ERASMUS 2012/13  
 

Webová aplikace Univerzity Karlovy pro podávání přihlášek na výjezdy v akademickém roce 2012/13 bude otevřena pro studenty FSV v termínu 15/2/2012 - 29/2/2012.

Vyhlášku včetně detailního harmonogramu, podmínek výběru a požadovaných materiálů najdete v týdnu od 6/2/2012 na stránce zahraničního oddělení.

 
  
 Semináře/přednášky 
 
Ve středu 8. 2. 2012 od 17:00 do 19:00 hodin se v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1 uskuteční seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice s názvem Migrační politika EU: nebezpečí či příležitost? Na semináři vystoupí Pavla Novotná, vedoucí Oddělení koncepcí a analýz, Odbor azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra ČR, a Lucie Trlifajová, Multikulturní centrum Praha.
Účast prosíme indikativně potvrdit na seminare@europeum.org
 
  
 Letní škola ECREA, na jejíž organizaci se podílí i IKSŽ FSV UK, získala ocenění za vynikající výsledky 
 

Letní škola ECREA získala ocenění za vynikající výsledky od Centra Slovinské republiky pro mobilitu a evropské vzdělávací a výukové programy. Letní školu v současné době pořádaná Univerzita v Lublani. ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School je projektem konsorcia 22 evropských univerzit, jehož členem je i Univerzita Karlova v Praze.

Škola je zaměřena na poskytování odborných stimulů studentům doktorského studia, tvoří ji přednášky a workshopy, které jsou věnované prezentacím doktorských projektů a následné kritické rozpravě. Dílny vedou zástupci univerzit konsorcia, k nimž patří nejuznávanější evropské osobnosti mediálních studií.

 
  
 Projekt OMEGA Technologické agentury ČR 
 

Projekt "Nové metody hodnocení dopadů regulace (RIA) a metodika hodnocení korupčních rizik (CIA)" navržený ve spolupráci IES FSV UK a EEIP, a.s., získal financování v 1. veřejné soutěži programu OMEGA. Řešitelé projektu jsou dr. Jana Chvalkovská a dr. Petr Teplý. Program OMEGA Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje v České republice.

 
  
 Zimní kurzy žurnalistiky pro uchazeče, novináře i veřejnost  
 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK vyhlašuje zimní kurzy, které se odehrají v týdnu od 13. do 17. února 2012. Kurzy jsou určeny jak zájemcům o studium žurnalistiky (zejména kurzy Člověk před mikrofonem a kamerou, Umění pohotové a čtivé zprávy a Online žurnalistika s Milošem Čermákem a Adamem Javůrkem), tak novinářům či lidem, kteří by rádi prohloubili své znalosti a dovednosti (zejména kurz Nelineární střih pro žurnalisty).

Podívejte se na video z letní školy videožurnalistiky.

 
  
 ENS Cachan International Scholarship Programme 2012-2013 
 

Informace k výběrovému řízení pro získání stipendia ke studiu na ENS Cachan ve Francii. Uzávěrka: 15. března 2012.

 
  
 Komunikační strategie „Značka ČR“ 
 

Na FSV UK probíhá v tomto semestru seminář a workshop „Značka ČR a komunikační strategie ČR pro zahraničí“. Na projektu pracuje vybraný tým studentů společně s týmem odborníků z vybraných vládních organizací i korporátní sféry. Výsledky projektu mají ambice být příspěvkem pro konsensuální komunikační strategii prezentace ČR v zahraničí.

Zveme všechny studenty a pedagogy na závěrečnou prezentaci projektu, která proběhne 16. 2. 2012 od 14.00 do 17.00 v místnosti 112 budovy Hollar FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1.

 
  
 Ples Fakulty sociálních věd UK  
 

Ples Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se bude konat 22. března 2012 od 19 hodin v Národním domě na Smíchově.

Více informací naleznete na webových stránkách a facebooku.

 
  
 Soutěž o nejlepší studentský videoklip 
 

Fakulta sociálních věd UK vypisuje soutěž o nejlepší studentský videoklip k propagaci fakulty.

Požadavky:

formát: standardní videoformáty (vga, sd, hd ...)

obsah: Proč studovat na FSV UK?

délka: max. 60 sekund

UZÁVĚRKA POSUNUTA!!! - termín odevzdání prací: do 29. února 2012 na e-mail: kubatova@fsv.cuni.cz

Přihlášené videoklipy budou zveřejněny na fakultním kanálu YouTube.

Ceny do soutěže:

1. místo 3.000,- Kč

2. místo 2.000,- Kč

3. místo 1.000,- Kč

 
  
 Studentské peníze: deadline k podávání žádostí  
 

Studentská komora AS UK FSV plánuje přidělovat další prostředky z fondu Studentských peněz na únorovém zasedání AS UK FSV. Deadline pro podávání žádostí je v úterý 7. 2. 2012 ve 12:00.

Prostředky slouží k podpoře studentského života na FSV UK. Žádosti podávejte v elektronické podobě na mail studentskepenize[at]fsv.cuni.cz, součástí žádosti musí být návrh rozpočtu akce. Prezentace projektů proběhne před zasedáním AS UK FSV 14. 2. 2012. Detaily naleznete zde.

 
  
 Evropská dobrovolná služba v CeBB v Schönsee 2012 / 2013 
 

Schönsee (Bavorsko) neleží na hranici, nýbrž přímo ve středu regionů Západních Čech a Horní Falce. Chceš zde spoluutvářet kulturní dění a česko-německé vztahy? Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) hledá od 01.09.12 dobrovolníka.

  • Chceš zažít přeshraniční kulturu?
  • Chceš se sám kreativně podílet na projektech a uplatňovat vlastní nápady?
  • Chceš poznat něco nového – o Německu a sobě samém?

Pak je tato nabídka právě pro tebe! Spolek Bavaria Bohemia e.V., zřizovatel Centra Bavaria Bohemia v Schönsee (Bavorsko), nabízí od září 2012 do srpna 2013 místo dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné služby v přeshraničním česko-bavorském projektu.

Dobrovolník /dobrovolnice bude pracovat v rámci projektů „Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic” a „Impuls 2015!” převážně v oblastech organizace akcí, práce s veřejností / PR / marketingu, práce s mládeží a péče o internetový portál www.bbkult.net.
Kromě toho bude mít možnost, sám vnést do projektů vhodné nápady a tyto realizovat.

Uchazeč by měl být ve věku 18 až 30 let a měl by mít zájem o německo-české vztahy a přeshraniční kulturní život.

Při účasti na programu Evropské unie MLÁDEŽ V AKCI dobrovolníkovi nevznikají žádné náklady!
Více informací najdete na: www.mladezvakci.cz, www.evs.cz

Detaily k nabídce místa EVS najdete na: www.bbkult.net.

Uzávěrka přihlášek: 01.03.2012

Dotazy a žádosti(průvodní dopis, životopis s fotografií, motivační dopis):
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, 92539 Schönsee
Maika Victor
maika.victor@cebb.de
Tel: +49(0)9674 – 924877

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.