abyste se na každý den registrovali zvlášť, a to na e-mail registrace@iir.cz nejpozději do pondělí 29. 10. 2012.

 
  
 Věda a výzkum 
 

Výzkum a věda pro život 2012“ - Nadace Tomáše Bati

Nadace Tomáše Bati zveřejnila výzvu na podávání grantů v programu Výzkum a věda pro život 2012. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci do 35 let. Nadační příspěvek může činit max. 50% celkových nákladů na projekt.

Informace k podání projektu

Termín odd. vědy: 8. listopadu 2012


Jean Monnet 2013

Bylo zveřejněno nové kolo výzev k podávání žádostí o granty v programu Jean Monnet (výuka o evropské integraci a vytvářeni společných iniciativ výzkumníku zabývajících se evropskou integraci).

Podrobné informace a formuláře

V případě zájmu a dotazů k projektu kontaktujte včas oddělení vědy.

Termín oddělení vědy pro podání vyplněné žádosti: 4. února 2013

 
  
 Publikace 
 

V prestižním nakladatelství Routledge právě vyšla kniha National, European and Human Security: From co-existence to convergence

Autory kapitoly The hidden human security dimension of the Czech security policy jsou Libor Stejskal, Miloš Balabán a Antonín Rašek ze Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK.

 

 

 

Kniha bude pokřtěna 23. října 2012 v Malé aule Karolina.

 
  
 Soutěže a ocenění 
 

Tomáš Sedláček získal za knihu Ekonomie dobra a zla prestižní knižní cenu

PhDr. Tomáš Sedláček z Institutu ekonomických studií FSV UK získal za knihu Ekonomie dobra a zla prestižní knižní cenu Deutscher Wirtschaftsbuchpreis.


adVENTURE - soutěž podporující rozvoj inovativních nápadů

Sdružení pro pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora (Amcham) vyhlašují druhý ročník projektu adVENTURE.

adVENTUREje otevřená soutěž, jejímž cílem je podpořit rozvoj inovativních nápadů, start-up firem a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje.

Do soutěže adVENTURE se mohou hlásit všichni inovátoři, kteří mají neotřelý nápad v jakékoliv oblasti lidského vědění. Přihlášovat se mohou do 22. října 2012 prostřednictvím webového formuláře na www.spolupraceroku.cz/adventure/prihlaska.

 
  
 Studenti sociologie FSV UK spustili nový internetový magazín: Sociopress.cz 
 

Sociopress.cz je internetový magazín studentů sociologie na Fakultě sociálních věd UK. Jeho hlavním cílem je seznamovat veřejnost a média s výsledky známých i méně rozšířených sociologických výzkumů a poukazovat na současné společenské trendy na základě vlastních analýz.

Také zde najdete články, které nevycházejí přímo z dat. Jedná se například o komentáře k sociologickým přednáškám či odbornější články sociologického charakteru.

www.sociopress.cz, www.facebook.com/Sociopress.cz

 
  
 Kopírovací automaty v budovách Hollar a Opletalova 
 

V budovách Hollar a Opletalova byly umístěny kopírovací automaty. V budově Hollar je automat umístěn v zadní chodbě u místnosti č. 113. V budově Opletalova je automat v suterénu v místnosti s občerstvením.

Služby se platí hotově, je možné použít mince i bankovky. Ovládání je intuitivní a jednoduché pomocí dotykové obrazovky: http://www.robocopy.cz/index.php/cz/

Automaty jsou zde umístěny do konce roku ve zkušebním v provozu, pokud nebudou využívány, budou odstraněny.

 
  
 Iniciativa Oživme Hollar 
 
Kampaň na přeměnu nevyužitých garáží Hollar v nekonvenční kulturně-společenský prostor. "Prostor pro styk". Prostor Hollar.
 
Pokud máte zájem aktivně se zapojit jako dobrovolník, ozvěte se na e-mail: ozivmehollar@gmail.com
 
  
 Informační schůzka AIESEC 
 

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti odborných zahraničních stáží s organizací AIESEC, které jsou zaměřeny na oblasti HR, marketingu, business administration či pedagogiky.

Je možno pracovat ve firmách v Indii, Brazílii, Číně, Indonésii, Rusku, Maďarsku či jiných zemích a to na dobu od 4 měsíců do1 roku. Stáže jsou vhodné pro studenty s bakalářským titulem.

Přijďte zjistit více na informační schůzku, která se koná ve čtvrtek 1.11.2012 od 15:30 v místnosti 1037 v Jinonicích. (budova IMS)

Uzávěrka přihlášek je již 3.11.2012.

Bližší informace naleznete na www.nastaz.cz nebo na http://www.facebook.com/NaStaz.cz

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.