130 let od vydání zákona o rozdělení pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity 
 

Rozdělení pražské (Karlo-Ferdinandovy) university v roce 1882 na českou a německou

Jiří Pešek

Vývoj jazykově smíšené česko-německé pražské university měl od konce 60. let 19. století jednoznačně "počešťující" charakter: nejen že stále více učitelů přednášelo česky, především však do poslucháren přicházelo stále více studentů s mateřskou řečí češtinou. Dosud jednoznačně německý charakter university se velmi rychle měnil. Za těchto okolností se německá část profesorského sboru (mnozí profesoři byli předními representanty zemské nebo dokonce říšské politiky) začala obávat počeštění university a navrhovala proto založení nové university s českým vyučovacím jazykem nebo posléze alespoň rozdělení stávající university na českou a německou. V politickém životě 70. let šlo o významné politikum s velkým prestižním dosahem zejména pro rychle sílící český politický národ. celý text

 
  
 Konference: Profesní rozvoj učitelů 
 

Pedagogická fakulta UK, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství pořádá 23. a 24. dubna 2012 konferenci „Profesní rozvoj učitelů“.

Konference se koná jako součást oslav 65. výročí založení PedF.

pozvánka, přihláška

 
  
 Semináře/přednášky 
 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM si Vás dovoluje pozvat na další seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice.

Diskutovaným tématem budou tentokrát transatlantické vztahy ve světle nadcházejících prezidentských voleb v USA. Na semináři s názvem Bílý dům a Berlaymont v nové éře vystoupí Ondřej Ditrych, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, a Kryštof Kozák z FSV UK.

Seminář se koná ve středu 7. března 2012, od 17:00 do 19:00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Účast prosíme indikativně potvrdit na: seminare@europeum.org nebo na telefonu 224 186 207.


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s AEGEE Eastern Partnership Project by Vás rád pozval na půldenní konferenci o východním partnerství s názvem Eastern Partnership Action Day. Akce se bude konat 15. března 2012 v Evropském domě (Jungmannova ulice 24, Praha 1). Máte-li zájem se zúčastnit, prosíme o registraci na email: olga@europeum.org.

 
  
 Fórum Věda bez hranic 
 

Centru Bavaria Bohemia (CeBB) zve na fórum „Věda bez hranic – zaostřeno na přeshraniční studie“, které se bude konat v úterý 13. března 2012 od 13 do 18 hodin v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee. Na fóru představí své závěrečné práce, disertace a univerzitní výzkumné projekty celkem sedm studentů / absolventů. Mladí vědci letos přijedou z univerzit v Praze, Plzni, Pardubicích, Žitavě/Zhořelci a Klagenfurtu.

Akce bude simultánně tlumočena. Na fórum budou vypraveny autobusy z Plzně a Řezna do Schönsee. Průběh akce, témata jednotlivých příspěvků a informace k odjezdům autobusů naleznete na kulturním portálu bbkult.net.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o nezávazné nahlášení Vaší účasti do 12.03.12: e-mail: evs@cebb.de, tel: 09674-9248777.

 
  
 Semináře pro studenty magisterského a doktorského studia 
 

FSV UK je členem sdružení Europaeum, které nyní nabízí možnost studentům magisterského a doktorského studia účastnit se těchto dvou seminářů:

* Challenges and Opportunities for Europe in building a Global Green Economy

* The Arab Spring one year on: What next?

Vybraní účastníci mají pobyt zdarma a mohou žádat i o další finanční příspěvek.

 
  
 Nabídka stáží 
 

Nabídka studentských stáží v rámci festivalu reSITE.

 
  
 Studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie 
 

Řídící výbor Masarykovy české sociologické společnosti vyhlašuje již třetí ročník studentské soutěže o nejlepší odbornou sociologickou stať vydanou v časopise s recenzním řízením v oboru sociologie v roce 2012.

 
  
 HN: Suverénně nejlepší je Institut ekonomických studií FSV UK 
 

V Hospodářských novinách z 9. února 2012 najdete žebříček nejlepších vysokých škol v devíti žádaných oborech. Z hodnocení mj. vyplývá, že nejlepší ekonomickou vysokou školou v České republice je Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Z oborů vyučovaných na FSV UK bylo dále hodnoceno studium sociologie, kde Fakulta sociálních věd (Institut sociologických studií) získala třetí příčku.

 
  
 Soutěž OECD - krátké studentské video 
 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyhlašuje další ročník soutěže na tvorbu krátkého studentského videa k problematice Vzdělání a dovednosti - co jsou velká témata dneška?

Soutěže se mohou zúčastnit autoři ve věku 18-25 let, kteří umístí na YouTube svoje krátké video na dané téma (v max. délce 3 minuty) a informují o přihlášení svého příspěvku OECD prostřednictvím elektronického registračního formuláře.

Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2012. Výhrou je plně hrazený pobyt na Fóru OECD v Paříži ve dnech 22. - 24. 5. 2012.

více informací

 
  
 Prezentace výzkumu 
 

Dr. Michal Bauer (IES) 16. 2. 2012 prezentoval výzkum Warfare Experience during Ontogeny Increases Egalitarian and Parochial Motivations na přednášce na United Nations University in Maastricht. Pomocí ekonomických her se svými spolupracovníky (Alessandra Cassar, Julie Chytilová a Joseph Henrich) zkoumal ochotu dělit se u dětí šest měsíců po skončení válečného konflikutu Gruzie a Ruska. Záznam celé přednášky je ke shlédnutí na Youtube.

 
  
 Ples Fakulty sociálních věd UK  
 

Ples Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se bude konat 22. března 2012 od 19 hodin v Národním domě na Smíchově. 

Více informací naleznete na webových stránkách a facebooku.

Předprodej vstupenek bude probíhat v budovách Hollar a Jinonice.

 
  
 Lyžařský kurz: 11. - 18. 3., Patejdlova bouda  
 

KTV FF UK pořádá kombinovaný lyžařský kurz: 11.3. – 18. 3. 2012 -  Patejdlova  bouda (chata UK nad Špindlerovým mlýnem; cena :  3 100,- Kč. 

Kurz je určen především studentům UK (ostatní platí na místě vyšší cenu), více informací zde.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.