Slovo děkana 
 

Vážené a milé, vážení a milí studenti i zaměstnanci Fakulty sociálních věd,

dovolte, abych vám poděkoval za přívětivost, kterou jste naší fakultě v uplynulém roce věnovali. Jejím jménem slibuji, že se v roce příštím vynasnažíme, aby byla vaší náklonnosti hodna i nadále.
Dovolte mi i přání, aby vám nadcházející svátky vánoční s sebou donesly nezměrně klidu, pohody a spokojenosti, ale i sil a příjemných zážitků.
S novým rokem ať vás pak provází jen radost a úspěchy.

Jakub Končelík

 
  
 Opakované hlasování do AS UK  
 

AS FSV UK vyhlašuje opakované hlasování v Doplňovacích volbách do AS UK ve dnech 21. 12. 2011 od 12 do 16 hodin a 22. 12. 2011 od 9 do 13 hodin v hlasovacích místnostech: Opletalova, Hollar a Jinonice.

Volební komise a kandidáti zůstávají beze změny.

Vyjádření předsedy Hlavní volební komise pro volby do AS UK

 
  
 Workshop 
 

V pondělí 19. prosince 2011 se uskuteční závěrečný workshop projektu Eastern Enlargement and the Patterns of Decision-Making in the EU, řešeného na Katedře mezinárodních vztahů  IPS v letech 2009-2011.

Na workshopu budou představeny hlavní výsledky výzkumu, které budou prezentovat řešitelé projektu doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc., Mgr. Viera Knutelská, Radko Hokovský, M.E.S., Michal Parízek, M.Sc., a Mgr. et Mgr. Tomáš Dumbrovský.

Místo a čas: 19. 12. 2011, 14:00 – 18:20, místnost J3014, Jinonice

 
  
 Přednáška 
 

Dne 19. 12. 2011 od 9:30 v místnosti 109 v budově IES FSV UK proběhne v rámci bakalářského kurzu Statistics přednáška "Aplikovaná statistika v sociálních vědách" hosta PhDr. Petra Soukupa, v současné době studijního proděkana FSV UK. Zváni jsou nejen studenti kurzu Statistics, ale také studenti vyšších ročníků i magisterského a postgraduálního studia a všichni akademičtí pracovníci FSV UK.

The main goal of the lecture is to show real applications of multivariate statistics in social sciences. Exploratory data analysis will be demonstrated via multidimensional scaling (incl. unfolding approach), correspondence analysis and latent class analysis. Examples will be based on real data from big international surveys.

 
  
 Prezentace knihy: Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace 
 

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách – CEFRES a Historický ústav AV ČR si Vás dovolují pozvat na prezentaci knihy Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, která se uskuteční 10. ledna 2012 od 17 hod - CEFRES, Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro.

Prezentace proběhne v českém jazyce.

 
  
 Provozní doba během vánočních prázdnin  
 

Ve dnech 27.12 - 30.12. 2011 bude provozní doba v jednotlivých budovách fakulty upravena:

Budova Hollar: od 7. 30  do 17. 00 hodin

Budova Opletalova: od 7. 30  do 17. 00 hodin

Budova Jinonice: nezměněný provoz

 
  
 Den otevřených dveří na IMS 
 

Dne 20. prosince 2011 od 15:30 proběhne v Jinonicích, ve studentské místnosti, den otevřených dveří pro navazující magisterské obory Evropská studia a Západoevropská studia.

 
  
 Různé 
 

Karel Jaromír Erben: Živá voda. Praha: Albatros 2011
Jana Čeňková (ed.)

Pohádky, říkadla, balady, texty známé, ale také některé téměř zapomenuté. Nový výbor k dvoustému výročí autorova narození pokrývá celou šíři sběratelských zájmů Karla Jaromíra Erbena. Ilustrace japonské ilustrátorky Iku Dekune povyšují knihu na úroveň umělecké publikace.

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.