Přednášky/semináře/diskuse 
 

Rozpravy o novinářském vzdělávání

Dubnové Rozpravy o českých médiích se budou věnovat otázce vzdělávání novinářů a novinářek. Konají se ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 17:30 hodin v budově Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, učebna 215). 

O podobě novinářského vzdělávání, o jeho vztahu k novinářské profesi a o vhodném poměru teoretických znalostí a praktických dovedností, které má vzdělávací organizace budoucím novinářům dodat, přijdou diskutovat: Tomáš Pancíř z Centra zpravodajství Českého rozhlasu, Pavla Holcová z Českého centra investigativní žurnalistiky a Filip Láb z IKSŽ FSV UK. Moderuje Alice Němcová Tejkalová z IKSŽ FSV UK. Přijďte také říct svůj názor nebo se ptát na to, co Vás zajímá! 

Rozpravy o českých médiích vysíláme také živě na webu Rozprav a webech našich mediálních partnerů: Médiáře a PRESSpektiv.

více informací: událost na Facebooku


 

Seminář: Vývoj české anarchistické publicistiky od roku 1990

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK zve na seminář „Vývoj české anarchistické publicistiky od roku 1990“. Seminář se uskuteční v rámci kurzu „Alternativní média“ 21. dubna 2015 od 18.00 ve studentském klubu Na Hollaru (Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1).

plakát


Zahraniční hosté na IKSŽ v letním semestru 2014/2015

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK zve na přednášky zahraničních hostů:

28. 4. 2015, Janet Wasko, Eileen Meehan: „Kritický a oslavný přístup k médiím a jejich konzumaci“

28. 4. 2015, Janet Wasko:  "Disney: Why Does It Matter?"

29. 4. 2015, Eileen Meehan: "The Commodity Audience: Whose Watching Is Work?"

12. 5. 2015, Brian Winston: „Charlie Hebdo and the Right to Offend“

12. 5. 2015, Brian Winston: „A Boatload of Wild Irishmen and the problem of the film documentary“ 

více informací


Absolvent 2015 – volná místa

Program Absolvent je tradiční akcí, kterou Univerzita Karlova připravuje pro své studenty - budoucí absolventy.

Jedná se o cyklus přednášek, kde mohou studenti získat znalosti a informace potřebné pro úspěšné nastartování profesní kariéry. Všechny přednášky jsou pro studenty zdarma, jen je nutné se předem zaregistrovat. V uvedených kurzech jsou ještě volná místa:

21. 4. 2015       Myšlenkové mapy pro studenty – jak je využít Více informací

22. 4. 2015       Assessment centrum nanečisto Více informací

23. 4. 2015       Možnosti práce v zahraničí – EURES Více informací

28. 4. 2015       Time management s využitím IT nástrojů Více informací

29. 4. 2015       Mentoring (jak ho v praxi využít, jak si najít mentora v novém zaměstnání) Více informací

 
  
 Věda a výzkum 
 

MŠMT informuje o programu česko-rakouské spolupráce v rámci akce MOBILITY

Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzkumné projekty mají byt dvouleté. Žadatelem může být pouze česká instituce spolupracující s institucí rakouskou. 

Financují se cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí do max. výše 100.000 Kč ročně a 200.000 Kč za oba roky. Jedná se o pobyty krátkodobé (1-15 dní) nebo dlouhodobé (1-3 měsíce). Nepodporuje se účast na konferencích, seminářích atd., které nemají bezprostřední souvislost s řešením projektu. 

Žádost se podává za českou část týmu na české straně a současně za rakouskou část týmu na straně rakouské. 

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 25. květen 2015


MŠMT informuje o programu česko-polské spolupráce v rámci akce MOBILITY 

Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté. Žadatelem může být pouze česká instituce spolupracující s institucí polskou. 

Financují se cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí do max. výše 100.000 Kč ročně a 200.000 Kč za oba roky. Jedná se o pobyty krátkodobé (1-15 dní) nebo dlouhodobé (1-3 měsíce). Nepodporuje se účast na konferencích, seminářích atd., které nemají bezprostřední souvislost s řešením projektu. Zadost se podává za českou část týmu na české straně a současně za polskou část týmu na straně polské. 

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 3. červen 2015.

 
  
 Zahraniční styky 
 

Možnost získání stipendia pro praktické stáže

OZS upozorňuje na možnost získání stipendia pro praktické stáže v akademickém roce 2015/16 v rámci programu Erasmus+: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2444.html


 

OZS informuje o nabídce stipendií letních kurzů cizích jazyků

Oddělení zahraničních styků FSV UK informuje studenty o možnosti získání stipendia v letních kurzech cizích jazyků v rámci existujících mezivládních dohod:

Korejská republika:
- jedná se o 5 stipendijních míst  k absolvování letního kursu korejštiny 2015 v Korejské republice
- podrobné informace
- termín pro odevzdání přihlášek je 23. dubna 2015 do 15:00 hodin na adresu DZS

Mexická republika:
- jedná se o 3 stipendijní místa pro celou ČR
- podrobné informace
- dokumentace musí být odevzdána nejpozději do 20. dubna 2015 do 17:00 hodin na Velvyslanectví Mexika v České republice (V Jirchářích 151/10, Praha 1)


Nabídka stipendií německé katolické nadace KAAD

Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje již více než 50 let mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia. Zájemcům z České republiky jsou stipendia KAAD udělována dvakrát ročně (březen a září) v rámci programu Východní Evropa. Nabídka se týká křesťanských studentů po 6. semestru, absolventů vysokých škol a mladých badatelů. 

Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění. Další uzávěrka pro zaslání žádostí je 30. června 2015 (o žádosti bude rozhodnuto v září).

Více informací: Nabídka studijních a badatelských stipendií pro pobyty v Německu

 
  
 Startovací byty UK 
 

Komise pro přidělování startovacích bytů zveřejnila podrobnosti o přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově v Praze. Bližší informace o této zajímavé nabídce, určené pro mladé akademické a vědecké pracovníky, naleznete v příloze. 

Žádosti posílejte k rukám děkana FSV UK, PhDr. Jakuba Končelíka, Ph.D., do 6. května 2015.

Oznámení

 
  
 Ubytování na Hlávkově koleji 
 

Pro Univerzitu Karlovu bude, podobně jako v minulých letech, v tomto roce vyhrazeno 60 míst na Hlávkově koleji. Místa jsou vyhrazena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladé akademické či vědecké pracovníky,kteří mají výborné studijní nebo vědecké a pedagogické výsledky výsledky, nemají byt v Praze, jsou nemajetní a nejsou podnikateli. Ve zdůvodněných případech lze předložit i žádost studenta magisterského  či bakalářského studijního programu.

Žádost je potřeba doručit do 29. 4. 2015 na sekretariát děkana.

 
  
 Nový díl magazínu Fleška 
 

Mimořádné vydání studentského magazínu Fleška se věnuje oslavám 25. výročí Sametové revoluce: Fleška magazín 25. díl

 
  
 Festival Pavlač 
 

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se v budově Hollar na Smetanově nábřeží uskuteční multižánrový festival Pavlač.

Vystoupí 7 hudebních uskupení, divadlo, improvizační show, slam poetry a Eva Samková.

Celý večer zároveň rozsvítí projekce z pavlače.

Festival Pavlač

událost na Facebooku

tisková zpráva

 
  
 Rektorský den: inline/cyklojízda  
 

V rámci rektorského dne se ve středu 13. 5. 2015 uskuteční šestý ročník cyklojízdy a inlinejízdy s vedením fakulty.

Účastníci se sejdou v 10:00 na Palackého náměstí před sochou (cyklisté), v 10:15 u dětského hřiště v Podolí (zast. tramvaje 3 a 17 „Podolská vodárna“, (bruslaři)).

Cyklisté, a od Podolí též in-line bruslaři, vyjedou společně po cyklostezce A2 (Vltava pravobřežní) směrem na jih z Prahy po trase Nové město-Podolí-Braník-Modřany-Komořany-Zbraslav. V průběhu akce budou zastávky (plánovaná místa: dětské hřiště Braník, břeh řeky Vltavy u stanice vlaku Modřany, případně restaurace u Modřanského biografu a Zbraslav u stánků na cyklostezce).

Registrace předem je nutná, max. počet účastníků: 100. registrační formulář

Kromě výše uvedené hlavní trasy je možné si vybrat ze dvou dalších tras, na konci dne se všechny tři skupiny sejdou na afterparty v Hollaru. Zároveň akce bude probíhat ve spolupráci s organizací Auto*Mat. Více informací k rozšíření akce a novým trasám: událost na Facebooku.

 
  
 Studentský Majáles 
 

Studentský majáles je nekomerční festival autentické studentské kultury, který organizují a vytvářejí výhradně studenti a studentky pražských vysokých škol.

V pátek 1. května 2015 proběhne již třetí ročník této přehlídky studentské tvorby a aktivity. Celodenní program zahájí alegorický průvod Prahou. Veškerý program je přístupný zdarma.

Tiskové oznámení

www.majalesstudentu.cz

 
  
 Fotogalerie 
 

Tradiční jarní návštěvy studentů kurzu Angličtina pro žurnalisty v Rádiu
Svobodná Evropa

Tentokrát s americkými novináři RFE Brucem Pannierem a Daisy Sindelar –
3. dubna zaostřeno na státy Střední Asie
, 16. dubna na Ukrajinu.

Fotogalerie z obou návštěv

 
  
 Externí nabídky 
 

Výběrové řízení na stáž v Českých centrech

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční stáž v Ústředí Českých center. Nabídka je určena pro studenty bakalářského nebo magisterského studia.

Termín stáže: květen – červenec 2015

více informací


CALL FOR APPLICATION – EUROPE DAY WORKSHOP, Budapest, 7-8 May 2015

Politické a společensko-vědecké centrum Antalla Józsefa (Antall József Knowledge Centre – AJKC), nevládní organizace se sídlem v Budapešti organizuje druhý ročník Europe Day Workshop, tentokrát s bližším zaměřením na evropské rozvojové politiky.

Studenti mohou zasílat své CV a motivační dopisy na adresu submissions@ajtk.hu do 26. dubna 2015.

V případě přijetí, náklady na dopravu a ubytování jsou hrazeny AJKC. 

více informací


Pozvánka na seminář: Je Islámský stát ohrožením Evropy?

Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM zvou na další seminář, který se bude konat ve středu, 22. 4. 2015 od 17:00 do 19:00 v Evropském domě a ponese název Je Islámský stát ohrožením Evropy?. Jako diskutující se představí LUCIA NAJŠLOVÁ z Institutu mezinárodních studií FSV UK a EUROPEUM a IRENA KALHOUSOVÁ z Pražského institutu bezpečnostních studií.


Přednáška: Clearingová banka a její fungování v energetice

Zajímá vás, co dělá clearingová banka, jakou má povahu a jak funguje v energetice? Přijďte se podívat na další přednášku Institutu energetické ekonomie VŠE, kde na tyto otázky odpoví Project Manager z UniCredit Bank, Michael Novotný. Akce se uskuteční v úterý 21. 4. 2015 od 18:00 v místnosti RB 209 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické na Žižkově. Účast na přednášce se započítává do certifikátu IEE.


Dětská univerzita FF UK

Projekt Dětské univerzity FF UK je zaměřen na děti navštěvující 3.–5. třídu ZŠ. Letos se uskuteční také první přednáška pro žáky vyššího stupně ZŠ. Cílem projektu je hravou formou seznamovat malé posluchače s univerzitním prostředím a významnými obory fakulty. 

více informací 


Nabídka stáže - Salento, Itálie, 15. 5. 2015 - 15. 6. 2016

více informací


Nabídka letní školy: Bayreuth International Summer School 2015

5. – 18. července 2015, Universität Bayreuth, Německo

více informací


Nabídky letních škol: Summer programmes in Ljubljana, Slovenia

1.) Ljubljana Summer School /6 – 24 July 2015/

Application deadline: 10 June 2015

2.) Double Summer School Toulouse - Ljubljana /15 June – 24 July 2015/

Application deadline: 30 April 2015

3.) Executive Summer School /13 – 17 July 2015/

Application deadline: 1 July 2015

4.) Doctoral Summer School /different session between 6 - 24 July 2015/

Application deadline: 10 June 2015

5.) Balkan Express Summer School /28 June – 18 July 2015/

Application deadline: 30 May 2015


Nabídka stipendií: EURIAS Fellowships 2016/2017

Deadline for application: June 5, 2015

EURIAS Fellowships are mainly offered in the fields of the humanities and social sciences but may also be granted to scholars in life and exact sciences, provided that their proposed research project does not require laboratory facilities and that it interfaces with humanities and social sciences. The diversity of the 16 participating Institutes for Advanced Study offers a wide range of possible research contexts in Europe for worldwide scholars. Applicants may select up to three IAS outside their country of nationality or residence as possible host institutions.

For more details please visit the IWM and the EURIAS websites:

http://www.iwm.at/fellowships/eurias-fellowships-2/ and www.eurias-fp.eu

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter+unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter+subscribe@fsv.cuni.cz.