Přednášky/semináře/diskuse 
 

Přednáška: Americanization and Anti-Americanism in Historical Perspective

Kdy: 29. května 2012 - 16:00 - 17:30
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: Volný; Přednáška v anglickém jazyce.

Jolanta Szymkowska-Bartyzel, amerikanistka z Institutu amerických studií a polské diaspory v Krakově, pohovoří o symbolech, které jsou spojovány se Spojenými státy v komparativní a historické perspektivě.

pozvánkaregistrace 


Seminář: Transparentnost v EU

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM si Vás dovoluje pozvat na další seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice.

Diskutovaným tématem bude tentokrát transparentnost v EU a její vliv na ČR. Na semináři s názvem „Transparentnost v EU“ vystoupí Radim Bureš z Transparency International Česká republika a Václav Nekvapil, CEC GR Prague.

Seminář se koná ve středu 30. května 2012, od 17:00 do 19:00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.
Účast prosíme indikativně potvrdit na: seminare@europeum.org nebo na telefonu 224 186 207.


Debata: Rozpravy o českých médiích

IKSŽ FSV UK Vás srdečně zve k další ze série veřejných debat Rozpravy o českých médiích, která se uskuteční ve středu 30. května 2012 od 17:00 do 19:00 v místnosti 215 v Hollaru.

Rozpravy se tentokrát budou věnovat projektu doktorandů FSV UK. Projekt zIndex je hodnocení zadavatelů veřejných zakázek založené na tvrdých datech. Vznikl jako výzkumný projekt doktorandů na IES FSV UK, ale s první pokusnou publikací získal dobré ohlasy i mimo akademickou sféru. zIndex má poskytovat hrubou informaci o tom, jak transparentně a hospodárně nakládá konkrétní instituce (ministerstvo, obec, nemocnice) s veřejnými prostředky. Do diskuse přijali pozvání autoři projektu Petr Janský, Jiří Skuhrovec a Jana Chvalkovská, dále se zúčastní Adam Javůrek, další hosté jsou v jednání. Rozpravy moderuje Radko Kubičko a konají se pod záštitou IKSŽ FSV UK, portálu Česká média a Českého rozhlasu 6.


Seminář s diskusí: Paradigma otevřené inovace

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Asociací institucí a odborníků transferu znalostí si Vás dovolují pozvat na seminář s diskusí Paradigma otevřené inovace. Seminář se koná ve středu 30. května 2012 od 13,00 do 16,30 hod. v Modré posluchárně Rektorátu Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3/5, Praha 1. 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu se registrujte včas u paní Voldřichové na olga.voldrichova@ruk.cuni.cz.


Debata o tezi "Zájmem České republiky je přispívat méně do evropského rozpočtu"

Thinktank Evropské hodnoty si Vás dovoluje pozvat na televizní veřejnou diskuzi z cyklu Debaty o českých zájmech. Třetí Debaty o tezi Zájmem České republiky je přispívat méně do evropského rozpočtu se zúčastní:
PRO:   - Jan Zahradil, europoslanec za ODS  
             - Pavel Kohout, ekonom Patria Finance, člen NERV
PROTI: - Pavel Telička, bývalý eurokomisař a hlavní vyjednavač přistoupení ČR k EU 
             - Jan Březina, europoslanec  
Debata se uskuteční 31. května od 18:00 na IES FSV UK (Opletalova 26), bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem 6. Na akci se lze zaregistrovat na Facebooku


Workshop: Jak pracovat s daty v neziskovém sektoru

Fond Otakara Motejla Vás zve na workshop Jak pracovat s daty v neziskovém sektoru. Workshop se koná ve čtvrtek 31. května 2012, od 13:15 do 17:30 v konferenčním prostoru HUB Prague, Drtinova 557/10, Praha 5.

Z důvodu omezené kapacity prostoru se registrujte nejpozději do 29. 5. 2012 na adrese miroslav.hyrman@osf.cz.


Druhý ročník projektu „Truth & Trust“

Program určený pro studenty vysokých škol sestává ze série organizovaných přednášek/ seminářů pod vedením hlavních představitelů předních členských společností. V průběhu jednoho semestru se bude jednat o 4 setkání pořádaná v pozdně odpoledních hodinách v prostorách AmCham.  

Předmětem jednotlivých setkání budou diskuse nad existencí etických principů či důvěry na pracovištích a jejich důležitostí pro dosažení obchodních úspěchů, studenti budou mít zároveň možnost potkat a seznámit se s úspěšnými lidmi ze světa businessu.

Zájemci  o účast se můžou hlásit u Lucie Vrbové: lvrbova@amcham.cz, 733 685 318, do 31. května 2012.


Přednáška: Metodologické väzby medzi analytickou sociológiou a multiagentovým modelovaním

Všichni zájemci jsou zváni na přednášku o multiagentovém modelování a jeho vazbách k analytické sociologii. Jde o jedno z aktuálních témat sociálně vědního výzkumu. Přednáší prof. Juraj Schenk a přednáška se uskuteční 5. června 2012 od 17:00 do 19:00 v Jinonicích v místnosti 2019, bližší informace v pozvánce.


Seminář: Protest a kultura mladých lidí v 60. letech 20. století se zaměřením na rok 1968

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem zve všechny zájemce ve věku od 15 do 26 let na česko-německý tematický seminář, jež proběhne  ve dnech 15. - 17. června 2012 v Liberci a bude se věnovat tématu: Protest a kultura mladých lidí v 60. letech 20. století se zaměřením na rok 1968. Nepůjde však o žádné vyučování, necháme vás prožít historii přímo na místě. Pozvali jsme odborné referenty či dobové svědky a pošleme vás hledat stopy událostí. Zároveň se budeme věnovat současným formám a možnostem kritiky či nesouhlasu s plánovanými změnami ve svém městě, regionu či škole aneb jak se mohou mladí lidé v současné době veřejně angažovat.
Účast na semináři je bezplatná, cestovné bude proplaceno do výše 70%. Více informací o akci spolu s on-line přihláškami najdete pod následujícím odkazem: http://goo.gl/j2UAS. Přihlášky jsou přijímány do 4. června 2012.

 
  
 Konference/Sympozium 
 

Konference: Evaluace pro budoucnost

ISS FSV UK a Česká evaluační společnost organizují již II. ročník odborné konference "Evaluace pro budoucnost". Cílem konference je reflektovat budoucí výzvy a plány v oblasti evaluací, a to v kontextu směřování Strukturálních fondů EU a Zahraniční rozvojové spolupráce. V rámci konference budou definována průřezová doporučení pro rychlejší a kvalitnější přenos zkušeností a inovativních nástrojů/postupů pro evaluační i rozvojovou praxi.

Konference se koná dne 30. května 2012 v prostorách Fakulty sociálních věd UK v Praze 5 - Jinonicích. Pro informace o programu, vložném, organizaci i pro on-line registraci navštivte stránky http://www.czecheval.cz/index.php?id=59.


Sympozium o participaci v nových médiích s profesorem Henrym Jenkinsem

18. června 2012 od 14 hodin proběhne ve velké aule FSV UK v Opletalově ulici sympozium Transmedia Generation: On Empowered and Impassioned Audiences in the Age of Media Convergence with Henry Jenkins.

Profesor Henry Jenkins z University of Southern California je jednou z nejvýznamnějších postav současných mediálních studií a ve své práci se zabývá aktivitami publika, fanouškovskými komunitami, populární kulturou, počítačovými hrami a komiksem. Kromě něj vystoupí mj. Jenkinsova kolegyně Sangita Shresthova a Nico Carpentier (Belgie).

Pro účast je nutné se registrovat na emailu svelch@fsv.cuni.cz do 11. června 2012.

 
  
 Vyhlášení grantové soutěže KONTAKT 
 

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji KONTAKT vztahující se na vzájemnou spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Japonským císařstvím a Ruskou federací. Spolupráce s USA a Japonskem se vztahuje na všechny oblasti výzkumu a vývoje.

Návrhy projektů se podávají v obou zemích najednou. V České republice je nutné žádost předložit elektronicky i v papírové formě. Podkladové materiály a přístup do databáze eProjekt jsou na stránce: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2012-pms/

Nejzazší termín oddělení vědy pro papírové odevzdání projektu: 9. červenec 2012.

 
  
 Vyhlášení soutěže Česká hlava 2012 
 

Cena se uděluje v sedmi kategoriích:

1) Národní cena vlády Česká hlava

2) Invence, cena Kapsch

3) Patria, cena Veolia Voda

4) Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

5) Cena Ministra životního prostředí

6) Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

7) Gaudeamus, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Podrobné informace o jednotlivých kategoriích včetně formy a způsobu přihlášení.

Úzávěrka přihlášek je 30. června 2012, podává-li uchazeč přihlášku sám. V případě podání přihlášky přostřednictvím oddělení vědy je termín 25. června 2012. Každou nominaci je zapotřebí nahlásit na oddělení vědy (semerakova@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 290).

 
  
 Studenti FSV UK 
 

Ve středu 23. května 2012 byly na tiskové konferenci zveřejněny výsledky komplexního výzkumu na téma „Zákaz kouření v restauračních zařízeních“, který realizovala skupina studentů FSV UK ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos v dubnu roku 2012.

tisková zpráva: 78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard.

 
  
 Soutěž IES FSV UK - ČSOB Cena: Bankovnictví, důvěra a finance 
 

IES FSV UK a ČSOB v rámci své strategické spolupráce pořádají soutěž o nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci na téma "Bankovnictví, důvěra a finance".

více informací o soutěži

 
  
 Pracovní skupina pro revizi volebního a jednacího řádu AS FSV UK 
 

Legislativní komise AS FSV UK zřizuje pracovní skupinu pro revizi volebního a jednacího řádu AS FSV UK. Účast v pracovní skupině je otevřena celé akademické obci FSV UK. Zájemci se mohou hlásit do 31. května 2012 u Lucie Litomiské na emailu: luckalit@gmail.com.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.