Výsledky voleb do AS FSV UK  
 

Závěrečnou zprávu Volební komise Fakulty sociálních věd UK o výsledcích voleb do Akademického senátu Fakulty sociálních věd UK pro funkční období 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014 naleznete zde.

 
  
 Grantová agentura ČR - hodnotící panely  
 

Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnotících panelů GA ČR. Návrhy na členy hodnotících panelů mohou předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků. Formuláře návrhů a další informace k činnosti panelů jsou zveřejněny na http://marmolata.gacr.cas.cz/?p=1614.

Vzhledem ke změnám ve formuláři musí podat nové návrhy i ti, kteří je předložili v minulých letech a zatím nebyli do panelů vybráni.

Termín zaslání návrhů do hodnotících panelů GAČR na odd. vědy  je  3. ledna 2012.

 
  
 Diskuse: Integrace imigrantů v USA 
 

KDY:   středa, 14. prosince 2011, 17:00

KDE:   Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1

Diskuse s autory nové publikace o přistěhovalectví do USA – s doc. Milošem Caldou, doc. Francisem Raškou a dr. Kryštofem Kozákem z Katedry amerických studií FSV UK. Otázka přistěhovalců a přistěhovalectví patří ke stěžejním aspektům historie a společenského vývoje ve Spojených státech amerických od samotného okamžiku jejich vzniku. Zejména v průběhu posledních desetiletí se radikálně změnila sociální a etnická skladba nově příchozích, důvody jejich příchodu do USA i očekávání, která s tímto krokem spojovali a spojují. Kolektiv autorů z Katedry amerických studií FSV UK pod vedením doc. PhDr. Miloše Caldy poukazuje ve své monografii Recent Perspectives. Integration of Newcomers (Praha: Dokořán, 2011) na různé problémy a výzvy, kterým přistěhovalci do USA musejí dlouhodobě čelit, na reakce, se kterými se často ze strany většinové společnosti setkávají, na rozdíly mezi jednotlivými komunitami imigrantů i na zásadní a často nezvratné dopady, které měnící se struktura přistěhovalců a měnící se podmínky ve Spojených státech samotných mají na americkou politiku, společnost a kulturu. V češtině.

Svou účast můžete potvrdit kliknutím zde. Po vyplnění jména a emailu obdržíte potvrzení rezervace. Více informací o programu „Integrace imigrantů v USA“ v prokliku.

 
  
 Nabídky pracovních míst na FSV UK 
 

Institut politologických studií FSV UK přijme administrativního pracovníka / pracovnici (spojené s funkcí tajemníka / tajemnice institutu). Požadujeme min. středoškolské vzdělání (vysokoškolské vzdělání výhodou), výhodou je znalost angličtiny a zkušenost s akademickým prostředím.

Písemné přihlášky doložené strukturovaným profesním životopisem a ověřenými doklady o ukončeném vzdělání zasílejte nejpozději do 31. 12. 2011 personálnímu referátu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, ev. na kendikova@fsv.cuni.cz.

 
  
 Startovací byty UK 
 

Komise pro přidělování startovacích bytů zveřejnila podrobnosti o přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově v Praze. Bližší informace o této zajímavé nabídce naleznete v příloze.

Žádosti posílejte k rukám děkana FSV, dr. Jakuba Končelíka, do 24. ledna 2012.

 
  
 Stipendia na studium na prestižních univerzitách 
 

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových poskytuje českým studentům stipendia na jeden rok magisterského studia na deseti nejlepších světových univerzitách:

Harvard, Cambridge, Princeton, California Institute of Technology, Columbia University, UC Berkeley, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, The University of Chicago.

Nadační fond Krskových odporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. Stipendium je zásadně poskytováno na jeden rok magisterského studia. Podávat přihlášky mohou studenti během celého roku.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu některé z výše uvedených škol.

Více: www.krsekfoundation.cz

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.