Konference 
 

Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK zve na VII. pražskou bezpečnostní konferenci EU, NATO a Rusko dvacet let poté. A jak dále?

Konference se uskuteční v pátek, 11. listopadu 2011 v Národní technické knihovně ČR, Technická 6, Praha 6 – vchod č. 4, Ballingův sál. pozvánka


Ve dnech 14. - 16. 11. 2011 se uskuteční mezinárodní vědecká konference "Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20.století - Cesty k sociálnímu státu". CESES FSV UK je spolupořadatelem této konference. pozvánka, program


Institut politologických studií FSV UK zve všechny zájemce o geopolitiku na konferenci Strategic & Geopolitical Issues in the Contemporary World, která se koná 18. listopadu 2011 v Jinonicích. Všechny zájemce prosíme o zaslání registračního formuláře nejpozději do 13. 11. 2011 na conference_sgicw@pkfsvuk.cz. program

 
  
 Volby do Akademického senátu FSV UK 
 

Akademický senát Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlásil volby do Akademického senátu FSV UK pro funkční období 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014. Volby se uskuteční ve dnech: pátek 25. 11. 2011 (9:00 – 15:30), pondělí 28. 11. 2011 (9:00 – 18:00), úterý 29. 11. 2011 (9:00 – 18:00). Konkrétní místa budou zveřejněna později, volební místnosti však budou jako obvykle umístěny v Hollaru, v Jinonicích a v Opletalově ulici. Lhůta pro podávání kandidátních listin je do 11. listopadu 2011 do 12,00 hodin. Návrhy na kandidáty se shromažďují v podatelně FSV UK v Hollaru na Smetanově nábř. 6.

Další podrobnosti týkající se organizace, průběhu a způsobu voleb stanovuje Volební a jednací řád dostupný na fakultním intranetu, bližší informace naleznete také v oznámení o vyhlášení voleb. Pro podání kandidatury lze využít vzorový formulář, který je k dispozici zde.

 
  
 Hyde Park 
 

Hyde Park

Fakulta sociálních věd UK zve všechny studentky a studenty na druhé otevřené setkání s děkanem a proděkany.

 

Možnost přímo komunikovat s fakultním vedením budete mít

v pondělí 7. listopadu 2011

od 16 hodin

v místnosti č. 1031, budova Jinonice.

 

 
  
 Doplňovací volby do Akademického senátu UK 
 

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy vyhlásilo doplňovací volby na uprázdněná místa členů AS UK zvolených na FSV: - uprázdněné místo akademického pracovníka (dr. Petr Just) a - uprázdněné místo studenta (Jáchym Hercher).

Doplňovací volby se uskuteční ve dnech: pátek 25. 11. 2011 (9:00 – 15:30), pondělí 28. 11. 2011 (9:00 – 18:00), úterý 29. 11. 2011 (9:00 – 18:00). Konkrétní místa budou zveřejněna později, volební místnosti však budou jako obvykle umístěny v Hollaru, v Jinonicích a v Opletalově ulici. Lhůta pro podávání kandidátních listin je do 11. listopadu 2011 do 12:00 hodin. Návrhy na kandidáty se shromažďují v podatelně FSV UK v Hollaru na Smetanově nábř. 6. Další podrobnosti týkající se organizace, průběhu a způsobu voleb stanovuje Volební a jednací řád AS UK. Bližší informace naleznete také v oznámení o vyhlášení doplňovacích voleb. Pro podání kandidatury lze využít vzorový formulář.

 
  
 Jmenovací řízení 
 

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 pan doc. Oldřich Dědek (IES FSV UK) přednesl na Vědecké radě UK svojí jmenovací přednášku. Vědecká rada UK návrh na jmenování doc. Dědka profesorem schválila a doporučila, aby byl dále postoupen prezidentovi České republiky. Blahopřejeme!

 
  
 Semináře Katedry marketingové komunikace a PR 
 

Katedra marketingové komunikace a public relations (KMKPR) pořádá v zimním semestru odborné semináře na témata:

POP marketing (14. 11. 2011), Public relations jaderné energetiky: pro a proti (21. 11. 2011), a Japonská marketingová komunikace a PR po tsunami (28. 11. 2011), vždy od 18.30 do 20.00 v místnosti č. 215 v budově Hollar. Semináře jsou otevřené všem studujícím FSV UK.

 
  
 Zahraniční lyžařské kurzy  
 

Katedra tělesné výchovy Filozofické fakulty UK v Praze pořádá zahraniční lyžařské kurzy. Bližší informace naleznete zde. Veškeré informace k tělesné výchově a dalším kurzům naleznete na stránkách Katedry tělesné výchovy FF UK.

 
  
 Různé 
 

V pátek 21.10. 2011 proběhl na IES FSV UK za hojné účasti studentů FSV UK a hostů z CERGE-EI a VŠE 3. ročník minikonference na počest profesora Milana Sojky. Letos s podtitulem Potřebuje makroekonomie svěží vítr? Po-krizové zamyšlení.  

Minikonference na počest prof. Milana Sojky byla v prvních dvou ročnících přehlídkou gentlemanské, velmi kritické a otevřené názorové výměny ekonomů tří generací. Letošní ročník byl neméně kvalitní, novinou bylo, že se akce premiérově plně otevřela publiku. To aby pravidelní návštěvníci IES mohli (konečně) zažít, jak se slovutní profesoři do sebe "argumentačně zaklesnou".

 


Dne 14.10.2011 proběhla na půdě IES panelová diskuse: A panel discussion by investment managers and academicians.

The thought-provoking panel discussion of investment managers and academicians on the presence and future of economics, politics, and finance at the IES on October 6th marked huge success. Dmitry Shemetilo (BlackFish Capital/Factor Capital, London), Vladimír Benáček (IES Charles University), David Marek (ARX Partners, Prague), Michael Rostock-Poplar (Venture Investors, Prague) and John Vax (MT Thaller, Managing Principal, Prague) shared their opinions on the fundamental issues of economics and finance. See details and also gallery from the exciting event.


Tři výzkumné týmy vedené výzkumníky IES získaly prestižní výzkumné granty Grantové agentury ČR. Tým vedený doc. Vladimírem Benáčkem se bude zabývat rozvojem gravitačními modelů obchodních toků. Tým vedený dr. Romanem Horváthem se zaměří na analýzu interakcí mezi monetární a fiskální politikou během globální finanční krize. Tým vedený dr. Jiřím Novákem bude analyzovat účetní aspekty při prvotní veřejné emisi akcií. Na řešení těchto grantů se bude aktivně podílet i řada doktorských studentů na IES.

 
  
 IES Alumni Banket 
 

Vážení přátelé, spolužáci, absolventi IES,

sdružení absolventů IES FSV UK Alumni si Vás dovoluje pozvat na tradiční Alumni Banket 2011, který se bude konat v úterý, 22. 11. 2011 od 19.00 v Restauraci Monarch (V Kolkovně 6, Praha 1). Vstupné ve výši 400 Kč bude placené na místě a kryje náklady Banketu. Členský příspěvek v doporučené výši 300 Kč, bude již tradičně použit na Alumni Chair. Prosíme Vás o potvrzení účastí emailem (alumni@alumni.cz) do 8. 11. 2011.

Těšíme se na setkání s Vámi, Ladislav Fruehauf, Tomáš Honěk, Marek Lněnička, Martin Peška, Vojtěch Seman, Pavel Urban

 
  
 Listopadové číslo fakultního časopisu Sociál v prodeji 
 

SociálVe čtvrtek 3. 11. 2011 vyšlo nové číslo fakultního časopisu Sociál. Listopadové vydání se zaměřuje na uplatnění absolventů Fakulty sociálních věd. Přináší také zprávu o roztržce mezi studenty sociologie a jejich vedením či rozhovor s ředitelem IPS Petrem Jüptnerem. Nechybí ani výsledky voleb do politologické samosprávy či reportáž studentky IMS o tom, jaké je to být hosteskou na Foru 2000. A extra bonus navíc. Stále platí soutěž o ceny v hodnotě 7 900 Kč od Student Agency. Stačí vymyslet ten nejlepší slogan pro náš časopis. K dostání za 20 Kč v budově Opletalova, Hollar (vrátnice) a Jinonice (u stolečku nebo u pokladny v bufetu) s číslem Respektu zdarma.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.