Přednášky/semináře/diskuse 
 

Setkání s velvyslancem Běloruska p. Vasilijem Markovičem

Katedra ruských a východoevropských studií pořádá v rámci otevřeného kurzu Central European, Balkan and Eurasian diplomatic seminar setkání s velvyslancem Běloruska. Setkání se uskuteční 4. března 2013 v 17 h v budově Hollaru, místnost 212 (2. p). Setkání proběhne v ruštině, překlad do angličtiny je zajištěn.

Toto setkání je počátkem série setkávání s diplomaty, které se bude konat téměř každé pondělí v semestru na stejném místě ve stejný čas. Mezi dalšími akcemi budou:

11. 3. 2013: Zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška

25. 3. 2013: J. E. velvyslanec Lotyšské republiky, pan Kaspars Ozolinš

8. 4. 2013: J. E. velvyslankyně Rumunska v Praze, paní Daniela Gitman

15. 4. 2013: J. E. velvyslankyně Slovinska v Praze paní Daniela Knež

22. 4. 2013: bývalý velvyslanec České republiky v Moldavsku, p. Petr Kypr

13. 5. 2013: J. E. velvyslanec Chorvatska v Praze, pan Frane Krnič

Těšíme se na hojnou účast a prosíme za pochopení, že v rámci diskuse budou mít přednost studenti zapsaní do kurzu. Kontakt: slavomir.horak@post.cz


Diskuse: Místo investigativní publicistiky na televizních obrazovkách v České republice

V pondělí 4. března 2013 od 16.30 hod. se koná 69. Čtvrtletník FITESu (Český filmový a televizní svaz) – panelová diskuse na téma: Místo investigativní publicistiky na televizních obrazovkách v České republice.

KDE: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění Smetanovo nábřeží 1012/2, 110 00 Praha 1 - 1. patro, učebna U1

Moderuje: Martin Vadas

Cílem debaty FITES je upozornit na absenci skutečné investigativní publicistiky v českých AV médiích. Pozornost bude zaměřena především na televizi veřejné služby, bude se věnovat investigativním pořadům v celém spektru vysílání s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pořadu Nedej se. Kontakt: martin.vadas@gmail.com.


Přednáška: Why the American Congress and President Disagree

Institut politologických studií FSV UK zve na veřejnou přednášku Political Theater or Bargaining Failure: Why the American Congress and President Disagree profesora John B. Gilmoura z College of William and Mary, Williamsburg, Virginia, USA. Přednáška se uskuteční ve středu 6. března 2013 v 15:30 v místnosti J1031 v areálu UK v Jinonicích. pozvánka


Večery s absolventy IPS: Jana Hays: Lobbying v ČR

Institut politologických studií FSV UK zve nejen své studenty na další setkání z cyklu Večery s absolventy, které poskytují současným studentům IPS možnost diskutovat s úspěšnými absolventy o odborných i kariérních otázkách.

Hostem šestého setkání bude Jana Hays, která bude se studenty diskutovat o svých zkušenostech z lobbyingu v České republice, které získala prací ve společnostech Candole partners a O2 ČR.  

Setkání se koná už tradičně ve středu, tj. 6. března 2013, v Jinonicích v místnosti  4019 od 17:00.


Přednáška: Ztráta nevinnosti – krátké dějiny politického umění v Rusku

Autor publikace Souostroví Rusko, vysokoškolský pedagog a kurátor Tomáš Glanc představí výstavu *Pussy Riot a ruská tradice uměleckého vzdoru* v širších kontextech.

Díla třicítky umělců a uměleckých skupin přivezl do Prahy kurátor Andrej Jerofejev. Skupina Pussy Riot se pro Západ staly symbolem odporu proti režimu Vladimíra Putina. Představují ale jen zlomek ruského angažovaného umění.

Jak tenká je hranice mezi uměním a politikou? To bude jedno z témat přednášky Tomáše Glance.

Kdy: 13. března 2013 od 20:00 hodin

Kde: Mezinárodní centrum současného umění MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5, vstup zdarma.

Více informací na www.meetfactory.cz


Atelier en sciences historiques de Prague

Philippe Rusin, ředitel CEFRES, si Vás dovoluje pozvat na další zasedáni Atelier en sciences historiques de Prague na akademický rok 2012–2013.

Čtvrtek 14. března 2013 od 9.10 hod

Claire MADL (CEFRES, FF UK) prosloví dvě přednášky na téma:

*Knihovny v Čechách v době osvícenství

a

*Gramatika asymetrického přátelského vztahu ve stavovské společnosti

L’Atelier se koná v knihovně CEFRES (Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro), přednášky budou prosloveny ve francouzštině.

 
  
 Konference 
 

Občanská sdružení Art For Public, o.s. a Gariwo Vás zvou na konferenci: Banalita dobra. Aktuálnost odkazu Václava Havla a Charty 77 a zhodnocení stavu občanské a lidskoprávní situace v ČR a Evropě, která se koná ve středu 6. 3. 2013 od 15,30 do 19,30 hod. v místnosti č. 215, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1.

Hosté: 

Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

Daniel Kroupa, signatář Charty 77, filosof, vysokoškolský pedagog, 

Tomáš Sedláček, ekonom ČSOB, pedagog a autor, 

Marek Svoboda, ředitel sekce lidských práv Člověku v tísni, 

Jan Macháček, signatář Charty 77, novinář časopisu Respektu, hudebník

Vzhledem k očekávanému velkému zájmu a omezenému počtu míst doporučujeme potvrdit svoji účast emailem na adresu andreas.pieralli@gmail.com; pozvánka

 
  
 Informace z knihovny FSV UK 
 

Nové služby knihovny:

E-prezenčka

Ve spolupráci s ostatními knihovnami UK knihovna naskenovala žádanou literaturu, která je těžce dostupná na trhu. Více než 700 knih je k dispozici v digitálním repozitáři UK na počítačích knihovně FSV. V katalogu je u knih s naskenovanou verzí informace s odkazem do repozitáře, přístup do něj získáte v knihovně. Projekt je financovaný z Fondu rozvoje vysokých škol.


Kopie na vyžádání

Na vyžádání vám zajistíme kopii knihy z našeho fondu – v katalogu u vybrané knihy klikněte na odkaz Kopie a zadejte požadované údaje. Až bude kopie připravená, budeme vás kontaktovat. Cena za kopii dle ceníku – 2 Kč za A4.

 
  
 Projekt „Perspektivy (post)demokracie v teorii a praxi – věda v pohybu“ projektem měsíce podle Česko-německého fondu budoucnosti 
 

Workshopu v Berlíně se aktivně zúčastnila řada doktorandů z IMS FSV UK a vystoupili s příspěvky na téma svých doktorských prací.

Cíl projektu Workshop umožňuje mladým vědců z Česka, Německa a Rakouska prezentovat a diskutovat své projekty, rozvinout své profesní a interdisciplinární schopnosti a navázat spolupráci na mezinárodní úrovni.

Hlavní žadatel: PD Dr. Dorothée de Nève, FernUniversität in Hagen, Institut für Politikwissenschaft, Universitätsstr. 33, D-58097 Hagen

Partner projektu za UK FSV: Prof. PhDr. Jaroslav Kučera CSc.

Podrobnosti a fotogalerie

 
  
 Publikace 
 

Současná česká politika
Co s neefektivním režimem?
 
Michal Kubát

Barrister & Principal, 2013

Co je demokratický režim? Co znamená fungující a nefungující demokratický režim? Jak dosáhnout stability a akceschopnosti demokratického režimu? Jaký je český parlamentarismus? Jak napravit český parlamentarismus?  

Kniha nabízí systematický pohled na soudobý český parlamentní režim. Vysvětluje jak teoretický, tak i praktický kontext jeho fungování. Česká republika je zralá na reformu svého demokratického režimu. Český parlamentarismus je poškozen a dlouhodobě nefunguje, jak by fungovat mohl a měl. Jeho reforma je proto nanejvýš potřebná a měla by být uskutečněna. Ambicí knihy je navržení řešení, která by přinesla nápravu českého parlamentarismu.


Soudobá ekonomie očima tří generací
Dvacet let ekonomie na Univerzitě Karlově
 
Mlčoch Lubomír a kol. 
 
Karolinum, 2013 
 

V nakladatelství Karolinum vyšel sborník Soudobá ekonomie očima tří generací. Editorem publikace je prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., který věnoval přípravě publikace mimořádnou péči.

 

Kniha psaná třemi generacemi akademiků na Institutu ekonomických studi FSV UK shrnuje příspěvky z konference 20 let poté, konané při příležitosti 20. výročí vzniku IES 18. října 2010. Představuje tematicky různorodé texty – příspěvky historizující, bilancující i příspěvky orientované na vývojové proudy nové ekonomie. Práce je inspirována hledáním zdrojů a součástí ekonomie, která byla budována na IES FSV UK, na druhé straně praktickými zkušenostmi a výzkumem jednotlivých přispěvatelů. Kniha hodnotí dvě desetiletí od vzniku Institutu ekonomických studií FSV UK, jeho úspěchy na mezinárodní scéně, výzkumné zaměření, interdisciplinaritu a směřování do budoucna

 
  
 Galavečer FSV UK 
 

Srdečně Vás zveme na Galavečer FSV, s podtitulem Masquerade, který se uskuteční 14. března 2013 v Občanské plovárně.  

Na Galavečeru vystoupí: Jazzové trio Jazzillusion, EDDIE STOILOW; Afterparty zajistí DJ Adamos. 

KDY: 14. března 2013

KDE: Občanská plovárna

CENA: 150 Kč předprodej, 200 Kč na místě

Více informací o programu a předprodeji lístků se dozvíte na oficiální Facebook stránce.

 
  
 Informace o stipendijních programech v rámci Fulbrightovy komise 
 

Komise J.W. Fulbrighta nabízí možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu v USA studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2013 získají již alespoň bakalářský titul:

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.