Přednášky/semináře/diskuse 
 

Seminář: Koučování a sebekoučování 

Kdy: 25. 2. 2013 od 14.00

Kde: Zelená posluchárna 1. patro, č. 141, Celetná 20, Praha 1

Koučování a sebekoučování jsou stále častěji používané pojmy. O co se ale jedná konkrétně? S čím kouč nebo koučovaný pracuje a čeho všeho je možné dosáhnout? 

Během přednášky se seznámíte se základními principy koučování, tj. s definováním cílů a prací na nich. Budou představeny oblasti, kde se budoucí absolventi s koučováním setkají v praxi. A především vám ukážeme, jaké může mít koučování přínosy, a předvedeme vám, jak lze využít sebekoučování pro svůj vlastní osobnostní a kariérní rozvoj a naplnění svých cílů. 

Akce je určená všem studentům UK, vystoupí Mgr. Lenka Slavíčková

Registrace na seminář, Facebook event


Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II.pilíře?

Dne 26. 2. 2013 od 17.00 v místnosti č. 417 v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1, vystoupí v panelové diskusi Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II.pilíře? prof. Martin Potůček (CESES, ISS FSV UK) a to společně s Vítem Samkem (předseda Legislativní rady ČMKOS, Karlem Svobodou (GŘ ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB a Jaroslavem Vostatkem (Profesor VŠFS Praha).


Seminář: Studium v zahraničí – Erasmus

Kdy: 26. 2. 2013 od 14.00

Kde: Zelená posluchárna 1. patro, č. 141, Celetná 20, Praha 1

Chcete jet alespoň na semestr studovat do zahraničí? Díky programu Erasmus si toto přání můžete snadno splnit.

Seminář je určen všem studentům Univerzity Karlovy, hostem bude Mgr. Michal Maršálek z Evropské kanceláře UK. Ten vám objasní, jak se přihlásit, na koho se obracet, jak se připravit na výběrové řízení atd. Dalšími hosty budou studenti UK, kteří se již programu zúčastnili.

Registrace na seminář, Facebook event


Rozpravy o českých médiích: Negativní účinky nových médií

Negativní účinky nových médií, to je téma další ze série Rozprav o českých médiích, které se konají ve středu 27. 2. 2013 od 17:30 v Hollaru v místnosti 215. Hosté si budou se studenty a veřejností povídat např. o jevech, jako je závislost (chaty, počítačové hry, virtuální světy), kyberšikana, kybergrooming, sexting, šíření nenávistných obsahů, přetvářka a změny identity ve světě sociálních médií, pasivní trávení volného času atd. Více informací: Facebook event


Seminář: Kdo určuje směřování EU?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM si Vás dovoluje pozvat na další seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice. Diskutovaným tématem bude francouzsko-německý tandem a role zájmových koalic v EU.

Na semináři s názvem Kdo určuje směřování EU? vystoupí Milena Vicenová z Kanceláře strategie, analýz a plánování Ministerstva zahraničních věcí ČR a Vladimír Handl, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. 

Seminář se koná ve středu 27. 2. 2013, od 17:00 do 19:00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Organizátorem je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Účast prosíme indikativně potvrdit na: seminare@europeum.org nebo na telefonu 224 186 207.

Semináře se natáčí. Budou přístupné k zhlédnutí na Youtube kanálu Zastoupení Evropské komise v ČR.


Večery s absolventy: Milan Konrád: Ministerstvo zahraničních věcí ČR: rozvojová pomoc 

Série diskusních setkání, které poskytují současným studentům IPS možnost diskutovat s úspěšnými absolventy o odborných i kariérních otázkách, pod názvem Večery s absolventy, pokračuje i v letním semestru.
 
Hostem pátého setkání bude Milan Konrád z Odboru  rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí  ČR, který bude se studenty diskutovat o svých zkušenostech s prací v  české diplomacii a o české rozvojové pomoci.
 
Setkání se koná ve středu 27. 2. 2013 v Jinonicích v místnosti  4019 od 17:00.


Diskuse o nezávislé žurnalistice na Kubě

O kubánských médiích a nezávislé žurnalistice v podmínkách Castrova režimu si přijede se studenty a veřejností povídat exkluzivní host - disidentka a novinářka Yoani Sanchez. Akce se koná ve čtvrtek 28. 2. 2013 v 17:30 v učebně 14 (budova Hollar). Více informací: Facebook event


Přednáška: Jewish Life in China

Institut mezinárodních studií FSV UK zve na veřejnou přednášku na téma Jewish Life in China, kterou přednese dr. PAN Guang. Přednáška se uskuteční v pátek 1. března 2013 od 9:30, v areálu UK Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, místnost J 1035.

pozvánka


Cyklus přednášek: Nová mapa Evropy: EU a její sousedé/Francie a nové podoby evropské integrace

Institut mezinárodních studií FSV UK (KZES) zve studenty i pedagogy na cyklus přednášek prof. J. Rupnika (IEP, Paris) na téma Nová mapa Evropy: EU a její sousedé/Francie a nové podoby evropské integrace. První část se bude konat v pátek 1. 3. 2013 v čase 9:30 – 12:20 (Rytířská 31, II. Patro, místnost č. 201) a druhá část v pondělí 4. 3. 2013 v čase 9:30 – 12:20 (Jinonice, místnost č. 2080).

Přednášky i následná diskuze proběhnou v českém jazyce a jsou povinnou součástí kurzu Hostující vyučující.

Kontaktní osoba: Eliška Tomalová (eliska@tomalova.cz)


Cyklus přednášek: Poznávání světa z bicyklu (cesta od nás do Jeruzaléma a ještě kousek)

Univerzita Karlova zve na cyklus šesti přednášek předního odborníka Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jaroslava Dršaty, CSc., který v časovém horizontu šesti let procestoval na bicyklu 6 300 kilometrů napříč třinácti zeměmi.

Jednotlivé přednášky se konají v aule Pedagogické fakulty UK (M. D. Rettigové 4, Praha 1) vždy od 18:00.  

Vstup je zdarma, a to jak pro studenty UK, tak pro širokou veřejnost.  

Termíny a anotace jednotlivých přednášek.

 
  
 Konference 
 

Setkávání doktorandů a mladých vědců v CEFRES: Hranice jako zlom

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) si Vás dovoluje pozvat na 3. konferenci z cyklu „Hranice – interdisciplinární koncept“, v rámci programu „setkávání doktorandů a mladých vědců“ v CEFRES na téma Hranice jako zlom.

Koná se ve středu 27. 3. 2013 (od 9 hod.) v CEFRES (Štěpánská 35, 111 21 Praha 1, 5. patro)

Prosíme zájemce o příspěvek o zaslání jeho anotace (v rozsahu 1 normostrany) na adresu hranice.cefres@gmail.com do 6. 3. 2013.


Fórum „Věda bez hranic – zaostřeno na přeshraniční studie“

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee Vás srdečně zve na 5. ročník fóra „Věda bez hranic – zaostřeno na přeshraniční studie“, které se bude konat ve čtvrtek 11. 4. 2013 od 10.00 hod v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee.

Na fórum budou do Schönsee vypraveny autobusy z Plzně a Řezna. Přesný průběh, témata přednášek a informace o dopravě naleznete v přiloženém programu.


VIII. konference České studentské unie (ČeSU)

V termínu 7. - 10. 3. 2013 se na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích uskuteční VIII. konference České studentské unie (ČeSU)

 
  
 Věda a výzkum 
 

Přehled projektů přijatých v soutěži Grantové agentury ČR s počátkem řešení od 1. 2. 2013

Standardní projekty

*Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – „Robustní procedury pro nestandardní situace, jejich diagnostika a implementace“

*Doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. – „České politické strany a jejich expertní kapacity v oblasti veřejných politik“

*Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. – „Vlnková analýza nestacionárních časových řad a časových řad s dlouhou pamětí“

*PhDr. Michal Bauer, Ph.D. – „Porozumění diskriminaci a spolupráci mezi skupinami pomocí ekonomických experimentů“ 

Postdoktorské projekty

*PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. – „Vliv volebních a příjmových šoků na lokální veřejné výdaje"

*Hana Kubátová, Ph.D. – „Češi, Slováci a Židé: Spolu, ale odděleně, 1938–1989“

Spoluřešitelský projekt

*„Mezinárodní přenos šoků v rámci makrofinančních vazeb“ – příjemce VŠFS, o.p.s.. hlavní řešitel doc. Ing. Luboš Komárek Ph.D, M.Sc., M.B.A., spoluřešitel za FSV -  PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.


International Visegrad Fund (IVF) vypisuje program Standardních grantů na rok 2013.

Podporují se mimo jiné následující aktivity:  1. vědecká výměna a výzkum  2. vzdělávaní  3. spolupráce v kultuře  4. letní školy.
Projekt musí mít minimálně tři účastníky ze zemí visegrádské skupiny   (např. jeden organizátor a dva partneři).
Věnujte pozornost pravidlům pro potvrzeni spolupráce s těmito partnery pro přijetí grantu – je třeba řešit včas.
Projekt se může řešit maximálně dvanáct měsíců a IVF ho podpoří minimálně částkou € 6001 (do výše 70% celkové částky potřebné pro realizaci projektu).    

Podrobné informacePravidla grantu
Žádost
  
Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové formy žádosti o grant: 8. března 2013

 
  
 Informace z knihovny FSV UK 
 

Vyzkoušejte IMF eLibrary! Vše o Mezinárodním měnovém fondu

Zkušební přístup pro celou UK do 20. 3. 2013. Digitální knihovna Mezinárodního měnového fondu obsahuje v elektronické podobě statistiky, knihy a periodika popisující, analyzující a prognózující světovou ekonomiku z hlediska finančního, tržního, komoditního i geografického. Podrobné analýzy finanční krize, rozvoje, makroekonomiky, snižování chudoby, obchodu, globalizace.


Digitální knihovna Kramerius

Knihovna spustila testovací verzi digitální knihovny, která obsahuje hlavně

  • naskenované verze např. Lidových novin, Národních listů a Svobodného slova,
  • knihy z nakladatelství Academia získané v rámci projektu E-knihy do každé knihovny

Knihovna je postupně doplňována. Plný přístup získáte v knihovně FSV.

 
  
 Nový díl magazínu Fleška 
 

Osmý díl magazínu Fleška, který připravují studenti televizní specializace žurnalistiky IKSŽ FSV UK, je dostupný na Youtube kanálu magazínu Fleška.

 
  
 Soutěže 
 

Soutěž o jednorázové stipendium pro studenty VŠ: Vliv médií na současnou společnost

Deník LIDOVÉ NOVINY vyhlašuje v rámci svého stodvacetiletého výročí od založení jednorázové stipendium pro studenty VŠ.

Téma práce: Vliv médií na současnou společnost

Termín uzávěrky: 15. 9. 2013

Přihlásit lze i absolventské práce od roku 2008 a práce, které dosud nebyly obhájeny.

Studie může být podkladem budoucí diplomové bakalářské nebo magisterské práce.

Minimální rozsah 30 normostran. Podrobné informace podá doc. Barbora Osvaldová, osvaldov@fsv.cuni.cz, tel.: 222 112 252.


Soutěž o nejlepší diplomovou práci s tematikou Evropské unie

Evropská komise v ČR vyhlásila soutěž o nejlepší diplomovou práci s tematikou Evropské unie. Do projektu "Laboratoř Evropské unie" se mohou hlásit studenti magisterských a navazujících magisterských oborů či absolventi, kteří svou práci obhájili nejdéle před jedním rokem. Sylaby nejzajímavějších prací vyjdou ve sborníku, tři nejkvalitnější příspěvky budou oceněny (pro první tři místa jsou připraveny finanční odměny ve výši 700, 500 a 300 EUR). Uzávěrka je 15. 3. 2013.

Realizátorem celého projektu je Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE.


Český rozhlas - Soutěž o původní rozhlasovou hru

Český rozhlas vyhlásil autorskou soutěž při příležitosti 90. výročí svého založení.

Soutěž je koncipována jako kreativní autorská soutěž o původní, dosud nepublikovanou, rozhlasovou hru určenou k rozhlasovému nastudování. Účastníkům soutěže nejsou kladena žádná omezení tematická, ani žánrová, akcentuje se však požadavek, aby přihlášené texty nabízely výrazné, originální, imaginativní a pro rozhlasovou realizaci inspirativní vidění světa, aby dávaly příležitost k bohaté zvukové kompozici a odvážnému využití nejmodernějších rozhlasových technologií. Významným kritériem hodnocení je schopnost reflektovat závažná témata současnosti i moderní historie naší země. 

Pravidla a přihlášku do soutěže naleznete na webové adrese rozhlas.cz/festivaly


CITI INNOVATOR - studentská soutěž s odměnou až 20.000 Kč

Citibank pořádá soutěž studentských týmů o nejlepší zpracování případové studie z reálného prostředí banky! Dej dohromady tým, vyber si ze tří témat a přihlas se do 24. 2. 2013.

Na vítěze čeká odměna 20 000 Kč! Citi Innovator, hra pro ty nejlepší! Více informací zde: CITI INNOVATOR - studentská soutěž s odměnou až 20.000 Kč


Studentská marketingová soutěž L´Oréal BRANDSTORM

Do soutěže L´Oréal BRANDSTORM se hlásí tříčlenné týmy, cílem je udělat průzkum trhu, na jeho základě vytvořit vhodný produkt či produktovou řadu, navrhnout obal a vhodnou marketingovou kampaň.

Tento rok se jedná o značku L´Oréal Paris, konkrétně o vlasovou péči a styling na trhu jihovýchodní Asie. Pokud týmy postoupí do národního finále, své projekty budou konzultovat s marketingovou agenturou McCann Erickson, která též týmům vyrobí potřebné vizuály.

Národní finále soutěže se koná 17. 5. 2013 v Praze a vítězný tým poletí do Paříže, kde se střetne s vítěznými týmy z celého světa.

Studenti se mohou přihlásit do 10. 3. 2013 na webové stránce www.brandstorm.loreal.com. Pro nejlepší studenty jsou připravené odborné marketingové stáže.

 
  
 Stáže/projekty 
 

Staropramen: Trainee Program for University Graduates

Pivovary Staropramen nabízí roční trainee programy pro absolventy, uzávěrka: 31. 3. 2013.


27-měsíční rotační program Citibank

Skvělá příležitost pro nadcházející absolventy ekonomie!

Zajímá Tě kariéra ve financích a bankovnictví? Citibank nabízí 27-měsíční rotační program napříč produktovým, riskovým, zákaznickým a provozním oddělením v Praze, případně v zahraničí. Prestižní program začíná v srpnu 2013 zaškolením v Londýně! více informací

 
  
 Členství ve studentské organizaci AIESEC Praha 
 

Pražská pobočka největší studenty řízené organizace na světě vyhlašuje nábor nových členů pro letní semestr 2012/2013.

Členové AIESEC Praha se uplatňují v oborech jako HR, PR, Marketing, Sales a Projektový management. V organizaci mají možnost být neustále v kontaktu se zahraničními studenty a konverzovat v angličtině. Pravidelně dostávají tréninky na zlepšení „měkkých“ dovedností (prezentační schopnosti, time-management aj.) od manažerů velkých společností.

Přihlásit se můžete do 23. 2. 2013 na http://praha.aiesec.cz/clenstvi/prihaska

Více informací: webové stránky, facebook stránka

 
  
 Chcete-li přidat sdělení do Newsletteru, prosím, dodejte mi podklady vždy do čtvrtka 24:00 - Sylvie Fišerová, tel. 222 112 285, email fiserova@fsv.cuni.cz
Pokud nechcete dostávat zprávy z této konference, pošlete e-mail na adresu newsletter-unsubscribe@fsv.cuni.cz. Pro přihlášení k odběru zašlete e-mail na adresu newsletter-subscribe@fsv.cuni.cz.