Diskuse 
 

Asociace pro mezinárodní otázky a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze zvou na debatu s egyptskými novináři Egypt, Revolution and Media.

Debata se uskuteční v pondělí 31. října 2011 od 17:00 v budově Hollar, místnost H215, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Pracovním jazykem bude angličtina.


 

Politologický klub FSV UK ve spolupráci se SIMS si Vás dovolují pozvat na diskuzi s názvem American Position in Arab-Israel Conflict, která se uskuteční dne 26. října 2011 od 17:00 v místnosti J2080 v Jinonicích.

 
  
 Konference 
 

Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK zve na VII. pražskou bezpečnostní konferenci EU, NATO a Rusko dvacet let poté. A jak dále?

Konference se uskuteční v pátek, 11. listopadu 2011 v Národní technické knihovně ČR, Technická 6, Praha 6 – vchod č. 4, Ballingův sál.

 

 
  
 Slavnostní zahájení výstavy k 50.výročí založení OECD 
 

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, dr. Jakub Končelík, si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení výstavy k 50. výročí založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj připravené ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 31. 10. 2011 od 15:30 v budově Opletalova, aula 109, Opletalova 26, Praha 1.

 
  
 Profesor Petrusek oslavil své narozeniny 
 

U příležitosti významného životního jubilea prof. Miloslava Petruska se 13. října 2011 v Jinonicích konala hned dvě setkání s jubilantem.

První z nich - beseda (moderována prof. Gogolou - JAMU) s významnými sociology prof. Možným (MU Brno), doc. Bútorou (IVO Bratislava) a prof. Havelkou na téma aktuálních problémů sociologie a naší společnosti, se odehrála ve zcela naplněné posluchárně 1031 a byla velmi příznivě přijata. Zvláštní pozornosti se mimo jiné těšil i příspěvek Mgr. Miroslava Paulíčka, jak Parsons v době svých heidelberských studií vytvořil ideu slavného AGILu na základě tělocvičného názvosloví Miroslava Tyrše, jež do němčiny přeložila Renata Fügnerová. Tato zcela nová informace potěšila především přítomné sociology.

Druhé méně formální setkání, doprovázené malým pohoštěním, proběhlo především v duchu gratulací jubilantovi.

Životní jubileum prof. Petruska neuniklo ani médiím. V sobotu 15. října 2011 vyšel v příloze Lidových novin Orientace rozhovor s prof. Miloslavem Petruskem o Marxovi, Masarykovi, tajemství studentských kabelek a perspektivách našeho školství.

 
  
 Publikace 
 

Společnost naší doby

Nakladatelství ACADEMIA vydalo v posledních dnech knihu Miloslava Petruska a Jana Balona Společnost naší doby (Populární sociologie nepopulárních problémů).

 

Academia, 2011

ISBN: 978-80-200-1965-3

   
 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz

Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz.