Slovo děkana 
 

Vážené a milé, vážení a milí – studenti i zaměstnanci Fakulty sociálních věd,

dovolte, abych vám poděkoval za přívětivost i dobrou vůli, které jste naší fakultě v uplynulém roce věnovali. Jejím jménem slibuji, že se v roce příštím vynasnažíme, aby byla vaší náklonnosti hodna i nadále.
Vám ať nadcházející svátky vánoční s sebou donesou klid, pohodu a spokojenost, ale i nezměrně sil a příjemných zážitků.

S novým rokem ať vás pak provází jen radost a úspěchy.

Jakub Končelík

 
  
 Provozní doba během vánočních prázdnin  
 

Ve dnech 27. - 31. 12. 2012 bude provozní doba v jednotlivých budovách fakulty upravena:

Budova Hollar: 27. a 28. 12. 2012: od 8.00  do 17.00 hodin , 31. 12. 2012 bude budova uzavřena

Budova Opletalova: 27. a 28. 12. 2012: od 8.00  do 17.00 hodin , 31. 12. 2012 bude budova uzavřena

Budova Jinonice: 27. - 31. 12. 2012: nezměněný provoz

 
  
 Přednášky/semináře/diskuse 
 

Rozpravy o českých médiích

Ve středu 19. prosince 2012 se v 17:00 v Hollaru v místnosti 215 v rámci cyklu Rozpravy o českých médiích uskuteční diskuse na téma zahraniční zpravodajství. Probírat se bude zejména podoba zahraničního zpravodajství v českých médiích, konkrétně stereotypy s ním spojené, témata a jejich výběr, geografické zastoupení zemí z různých částí světa, pracovní podmínky a možnosti zahraničních redakcí atd.

Diskutovat přijde Martin Řezníček (vedoucí zahraniční redakce, zástupce šéfredaktora Redakce zpravodajství České televize), Petr Pešek (vedoucí rubriky Svět, Lidové noviny), Vlastimil Nečas (IKSŽ FSV UK) a Petr Štefan (Člověk v tísni). Rozpravy spolupořádá IKSŽ, portál Česká média a Český rozhlas 6. Všichni jsou srdečně zváni k účasti.

pozvánka

událost na facebooku


Růst populace: Sociologické, energetické a další souvislosti

Jaké jsou scénáře růstu populací? Kde lidí přibývá a kde ubývá?

Jak rostou lidské požadavky? Co čeká Česko?

Kdo se tím zabývá? Jaká se nabízejí řešení?

Středa 19. prosince 2012 od 19 hodin, budova Akademie věd, Národní 3, místnost 205, vstup zdarma.

Hosté:

Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK

Doc. PhDr. Vladimír Prorok, Katedra práva a veřejné správy Fakulty sociálních studií VŠFS

Moderuje: Luboš Veverka, Český rozhlas Leonardo

pozvánka

 
  
 Soutěže a ocenění 
 

Ladislav Krištoufek a prof. Karel Janda (oba IES FSV UK) získali první místo v soutěži Energy Economics Contest o nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2012 organizované Institutem energetické ekonomie při FFÚ VŠE v Praze. Vítězná práce "Correlations between biofuels and related commodities before and during the food crisis: A taxonomy perspective" zkoumá změny v hierarchické struktuře biopaliv, jejich produkčních faktorů a substitutů. Práce byla v tomto roce publikována v prestižním časopise Energy Economics.

Cenu za nejlepší bakalářskou práci získal student IES Štěpán Chrz s prací "Interconnections within Food, Biofuel and Fossil Fuel Markets: Cointegration Analysis". Více informací o 2. ročníku soutěže viz zde

 
  
 Odborníci z IES FSV UK a EEIP, a.s., přestavili studii Navigátor bezpečného úvěru 2012 
 

30. listopadu 2012 přestavili experti z IES FSV UK a poradenské společnosti EEIP, a.s., studii Navigátor bezpečného úvěru 2012, jejíž hlavním cílem je analyzovat trh spotřebitelských úvěrů, poskytnout spotřebitelům průvodce při výběru úvěrové společnosti, a dát srozumitelný návod pro odlišení bezpečného a rizikového poskytovatele úvěru.

Projekt Navigátor, za kterým stojí dr. Petr Teplý a prof. Michal Mejstřík, tak částečně supluje nedokonalou regulaci v oblasti trhu spotřebitelských úvěrů v ČR. Studie navazuje na projekt Navigátor bezpečného úvěru 2011, jehož výsledky byly oficiálně představeny veřejnosti v listopadu 2011. Hlavní zjištění studie jsou ke stažení zde celá zpráva zde.

 
  
 Výstava prací studentů žurnalistiky IKSŽ FSV UK: Čeští novináři 
 

Kavárna Velbloud Café, Dobříš, Mírové náměstí, pořádá výstavu prací studentů žurnalistiky IKSŽ FSV UK: Čeští novináři .

Práce vznikly v rámci semináře DTP a Počítačové zpracování fotografie a grafický design.

Vernisáž se koná v sobotu 5. ledna 2013 ve 14 hodin a potrvá 3 týdny

 
  
 Interdisciplinární zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku  
 

Síť spolupracujících univerzit pod vedením Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technickou univerzitou ve Vídni organizuje Interdisciplinární zimní a letní školu o energetických systémech v ČR a Rakousku.
Zimní škola v Praze: 3. – 9. 2. 201, letní škola ve Vídni: 5. – 11. 5. 2013. Účastnický poplatek: 1000 Kč. Přihlášky na kurs jsou vyvěšeny na www.ieep.cz. Deadline pro zasílání přihlášek: 13. 1. 2013, přihlášky zasílejte na adresu louda@ieep.cz.

 
  
 Stipendia 
 

Nabídka stipendijních pobytů na německých a švýcarských univerzitách v ak. roce 2013/2014

Oddělení zahraničních styků informuje studenty FSV o možnosti stipendijních pobytů na partnerských univerzitách v Německu a Švýcarsku v akademickém roce 2013/2014 a letních kurzů němčiny v roce 2013. Více informací najdete na webu OZS v sekci Meziuniverzitní dohody a nabídky nadací: Nabídka stipendijních pobytů na německých a švýcarských univerzitách v ak. roce 2013/2014


Program stipendií francouzské vlády 2013

Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí vysokoškolským studentům české národnosti možnost obdržet stipendium francouzské vlády na uskutečnění: 

1) výzkumné stáže o délce 1 až 3 měsíců, nebo

2) doktorandských studií pod dvojím vedením (doctorat en cotutelle)  

plakát

informační brožura o stipendiu pod dvojím vedením (cotutelle)

informační brožura o stipendiu na výzkumnou stáž

webové stránky

 
  
 Rozesílání newsletteru ve zkouškovém období 
 

Během zkouškového období newsletter nerozesíláme, pro aktuální informace sledujte webové stránky fakulty nebo stránku FSV UK na facebooku. Další informace o přednáškách, konferencích, stážích, apod. najdete na intranetu v sekci "nabídky pro studenty".

Informace ke zveřejnění zasílejte na fiserova@fsv.cuni.cz.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.