Přednášky/semináře/diskuse 
 

Pozvánka na přednášku německého velvyslance v ČR

Institut mezinárodních studií FSV UK zve na přednášku německého velvyslance v ČR s následnou diskusí, která se uskuteční 1. dubna 2015 v Areálu UK v Jinonicích.

Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven: The New German European Policy: the Context of the Eurozone and Ukraine Crisis

pozvánka

událost na Facebooku


Pozvánka na workshop: The Nordic Welfare Model - Still a Supermodel?

CESES FSV UK zve na workshop "The Nordic Welfare Model - Still a Supermodel?"

Workshop povede: STEIN KUHNLE

Kdy: 8. dubna 2015, 16:30 - 18:30

Kde: CESES FSV UK, místnost č. 216, Celetná 20, Praha 1

Moderátor: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

více informací


Pozvánka na slavnostní zasedání pořádané u příležitosti 667. výročí založení Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze zve na slavnostní zasedání pořádané u příležitosti 667. výročí svého založení, které se uskuteční v úterý dne 7. dubna 2015 ve 14.00 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Účast laskavě potvrďte na tel.: 224 491 251 nebo e-mailem: rsvp@cuni.cz.

Program a pozvánka

 
  
 Věda a výzkum 
 

Vyhlášení soutěže Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře jsou zveřejněny zde.

Informace pro řešitele – http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403-version1-naki_2016.doc.

Lhůta pro zasílání dotazů na MK ČR končí už 17. dubna 2015.

Termín oddělení vědy: 21. dubna 2015

 
  
 Letní tělovýchovné kurzy PF UK 2015 
 

Katedra tělesné výchovy PF UK nabízí letní tělovýchovné kurzy pro studenty FSV UK.

V přílohách najdete přehled, charakteristiku a detailnější informace o cenách, přihláškách a počtech míst pro studenty FSV.

20. 6. - 27. 6. 2015        Albeř I.

1. 7. - 5. 7. 2015           Ohře - vodácký kurz

4. 7. - 8. 7. 2015           Lausitzerseeland - in-line brusle

7. 8. - 13. 8. 2015         Chotěboř - kurz outdoorových aktivit

22. 8. - 30. 8. 2015        Jižní Itálie - Gargano - Vieste

6. 9. - 13. 9. 2015         Patejdlovka - kurz pěší turistiky

15. 9. - 20. 9. 2015        Albeř II.

přehled kurzů a základní informace

počty míst pro studenty FSV UK

podrobné informace: Jižní Itálie - Gargano - Vieste

podrobné informace: Lausitzerseeland - in-line

podrobné infromace: Patejdlovka - kurz pěší turistiky

 
  
 Nový projekt Prague Security Studies Institute - IRSEC Hub 
 

IRSEC Hub je nová platforma pro přední think tanky z ČR, Maďarska, Polska a Slovenska, které se zabývají mezinárodními vztahy, regionální bezpečností, demokracií a dalšími tématy. K dnešnímu dni se k projektu přidalo celkem 26 institucí ze všech zemí Visegradské skupiny. 

Stránka irsec-hub.org  slouží jako platforma, kde studenti mohou nalézt užitečné informace –nadcházející konference, kulaté stoly, nově vydané studie, odkazy na články a další zajímavé příspěvky

 
  
 Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů na UK 
 

Univerzita Karlova v Praze zve na Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů, které se uskuteční v sobotu 11. dubna 2015 od 10 do 17h v prostorách Karolina.

Hlavní program sestává z nabídky fakult a kurzů celoživotního vzdělávání a také z přednášek v Císařském sále. Doprovodný program nabízí prohlídky Karolina, zábavnou vědu, přednášky a prezentace na nejrůznější témata.

Součástí doprovodného programu je možné navštívit i Albertov a budovu Hollar na Smetanově nábřeží – více informací také na www.festivalabsolventu.cuni.cz a www.denczv.cuni.cz.

 
  
 Externí nabídky 
 

Nabídka stipendií - Political Science at Central European University (CEU)

Uzávěrka: 1. dubna 2015

více informací


Nabídky stáží v Českých centrech

České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: 40 hodin týdně).

České centrum v Bruselu hledá 2 stážisty se zájmem o propagaci české kultury v Belgii v termínu září – prosinec 2015 (min. 4 měsíce, pracovní doba: 40 hodin týdně).

České centrum v Budapešti nabízí možnost stáže zaměřené na přípravu a organizaci akcí Českých center.

České centrum v Düsseldorfu nabízí možnost stáže zaměřené na přípravu a organizaci akcí Českých center.

České centrum v Kyjevě hledá 2 stážisty se znalostí ukrajinského a anglického jazyka od srpna/září 2015 (min. 3 měsíce, pracovní doba: 40 hodin).

České centrum v Miláně hledá stážisty se zájmem o propagaci české kultury v Itálii.

České centrum v bulharské Sofii nabízí možnost stáže zaměřené na přípravu a organizaci akcí Českých center.


Placená stáž v Championship Music

Championship Music nabízí placenou stáž. Championship Music zastupuje vybrané hudební umělce, stará se o jejich produkci, management, vydávání nosičů, distribuci hudebních děl. Většinu projektů zastupujee po stránce strategického PR a marketingu a aktivity spojuje s B2B klientů a partnerů.

Více informací na www.championship.cz

Bylo by možné informaci zveřejnit v prostorech fakulty či na jejím internetu?

Kontaktní osoba: Kateřina Nováková, e: pr@championship.cz, m:776 723 311


NMS Market Research - soutěž o 10.000 Kč pro studenty sociologie a příbuzných oborů

NMS Market Research, agentura pro výzkum trhu vyhlašuje soutěž o 10.000 Kč pro studenty sociologie a příbuzných oborů.

více informací


Projekt Coordinator s NJ - pro absolventy i studenty

více informací


Na ostří argumenty aneb soutěžní debatování v ČR

Ukázková soutěžní debata a pozvánka na turnaj Prague Debate Spring – 2. dubna 2015 v budově Hollar. více informací


Summer School for Young Professionals 2015: Challenges of Global Security Environment

Letní škola pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v oblasti politologie a mezinárodních vztahů

20. - 27. června 2015, Akadémia ozbrojených síl Generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, Slovensko

více informací


International Summer School “Business in Europe” Strasbourg, France

Summer School “Business in Europe” Strasbourg - informační leták

Summer School “Business in Europe” Strasbourg - Summer School Budget 2015

Summer School Budget 2015 - přihláška

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 1. dubna 2015


Ebs Summer Programme - Business Summer Bachelor and Master Session

15. 6. - 3. července 2015, Wiesbaden, Německo

více informací - informační leták


International Summer Academy in Peacebuilding, Mediation, Intercultural Dialogue & Justice

Baar, Švýcarsko

7. - 17. srpna 2015

17. - 27. srpna 2015

více informací - informační leták


Justus Liebig University Giessen - letní jazyková škola

27. srpna - 25. září 2015

více informací - informační leták


AKTION Česká republika – Rakousko

Sommerkollegs - letní školy německého jazyka

více informací


Nabídka seminářů pro středoevropské a izraelské odborníky

Nabídka seminářů pro středoevropské a izraelské odborníky, které organizuje Masarykova univerzita:

společný semináře pro doktorské studenty, který proběhne v červenci v Telči a seminář pro učitele, který se uskuteční v Brně na přelomu srpna a září.

Obě akce organizuje MU s finanční podporou izraelské vlády, MU pokryje všechny náklady, a to vč. ubytování, stravy, cestovného z místa trvalého bydliště nebo místa studia a zároveň zajímavého kulturního a sociálního programu.

Termín pro podání přihlášky je v pondělí 15.4. (doktorandi), 15.5. (vyučující).

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter+unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter+subscribe@fsv.cuni.cz.