Diskuse 
 

Ve čtvrtek 8. prosince 2011 se od 16:30 v Malé aule Karolina Univerzity Karlovy uskuteční diskuse k nové knize prof. Martina Potůčka „CESTY Z KRIZE“, která v těchto dnech vychází v Sociologickém nakladatelství. Diskusi pořádá Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, think-tank CESTA - Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii a organizace GLOPOLIS za laskavé podpory Heinrich Böll Stiftung Praha.

 
  
 Workshop 
 

Badatelský tým grantu GAČR Evropská krajina soudobých dějin v čele s prof. Jiřím Peškem srdečně zve všechny zájemce z řad pedagogů i studentů FSV UK na workshop s podtitulem Soudobé dějiny nahlíženy přes hlavy velikánů oboru konaný ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 9:00 hodin v prostorách knihovny Francouzského ústavu pro výzkum v sociálních vědách (CEFRES), Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro. Detailní informace v pozvánce nebo na e-mailu emler@fsv.cuni.cz.

 
  
 Den otevřených dveří na IPS 
 

Dne 9. prosince 2011 se na Institutu politologických studií FSV UK (místnost J2075, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice) koná Den otevřených dveří pro magisterské studium:

10.00 hodin Studijní obor Politologie

11.00 hodin Studijní obor Mezinárodní vztahy, Studijní obor Bezpečnostní studia

12.00 hodin Studijní obor Geopolitical Studies, Studijní obor International Security Studies

Všichni zájemci o studium jsou vítáni!

 
  
 Ocenění 
 

Adam Geršl a Jakub Seidler z IES, kteří zároveň působí v České národní bance, získali první místo v soutěži o Cenu profesora Františka Vencovského. Tu již potřetí organizovala Vysoká škola finanční a správní s cílem podpořit mladé talentované ekonomy. Vítězná práce obou ekonomů "Nadměrný růst úvěrů a proticyklické kapitálové polštáře v Basel III: Empirická evidence ze zemí střední a východní Evropy" se zabývá problematikou nového regulatorního konceptu Basel III a ukazuje, že způsob kalibrace proticyklického kapitálového polštáře navržený Basilejským výborem pro bankovní dohled nemusí být pro země střední a východní Evropy zcela vhodný. Adam Geršl patřil mezi vítěze soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského už v roce 2007. Vzhledem k vysoké úrovni prací v letošním ročníku byla udělena dvě první místa, vedle obou ekonomů IES získal první místo také ekonom CERGE Filip Matějka.


Lukáš Vácha a Jozef Baruník získali první místo v soutěži Energy Economics Contest o nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2011 organizované institutem energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Vítězná práce “Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis” se zabývá modelováním dynamických korelací na komoditních trzích pomocí waveletové koherence. Práce byla nedávno publikována v prestižním časopise v oboru Energy Economics.

 
  
 Soutěž o nejlepší studentský videoklip 
 

Fakulta sociálních věd UK vypisuje soutěž o nejlepší studentský videoklip k propagaci fakulty.

Požadavky:

formát: standardní videoformáty (vga, sd, hd ...)

obsah: Proč studovat na FSV UK?

délka: max. 60 sekund

termín odevzdání prací: 31. 1. 2012 (na e-mail: kubatova@fsv.cuni.cz)

Přihlášené videoklipy budou zveřejněny na fakultním kanálu YouTube.

Ceny:

1. místo 3.000,- Kč

2. místo 2.000,- Kč

3. místo 1.000,- Kč

 
  
 Fotogalerie 
 

Katedra politologie IPS FSV UK uspořádala 25. 11. 2011 konferenci Municipal Amalgamation and Its Political Aspects. Na konferenci vystoupili přednášející z Rakouska, Chorvatska, Slovinska či Polska.


Ve čtvrtek 1. 12. 2011 se v Hollaru konal další z Mediálních večerů. Tentokrát to byla debata s Dr. Nico Carpentierem o komunitních médiích a možnosti realizace vlastních médií.

 
  
 Andělská party FSV UK 
 

Andělská party se blíží a lístků ubývá! Před námi jsou poslední čtyři dny předprodeje. Naše prodejce potkáte:
- v pondělí v Jinonicích od 12:00 do 14:30 a na Hollaru od 13:00 do 15:00;
- v úterý v Jinonicích v již tradičních časech 10:00-10:50 a 14:00-15:00 a v Opletalce od 9:00 do10:30;
- ve středu dopoledne na Hollaru od 9:30 do 11:00 a také v Jinonicích od 10:00 do 12:00;
- ve čtvrtek zcela poslední šance pořídit lístek za 100 Kč a to v Jinonicích od 12:00 do 14:00. Večer u vstupu už budou za 200 Kč.

I tento týden běží také předprodej na vrátnici na Hollaru a v pokladně Rock Café.

 
  
 Různé 
 

PhDr. Milan Šmíd a PhDr. Ludmila Trunečková (oba IKSŽ) se zúčastnili diskuse na semináři Česká tisková kancelář – médium veřejné služby?, který se konal ve čtvrtek 30. listopadu v Poslanecké sněmovně.


Ve čtvrtek 1.12.2011 rozhodla porota o historicky první vítězce Miss UK. Stala se jí Lenka Volfová, studentka 4. ročníku Pedagogické fakulty. Pyšní se i titulem Miss UK Internet, který získala na základě hlasování na stránkách Expresradia. Publikum v Roxy rozhodlo o Miss UK Sympatie, kterou se stala Markéta Kořínková z FSV UK. Korunku vítězce předal Libor Bouček a pogratuloval i Leoš Mareš.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.