Semináře/přednášky 
 
58. Sociologický večer: Měnící se univerzita: Kritická zkoumání současných trendů ve vysokém školství.
 
host: Alice Červinková
Současné proměny vysokého školství zachycuje mnoho empirických studií. Mezi zkoumaná témata patří souvislosti mezi externím hodnocením vědy a výuky a badatelskou a pedagogickou praxí, vliv proceů marketizace a komercializace vzdělávání na chod akademických institucí i subtilnější studie zaměřené na formování studentských a akademických identit a komunit. V rámci sociologického večera budeme diskutovat hlavní argumenty a zjištění kritických proudů výzkumu vysokého školství.
 
Sociologický večer proběhne 20. března 2012 od 18:30 v budově FSV Hollar, místnost 112.
 

Institut pro evropskou politiku Europeum vás zve na další seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice. Diskutovaným tématem bude tentokrát politika rozšíření EU a kandidátské země.

Na semináři s názvem "Bude mít Evropa své stálé hranice?" vystoupí Martin Vítek, zástupce ředitele Odboru pro všeobecné záležitosti EU Ministerstva zahraničních věcí ČR, a David Král, ředitel Institutu pro evropskou politiku EU.

Akce se uskuteční ve středu 31. března 2012 v Evropském domě od 17 hodin do 19 hodin.


Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a Učená společnost ČR Vás srdečně zvou na pódiovou diskusi na téma Školné a stipendia – Za co stojí vzdělání?, která se koná 22. března 2012, od 17 hodin na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Vlašská 19, Praha 1.


Seminář IPC UK o studiu v USA se bude konat v pondělí 19. března 2012 od 14:00 v Zelené posluchárně RUK. Vystoupí Ing. Jakub Tesař z Fulbrightovy komise v ČR a studenti, kteří studovali na univerzitě v USA. Registrujte se zde.


Katedra teorie kultury (kulturologie) FF UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku amerického sociologa z University of Missouri, Jamese Sandy Rikoona “Understanding the American environmental movement through its dominant discourses”. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. března 2012 od 16:00 na Katedře kulturologie FF UK, Celetná 20, Praha 1, místnost 306, 3. patro. Přednáška potrvá asi 90 minut a proběhne v angličtině.

Potvrďte prosím svoji účast mailem na jan.vavra@prirodou.cz.


Bulharský kulturní institut v Praze a IMS FSV UK si Vás dovolují pozvat na sérii přednášek, prezentací a jiných setkán v rámci projektu BKI Bulharsko na českých univerzitách, které představují současné Bulharsko posluchačům českých univerzit.

Přednášky jsou veřejné, přístupné i nestudentům.

19. března 2012: „Christo – zjevení v současném umění“, lektor: Toma Tomov. Promítání filmu Christo v 75 letech.

26. března 2012 se koná přednáška na téma „Současné Bulharsko očima Středoevropana“, lektor: Veselin Vačkov, regionální ředitel mediální skupiny MAFRA.

 
  
 Konference 
 

V pátek 23. března 2012 se na Katedře kulturologie FF UK v Praze (Celetná 20) uskuteční konference Naše společná přítomnost: Měnící se společnost?

pozvánkaprogram

 
  
 Věda a výzkum 
 

MŠMT informuje o výzvě k podávání společných výzkumných projektů mezinárodní spolupráce ve všech oblastech výzkumu a vývoje na období 2013-2014 s Francií (termín oddělení vědy 7. května 2012), Rakouskem (termín oddělení vědy 23. května 2012) a Polskem (termín oddělení vědy 23. května 2012). Projekt se podává elektronicky i papírově.

Aktuality na fakultním webu

Elektronické podání přihlášky


Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, postdoktorské a bilaterální grantové projekty s počátkem řešení od 1. 1. 2013.

Zadávací dokumentace a vstup do aplikace na přípravu projektů

Stručný popis postupu při přípravě projektů 

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 10. dubna 2012.

 
  
 Ocenění Zlatý kurz za ZS 2011/2012 
 

Dne 13. března 2012 se při příležitosti zasedání Akademického senátu FSV UK uskutečnilo další předávání ocenění Zlatý kurz za vedení kurzů, které byly nejlépe hodnoceny při tradičním hodnocení kurzů.

Za zimní semestr akademického roku 2011/2012 ocenění získali:

PhDr. Veronika Mistrová, doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc., Bc. Jan Schubert, Bc. Ivan Petrúšek, Mgr. Jiří Remr, Ph.D., Bc. Václav Blahovec, Ing. Ladislav Kopecký, PhDr.Zuzana Lešková, PhDr. Lenka Vochocová, RNDr. Michal Johanis, Ph.D., Mgr. Vít Tuček, Mgr. Pavel Ludvík, Mgr. Martin Rmoutil, Mgr. Libor Křižka, Ph.D., Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D., PhDr. Jaromír Baxa, Mgr. Tomáš Adam, Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D., PhDr. Kryštof Kozák, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Mgr. Martin Riegl, Ph.D.

Ocenění je spojeno s finanční odměnou, vedení fakulty je z ocenění včetně finanční odměny vyjmuto.

pravidla pro udělování ocenění, přehled oceněných kurzů za uplynulý semestr, fotografie z předávání ocenění 

 
  
 Ples Fakulty sociálních věd UK  
 

Ples Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se bude konat 22. března 2012 od 19 hodin v Národním domě na Smíchově.

Stránky rezervačního systému jsou dostupné na adrese rezervace.plesfsv.cz. Lístky si můžete vyzvednout nebo koupit bez rezervace v Hollaru a v Jinonicích, příští týden také v Opletalce. Prodejní časy a více informací naleznete také na webových stránkách a facebooku.

 
  
 Semináře pro studenty magisterského a doktorského studia 
 

FSV UK je členem sdružení Europaeum, které nyní nabízí možnost studentům magisterského a doktorského studia účastnit semináře Challenges and Opportunities for Europe in building a Global Green Economy.

Studenti magisterského a doktorského studia FSV budou mít na workshop zajištěnu zjednodušenou účast. Musí se však oficiálně zaregistrovat.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.