Volby do AS UK a AS FSV UK na volební období 2016-2019 
 

Od středy 25. listopadu (10:00) do pátku 27. listopadu 2015 (15:00) proběhnou volby do Akademického senátu FSV UK a také do Akademického senátu UK.

Seznam kandidátů a další informace

Volby probíhají elektronicky na adrese: volby.fsv.cuni.cz a volit můžete celkem čtyřikrát: maximálně 5 kandidátů z řad studentů do Akademického senátu FSV UK, maximálně 5 kandidátů z řad akademických pracovníků do Akademického senátu FSV UK, maximálně 2 kandidáty z řad studentů do Akademického senátu UK a maximálně 2 kandidáty z řad akademických pracovníků do Akademického senátu UK.

Akademický senát na úrovni fakulty i univerzity rozhoduje o nejdůležitějších věcech (rozpočet fakulty, stipendia, volí děkana apod.) a je tedy důležité, aby senátoři měli legitimitu a reprezentovali zájmy akademické obce. Volit může každý student (bakalářského, magisterského i doktorského studia) a každý akademický pracovník (tj. ten, kdo má smlouvu na AP1-AP4).

Volit patří k základním akademickým projevům ve svobodné akademické obci, nezapomeňte tedy své základní právo uplatnit a volte své kandidáty.

 
  
 Přednášky/semináře/diskuse 
 

Listopadové Rozpravy o českých médiích - Jak sportovci zápasí s médii?

Další Rozpravy o českých médiích se konají 26. listopadu 2015 od 17:30 v místnosti 215 (IKSŽ FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1). Tentokrát se zaměří na marketingovou hodnotu sportovce a na způsoby, jak je možné používat marketingové nástroje ve sportu.

Pozvání přijali jednak marketingoví specialisté (Zdeněk Šesták a Petr Salomon), jednak zástupci různých sportů (Milan Fukal - fotbalista, Jan Mazoch - skokan na lyžích).

Rozpravy moderuje Alice N. Tejkalová z IKSŽ. Mediálním partnerem Rozprav jsou PRESSpektivy (Český rozhlas).

událost na Facebooku

plakát


 

IPSC UK, prosincové semináře o možnostech studia v zahraničí

1. prosince 2015 - Možnosti studia v Austrálii a na Novém Zélandu

8. prosince 2015 - Možnosti studia v USA a Kanadě

15. prosince 2015 - Možnosti studia v Itálii, Španělsku a Portugalsku

podrobnosti a registrace 

 
  
 Ocenění 
 

Letošní absolvent oboru VSP Mgr. Matěj Hon laureátem Ceny Josefa Luxe

Letošní absolvent oboru Veřejná a sociální politika Mgr. Matěj Hon se stal díky své diplomové práci "Vymezení rasismu jako veřejněpolitického problému ve vládních dokumentech. Analýza diskursu z let 1989 - 2014" laureátem Ceny Josefa Luxe. Porota ve svém hodnocení zdůraznila výběr přínosného a společensky důležitého tématu, jeho dobře zvládnuté vymezení, seriózní zpracování, kvalitní teoretické zakotvení a metodologické zpracování. Cena byla Matěji Honovi předána 5. listopadu 2015, udělována je přitom každým druhým rokem. Srdečně gratulujeme!

více informací

 
  
 Foto a videogalerie 
 

Hodnocení kurzů  - předání cen vítězům loterie

V zimním semestru proběhne opět hodnocení kurzů elektronicky (25. 1. - 12. 2. 2016), opět proběhne slosování účastníků o hodnotné ceny
Z těch, co vyplnili dotazníky v letním semestru, vylosovali studentské senátorky a senátoři tyto vítěze loterie (v závorce obdržené ceny): Ivu Kadeřávkovou (iPad mini 4), Šárku Adamovičovou (Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ) a Terezu Peškovou (Samsung Galaxy S5 Neo). Předávání cen proběhlo dne 3. listopadu 2015 na zasedání Akademického senátu FSV UK. Dalších 7 vylosovaných studentek a student získalo fakultní mikiny a trička.

fotogalerie


Reportáž o kolekci textilu FSV UK

Studentská televize UKáčko.tv natočila video o nové kolekci fakultního textilu: FSV UK má vlastní uniformy


Věda na UK

Nové video ze seriálu Věda na UK, tentokrát s ekonomem prof. Štěpánem Jurajdou z FSV UK, AV,  CERGE-EI: Věda na UK: ekonom prof. Štěpán Jurajda


Reportáž z Informačního dne UK

Informační den UK

 
  
 Zprávy z osobního oddělení 
 

Pro poskytnutí informací a zodpovězení dotazů ohledně využívání tarifů T-Mobile pište, prosím, na k tomuto účelu zřízenou e-mailovou adresu: fakultnitarif@fsv.cuni.cz.

 
  
 Stipendia 
 

Visegrad Scholarship Program

Nabídka Visegrad Scholarship Program pro magisterské, doktorandské a jiné postgraduální studium (studijní nebo výzkumný projekt po magisterském studiu).

Stipendia jsou ve výši 2 300 eur / semestr, navíc přijímající organizace získá 1 500 eur / semestr.

VSP je určen pro studenty ze zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovenská republika) na studium / výzkum v délce 1 nebo 2 semestry (5 nebo 10 měsíců) v jiné zemi V4, v zemích západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Kosova), nebo státech Východního partnerství EU (Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdžán).

více informací


Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení 2016/2017 – Izrael

Izraelská strana nabízí na základě Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012 – 2015 (dále jen „Program spolupráce“) na akademický rok 2016/2017: 5 stipendií v délce 8 měsíců, určená k absolvování studijních nebo výzkumných pobytů na izraelských vysokých školách; 6 stipendií v délce 3 týdnů k absolvování letních jazykových kurzů v roce 2015; 4 stipendia v délce 5 dnů určená ke studijním, výzkumným a přednáškovým pobytům akademických pracovníků.

více informací

Termín uzávěrky: 26. listopadu 2015, 12:00 hodin


The Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship Programme

- stipendijní program na University of Oxford

více informací

 
  
 Externí nabídky 
 

Galerie Hollar: XXI. Festival komorní grafiky 

Vernisáž se uskuteční ve středu 25. 11. 2015 v 17 hodin. 

více informací


Týden diverzity

Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze, Francouzským institutem a platformou CEFRES ve dnech 23. – 26. listopadu 2015 pořádá kulturně-vědeckou akci nazvanou Týden diverzity. 

Na programu jsou přednášky a příspěvky domácích i mezinárodních odborníků, debaty a diskusní fóra, procházky Prahou a koncerty. 

Vstup na všechny akce v rámci Týdne diverzity je zdarma.

více informací


Youthquake: doc. Soukup - Existuje hranice mezi člověkem a zvířetem?

Kdy: čtvrtek 26. listopadu 2015 od 19:00
Kde: Magdalény Rettigové 47/4, místnost R112

Vstup je zdarma, stačí se registrovat: bit.ly/Youthquake_Soukup


Nabídka práce na pozici administrativní asistent/asistentka

Senátor Václav Láska hledá studenta či absolventa na pozici administrativního asistenta/asistentky (záskok za mateřskou, únor- srpen). více informací 

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter+unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter+subscribe@fsv.cuni.cz.