Přednášky/semináře/diskuze 
 

Rozpravy: Informační válka, média a propaganda

V říjnových Rozpravách o českých médiích, které se konají ve čtvrtek 30. října 2014 od 17:30 hodin v místnosti 215 (budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), se zaměříme na používání médií v moderních válkách.

Jakou roli hraje ve válce propaganda? Jak se používají informace a dezinformace? Vyplatí se vynaložit prostředky spíše na zbraně, nebo na válečné PR? Změnila se propaganda za posledních sto let? Pozvání přijal Tomáš Kučera a Michael Romancov z IPS FSV UK a Pavel Suk z IKSŽ FSV UK. Moderátorkou je Alice Němcová Tejkalová z IKSŽ FSV UK.

Rozpravy o českých médiích pravidelně pořádá Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pro studenty a veřejnost. Mediálním partnerem akce je Médiář.cz.

událost na facebooku

plakát


Diskuse: Art and Economy

3. listopadu 2014 v 17:00 proběhne v Hollaru v místnosti 212 pod záštitou programu IEPS (International Economic and Political Studies) veřejný seminář Chrise Herdela na téma „Art and Economy - Adversaries or Complements”? Chris Herdel je malíř a grafik, který působí v Česku, Německu a Francii. Je rovněž aktivním prosazovatelem politiky na podporu umění v evropské společnosti. Seminář bude spojen s diskusí o roli umění v ekonomice, etice a politice. Jazykem semináře bude angličtina.

více informací


Pozvánka na workshop: Bankers, Investors, Economists and Ministers: in search of moral sentiments?

Europaeum ve spolupráci s Institutem ekonomických studií FSV UK pořáda workshop na téma: Bankers, Investors, Economists and Ministers: in search of moral sentiments?, který se uskuteční 21. - 23. listopadu 2014.

Podrobnosti a informace k přihlášení

 
  
 Doplňovací volby do Akademického senátu UK 
 

Vzhledem k rezignaci jednoho ze zástupců FSV na svůj mandát vyhlásil Akademický senát FSV UK doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Volby se uskuteční ve dnech 25. - 26. listopadu 2014.

FSV UK obsazuje v AS UK celkem čtyři mandáty (dva ve studentské a dva v pedagogické komoře). V těchto doplňovacích volbách se volí kandidát na jedno uprázdněné místo ve studentské komoře. Lhůta pro podávání kandidátních listin je do 14. listopadu 2014 do 12.00 hodin. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce FSV UK.

Podrobnosti o volbách a vzor nominační listiny budou od pondělí 27. 10. 2014 dostupné na webových stránkách www.fsv.cuni.cz.

 
  
 Publikace 
 

Sovereign wealth funds in theory and practice

 

Teplý, Petr - Ander, Jan

 

 

 

Karolinum, 2014 

více informací

 
  
 Informace Katedry tělesné výchovy FF UK - nabídka zimních kurzů 
 

Katedra TV na FF UK pro vás zabezpečuje nejen semestrální výuku tělesné výchovy ale i sportovní kurzy.

Registrace na webových stránkách v kolonce kurzy a akce: https://web.ff.cuni.cz/ustavy/ktv/is/kurz/

Akce jsou otevřeny i pro studenty jiných škol a fakult. V tom případě pošlete mail vedoucímu akce a ten vás zaregistruje, případně sdělí další informace. Přihlášeni jste po zaplacení na KTV FF nebo vedoucímu akce.

Freeride - Lyžování a snowboarding ve volném terénu - 27. - 29. 1 .2015

Kurz běžeckého lyžování, 5. - 8. 1. 2015

Skialpinistický kurz rakouských Alpách, 27. - 30. 3. 2015

Jarní lyžování v Rakousku, 19. - 22. 3. 2015

Lyžařský kurz - Francie, 16. – 25.1. 2015

Předvánoční lyžování v Rakousku, 18 . – 21. 12. 2014 a 19 . – 21. 12. 2014

 
  
 Informace Katedry tělesné výchovy PF UK - nabídka zimních kurzů 
 

Všeobecné informace

Charakteristika ziních lyžařských kurzů

Zahraniční kurzy lze přihlašovat již nyní a početní limit pro přihlášení studentů FSVnení omezen. V případě tuzemských kurzů je přihlášení možné od středy 12. 11. 2014 a kapacita rezervovaných míst pro studenty FSV je 5 osob pro Patejdlovu boudu (Špindlerův Mlýn) a 3 osoby pro VaK (Pec p. Sn.).

Patejdlova bouda Špindlerův Mlýn - Krkonoše 8. 2. - 15. 2. 2015

VaK Pec p. Sněžkou, Krkonoše 15.2. - 22. 2. 2015

Lyžování v Italské Aprice, 7. 03. – 14. 03. 2015

Lyžařský, snowb. zájezd FRANCIE SAVOJSKÉ ALPY VAL CENIS, 13.3. - 22. 3. 2015

 
  
 Externí nabídky 
 

Pozvánka na diskusní setkání nad novelou zákona o vysokých školách

Studentská komora Akademického senátu Katolické teologické fakulty spolu se studentským spolkem Theodorik si vás dovolují pozvat na diskusní setkání nad novelou zákona o vysokých školách. Debata nazvaná Co se (na nás) chystá? se uskuteční 4. listopadu 2014 do 17.00 v budově KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, 160 00.

Pozvání přijali pan prorektor prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. a pan kancléř Univerzity Karlovy, RNDr. Tomáš Jelínek, který přednese úvodní slovo.

více informací

událost na facebooku


PRESSpektivy - budoucnost žurnalistiky

PRESSpektivy se konají vždy dvakrát ročně v podobě jednodenního odborného workshopu pro vybrané novináře a odborníky na dané téma se zahraničními hosty. Součástí je pak jednodenní Kreativní dílna pro vysokoškolské studenty z partnerských univerzit. Aktuální termín pro přihlášení je 7. listopadu 2014: více informací


Dobrovolník / Dobrovolnice na mezinárodní konferenci k 25. výročí sametové revoluce

Člověk v tísni právě hledá dobrovolníky na mezinárodní konferenci Za vaši a naši svobodu: čtvrtstoletí podpory disidentů a bojovníků za lidská práva, která se koná v Praze 14. listopadu 2014 u příležitosti 25. výročí sametové revoluce.

více informací


CIEE - nabídka ubytování pro studenty UK zdarma

Možnost ubytování pro studenty UK zdarma - program FLAT BUDDY.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter+unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter+subscribe@fsv.cuni.cz.