Konference 
 

Ve dnech 14. - 16. 11. 2011 se uskuteční mezinárodní vědecká konference "Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století - Cesty k sociálnímu státu". CESES FSV UK je spolupořadatelem této konference. pozvánka, program


Institut politologických studií FSV UK zve všechny zájemce o geopolitiku na konferenci Strategic & Geopolitical Issues in the Contemporary World, která se koná 18. listopadu 2011 v Jinonicích. Všechny zájemce prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 13.11.2011 na e-mail: conference_sgicw@pkfsvuk.cz.

 
  
 Workshop 
 

Ve středu 23. listopadu 2011 od 14:00 do 16:00 se v místnosti č. 212 v budově Hollar uskuteční přednáška a workshop na téma Migrace, menšiny a média s britským odborníkem Mike Jempsonem (ředitelem MediaWise UK) za účasti expertů IOM Mezinárodní organizace pro migraci a Nové školy, o.p.s.

Účast potvrďte na michal.kryl@novaskola.org. Kapacita je omezená.  

 
  
 Sociologické večery 
 

55. sociologický večer na téma Relativní autonomie kultury v kulturní sociologii proběhne v pondělí 14. listopadu 2011 od 18:30 na obvyklém místě (budova Hollar, místnost 215). Hostem večera bude Marek Skovajsa (FHS UK).

Tzv. kulturní obrat se v americké kulturní sociologii projevuje v řadě velmi odlišných směrů a proudů. Vedle starší školy „produkce kultury“ a bourdieuovského postmarxismu vzkvétá celá řada samostatných proudů, z nichž jmenujme aspoň kulturní sociologii Jeffreyho Alexandera a školu „kultura jako sada nástrojů“ Ann Swidlerové. Příspěvek ukáže některá slabá místa alexanderovské kulturní sociologie a jejich alternativní řešení v pracích Swidlerové a dalších autorů.

 
  
 Semináře Katedry marketingové komunikace a PR 
 

V pondělí 14. listopadu 2011 od 18:30 se uskuteční další z odborných seminářů Katedry marketingové komunikace a public relations (KMKPR), tentokrát na téma: POP marketing.

 
  
 Ocenění 
 

Dne 9. listopadu 2011 se při příležitosti jednání Vědecké rady Fakulty sociálních věd UK uskutečnilo každoroční předávání pamětních medailí za zásluhy o rozvoj fakulty a za dlouhodobou práci pro fakultu.

V roce 2011 byla medaile za zásluhy o rozvoj fakulty udělena prof. PhDr. Jiřímu Krausovi, DrSc.  Za dlouhodobou práci pro fakultu byli oceněni: Ing. Irena Kemény, Ing. Ivo Koubek, PhDr. Jiří Kameníček, CSc., doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc., doc. Ing. Jiří Havel, CSc., PhDr. Jiří Rak, PhDr. Alena Bahníková, Hana Hamarová, doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., PhDr. Otakar Šoltys, CSc., doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. a prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

 
  
 Volby do Akademického senátu FSV UK 
 

Akademický senát Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlásil volby do Akademického senátu FSV UK pro funkční období 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014. Volby se uskuteční ve dnech: pátek 25. 11. 2011 (9:00 – 15:30), pondělí 28. 11. 2011 (9:00 – 18:00), úterý 29. 11. 2011 (9:00 – 18:00). Konkrétní místa budou zveřejněna později, volební místnosti však budou jako obvykle umístěny v Hollaru, v Jinonicích a v Opletalově ulici.

Další podrobnosti týkající se organizace, průběhu a způsobu voleb stanovuje Volební a jednací řád dostupný na fakultním intranetu, bližší informace naleznete také v oznámení o vyhlášení voleb.

 
  
 Doplňovací volby do Akademického senátu UK 
 

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy vyhlásilo doplňovací volby na uprázdněná místa členů AS UK zvolených na FSV: - uprázdněné místo akademického pracovníka (dr. Petr Just) a - uprázdněné místo studenta (Jáchym Hercher).

Doplňovací volby se uskuteční ve dnech: pátek 25. 11. 2011 (9:00 – 15:30), pondělí 28. 11. 2011 (9:00 – 18:00), úterý 29. 11. 2011 (9:00 – 18:00). Konkrétní místa budou zveřejněna později, volební místnosti však budou jako obvykle umístěny v Hollaru, v Jinonicích a v Opletalově ulici. 

Další podrobnosti týkající se organizace, průběhu a způsobu voleb stanovuje Volební a jednací řád AS UK. Bližší informace naleznete také v oznámení o vyhlášení doplňovacích voleb.

 
  
 Přehled projektů přijatých v soutěži Grantové agentury ČR 
 

Přehled projektů přijatých v soutěži Grantové agentury ČR s počátkem řešení od 1. 1. 2012:

 

Standardní projekty:

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – „Česká média v letech 1945–1948“

Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. – „Obchodní toky v období růstu a krizí: modifikace gravitačních modelů o faktory rozhodování specifické pro země, čas, odvětví a produkty“

Roman Horváth, Ph.D. – „Kvantitativní modelování monetární a fiskální politiky po krizi“

Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. – „Účetní  řízení ziskovosti při prvotní veřejné emisi akcií (IPO)“

Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. – „Analytici politiky v ústřední státní správě České republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita“

Postdoktorské projekty

Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.  - „Prostor a sociální paměť v českém pohraničí po roce 1990: Postsocialistický management hmatatelných a nehmatatelných stop německé minulosti“

Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D. – „Česká zahraniční politika v Evropské unii“

 
  
 Různé 
 

Pedagogové Institutu komunikačních studií, dr. Tomáš Trampota a dr. Miloš Čermák, se společně s doc. Ivem Mathé (rektor AMU) a dr. Jiřím Majstrem (ředitelem ČTK) ve dnech 3. – 4. listopadu 2011 zúčastnili semináře o změnách mediálních systémů po revoluci Transformation of the Media After Revolution -Czech Experience.

 
  
 Fotogalerie 
 

Dne 31. října 2011 se v budově Opletalova konalo slavnostní zahájení výstavy k 50. výročí založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj připravené ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.


V pondělí 31. října 2011 se v Hollaru konala první beseda z cyklu Mediálních večerů. Pozvání přijala skupina egyptských novinářek a novinářů, hlavním tématem byla především revoluce a média.

 
  
 Studenti FSV UK 
 

Na prestižní soutěži rozhlasové publicistické tvorby Report, konané ve  Ždáni ve dnech 1. – 3. listopadu 2011, byla v mimosoutěžní kategorii (pořad nebyl odvysílán) uvedena seminární práce k předmětu Tvůrčí dílny – rozhlas studentů 3. ročníku audiovizuální žurnalistiky Kláry Bulantové a Ondřeje Moravce. Pořad nazvaný Růžový srp dokumentuje nelehké životní podmínky homosexuální minority v  socialistickém Československu. Vzbudil zaslouženou pozornost a diskusi profesionálních rozhlasových tvůrců. Současně byly s přítomnými rozhlasovými dokumentaristy projednány možnosti těsnější spolupráce se studenty katedry žurnalistiky při přípravě cvičných rozhlasových pásem, fíčrů (feature) a dokumentů. Bude realizována mj. společnými tvůrčími diskusemi nad ukázkami vítězných pořadů z mezinárodních soutěží věnovaných rozhlasové dokumentaristice  a společným hodnocením studentských seminárních prací, z nichž nejlepší budou vybrány do dalších ročníků rozhlasových soutěží Report a Bilance.


V polovině listopadu vydává brněnské nakladatelství Host knihu Šaty z igelitu. Autorem povídkové sbírky je student oboru Mediální studia Vratislav Maňák. (MAŇÁK, Vratislav. Šaty z igelitu. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 160 stran. ISBN 978-80-7294-562-7)

 
  
 Přednáška 
 
Katedra Západoevropských studií IMS zve všechny zájemce o současnou Francii a o česko-francouzské vztahy na mimořádnou přednášku Její Excelence Marie Chatardové (velvyslankyně ČR ve Francii) na téma Francie před prezidentskými volbami, která se bude konat 22. listopadu 2011 v Jinonicích v místnosti J3015 v čase 15:30 - 16:50.
 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.